Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 25. maj 2024

Nyt fra Hedelands Veteranbane 25-05-2024

På en lørdag med smukt solskin og blå himmel var der stor aktivitet på HVB. To særtog med heldige passagerer skulle ud i Hedeland, og det skabte visse begrænsninger for arbejde på banestrækningen. I stedet blev det til en lørdag, hvor der blev arbejdet sammen om en række fælles projekter - derfor er overskriften i dag ikke 'Nyt fra Baneafdelingen'.

Det blev til en smuk og varm tur med arbejdstog på banen alligevel. Her passerer M 30 sletten med ballastharven.

Mens dampsærtoget med holdet bestående af Bruno, Otto og John kørte et hold gæster ud i Hedeland, planlagde Børge, Claus B og N en erstatning for ukrudtsbrænderens træchassis. Brænderen har bevist sit værd og nu er det tid til at fremstille et egentligt chassis i stålprofiler til den. Måltagning og design blev senere på dagen drøftet med kloge folk fra maskinafdelingen og stålprofiler bestilt sammen med en mindre ordre til maskinværkstedet. 

Der var travlt omkring drejeskive og værkstedremise, hvor både Carsten, Mikkel, Hans, Kjeld, Claus N og Andrew havde travlt med frilægning af elkabel, afretning af grus til spor omkring drejeskiven, samt svejsning af en sporramme til udvidelsen af værkstedremisen. 

Da dampsærtoget vendte hjem, stak Børge og 2 x Claus afsted med ballastharven inden motorsærtoget skulle afgå. De tre nåede at pløje vestre side af banen helt frem til broen og være fremme til aftalt krydsning med særtoget på Brandhøj. 

Mens dampholdet rigger Da 7 af, jævnes grusbunkerne vest for drejeskiven.

Ukrudtsbekæmpelse med ballastharven er nået syd for Sølund.

Undervejs sydpå med ballastharven indløb et ønske fra Hedehusgård om leverance af M 4, der skal optræde næste lørdag. Derfor benyttede Børge og 2 x Claus opholdet på Brandhøj til at rangere M 4 og D 8 ud af opbevaringshallen. Efter krydsning med særtoget med Kenneth på M 24 og John som togfører, gik det hjemad med M 30 og arbejdstoget, og de to Pedershaab-lokomotiver blev hensat i museumshallen på Hedehusgård.

Hans havde sædvanen tro benyttet lørdagen til at forskønne områderne omkring Hedehusgård, og fik også revet og rengjort perronen ved spor 1. Holdet på Hedehusgård havde også været produktive: sporrammen er nu klar til indbygning i det kommende gulv i værkstedsremisens udbygning, og der lå nye spor omkring drejeskiven! 

'Så kommer vi ikke meget længere sydpå'. M 30 lige før broen og Roskilde-Greve-vejen.

Ved drejeskiven på Hedehusgård er første stålsvelle-spor allerede lagt og taget i brug. Grusunderlaget er afrettet og komprimeret og klar til udlægning af yderligere rammer.

Også ved siden af spor 4 er der udlagt en stålramme. Den skifter vi formentligt ud med et lidt solidere spor på træsveller. Men indtil videre giver sporrammen meget mere fleksibilitet ved rangering omkring værkstedet 

fredag den 24. maj 2024

Hverdagsarbejde 23-05-2024

Flere dage om ugen er der aktive på færde på Hedelands Veteranbane. Torsdag mødtes et hold for at udføre arbejde på eftersynsfaciliteter i museumshallen. Efter indsatsen er der klare fremskridt at spore og inden længe kan vi formentlig forvente støbning af gulv.

Billeder fra Peter Hein.

10 styk stålsøjler udskåret og klargjort af maskinafdelingen. Skinnerne er 32 kg/m afhentet fra skinnelageret på Brandhøj og tilpasset i forvejen.

De to første søjler monteres.

Alle 10 søjler på plads og fastholdt i rette placeringer. mandag den 20. maj 2024

Plantog 2. Pinsedag 20. maj 2024:

Motortoget 15 min før afgang - der er stadig få ledige pladser...

Med sol, fuldstændig blå himmel og kun let vind, så var forudsætningerne igen til stede for en rigtig god dag. Rygterne vil vide, at søndagens tog havde været fuldt belagte med omkring 500 rejsende, så forventningerne var ret høje. Men på trods af de rette omstændigheder, så var belægningen jævnt lav… Vi søgte derfor forskellige årsager og alle spiller nok deres del; der var Royal Run, Veterantræf, dagen derpå for pinsesolen – og måske også, at jeg ikke havde fået skrevet på køreplanen at vi også kører 2. Pinsedag. Øv for den… Helt skidt gik det dog ikke og vi havde som altid en hyggelig dag, hvor vi nød den smukke tur ud i Hedelands Naturpark /Leif


Bruno og jeg havde tjansen på Da7

Der er fyret op og vi bliver hurtig klar til start

Der er også tid til en kop personale-kaffe

Koblet og klar til afgang fra Fem Ege

Togmøde på Brandhøj

Optag af troldejægere på Flintebjerg

Cyklerne må vente til toget er passeret...

Der er en fin udsigt fra kontoret!

Dagen gået godt og vi afslutter i god ro og orden


søndag den 19. maj 2024

Nyt fra Bafd 18-05-2024

 Pinsen står for døren, og der er gang i en masse andre aktiviteter rundt omkring. Dagens Bafd hold var således reduceret til Kenneth, Claus og Steffen, og vi benyttede dagen til at lave nogle småopgaver. En del af disse opgaver var identificeret i forbindelse med baneeftersynet, som blev gennemført for godt en uge siden.

Første opgave var på rampen, hvor et par knækkede lasker blev udskiftet. Herefter fik vi i løbet af dagen efterspændt løse laskebolte, fjernet trærødder under sporet, slået græs på perroner og ved sporskifte trækbukke, fejet det sydlige sporskifte på Sølund samt andre nyttige småopgaver.

Steen stødte til holdet i løbet af formiddagen, og sammen med Kenneth fik han fejlsøgt på vores slagleklipper, der gik i stykker sidste år. Fejlen blev lokaliseret til betjeningsboksen, så den er nu kommet hjem til Kenneths køkkenbord for reparation.

Steffen


Det sydlige sporskifte blev ballastreguleret og fejet

For lidt over en uge siden kørte vi prøvekørsel med en ukrudtsbrænder.
Det virker fint, og vi er nu spændte på at se hvor længe effekten holder.

Frokost i sporet med Claus og Kenneth. Det var en varm dag,
så vi fik stort set tømt vores medbragte vandforsyning.

Et kig opad samme sted, hvor træerne lukker sig henover sporet.Der kæmpes med en anseelig rod, der løber under sporet ved Lergraven.