Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 1. februar 2018

Torsdagsbilledet #147

Den 9 juni 1979 er baneafdelingen kommet godt rundt om hjørnet. Et arbejdstog med M2 er på vej ned ad rampen. Man kan se, at der stadig er grusindvinding langs sporet. Det er Poulsens grusgrav.mandag den 29. januar 2018

Nyt fra maskinafdelingen #06-18 29/01:
Tyren på skorstensbåndet overført til plastfolie og derved sikret for eftertiden...
Efter den megen afrensning af kedlen på Superfos-lokomotivet i lørdags, så kom turen til at aftegne påmalingerne af bl.a tyren, som er malet på sider og skorstensbånd. De kan kun reddes i begrænset omfang, da malingen skaller af. Jeg vil derfor sikre, at de kan genskabes, så de er nu gemt på gennemsigtig plastfolie. Så nu kan malingen bare fjernes. Efterfølgende var opgaven afmontering af alle rør langs kedlen, så det gik Kjeld og jeg i gang med denne aften. Det gik forbavsende let, når man tænker på, at lokomotivet har stået urørt i de sidste 40 år, men en enkelt bolt måtte have en gang varme for at blive løsnet. Da aftenen sluttede, så var de mange rør og flere andre dele lagt i en palleramme og sandkassen tømt for bremsesand – der var forbavsende tørt.
Lars O. fremstillede en trækstang til brug for værkstedet, så der ikke er behov for at hente en i baneafdelingen længere, når der skal rangeres med enheder på deplorider. På snedkerværkstedet gik Erik og Martin, sammen med Jan og Carsten, i gang med at renovere pumpedræsinen. Det er et godt starterprojekt for Martin, der er ferm med træarbejde. Det glæder vi os til!
På motorværkstedet blev arbejdet med indretning af området med bl.a. en værktøjsvæg fortsat og sammen med Lars blev der forberedt en flytning af et værktøjsskab, der står i vejen for fræserens arbejdsområde. Lars fik for resten også monteret lynskiftet på gravemaskinen, så den kan komme i indsats igen. På denne vis var der gang i alle lokalerne på Gården denne aften med 11 fremmødte medlemmer.Lars O. svejser trækket på trækstangen

Værkstedsvæggen i motorværkstedet under montage

Det defekte endetræ på dræsinen fjernes.

De mange rør afmonteres for afrensning og for bedre at kunne male kedelinddækningen. De fleste bolte var til at løsne...

Hul i trækstang bores

Dagens høst af rør, låg og haner samlet i kassen

Afpillet lokomotiv...

søndag den 28. januar 2018

Nyt fra bafd. 27-01-2018

Dagens program blev fløjtet i gang med to aktivmøder på Hedehusgården. Første møde foregik i bygningsafdelingen hvor der blev kommenteret på 2017's program. Derefter blev der opstillet en ajourført etapeplan for de kommende år og et arbejdsprogram for 2018. Mødet sluttede før tid og det gav de fremmødte tid til at skifte til arbejdstøj. Der ventede jo også manuelt arbejde efter møderne. I baneafdelingen var dagsordenen langt henad vejen den samme som i bygningsafdelingen, men vi drøftede også forskellige sikkerhedsmæssige emner, der er relevante for vores arbejde.
Under rangeringen foran museumshallen kunne vi nyde synet og duften af nogle af de nyleverede sveller. Det skærper appetitten efter at komme i gang med svelleudskiftningen!

Med møderne afsluttede gik turen til Brandhøj med M 12, banevogn og roevogn 1684. Mens Steffen fik monteret luftfilter på generatoren, rangerede Peter og Claus roevognen på plads i opbevaringshallen. Vi fandt et par gamle skinner valset af Krupp i 1894, som vi tog med til Hedehusgården. De skal indbygges i et mindesmærke i bydelen Charlotteager i Hedehusene til minde om de tipvognstog, der har været med til at forme byen.
Peter og Steffen koncentreret om at få alle delene til hurtigskiftet på plads. Selv ikke med den mest sammenbidte beslutsomhed lykkedes det.

Tilbage på Hedehusgård foretog vi diverse oprydning omkring museumshal og snedkerværksted og vi påbegyndte montering af hurtigskiftet på gravemaskinen. Operationen drillede imidlertid og vi blev ikke færdige med monteringen inden det var tid til at tage hjem.