Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 27. januar 2018

Nyt fra maskinafdelingen #05-18 27/01:


Superfos-lokomotivet trækkes ud i solskinnet


Bygningsafdelingen og Baneafdelingen havde denne lørdag indkaldt til møde kl. 10 og 11. De fleste af baneafdelingens faste folk var dog forhindret i at møde frem, da andre havde planlagt deres tid med ferier og fester – men så kunne Maskinafdelingens nysgerrige fylde de ledige pladser og høre om alle de spændende opgaver, som skal løses i løbet af 2018. (se ref. fra Bafd)

Efter møderne, så trak vi Superfos-maskinen ud i det dejlige solskin og jeg påbegyndte en grundig afrensning af kedlen med stålbørste og trykluft. Imens foretog Kjeld og Carsten en rokade af Da7 og M24, så værkstedet nu er fyldt med god arbejdsplads ;-) Bagefter fik Kjeld repareret låg og rammer til Superfos-vandkasserne. Eftermiddagen afsluttede vi med kaffe og småkager sammen med Bafd. En fin lørdag på Gården.


Da7 køres tilbage i den lille remise, efter M24 er sendt retur til vognhallen.

Det er den grove stålbørste, som er i brug på kedlen for at fjerne rust og maling

- men også en spartel til fastsiddende olie er i brug

- efter en del søgen, blev den nyreparerede lynskifte fundet

Retur i værkstedet. Det ligner en rigtig dampremise!

torsdag den 25. januar 2018

Torsdagsbilledet #146

Den 25. maj 1979 sidder der også et flittigt medlem og renser rust af en plade. Hvad mon den skal bruges til? Der indgik langt mere knofedt i udførelsen af opgaverne dengang...
Opdatering fra Carsten :-)
Jernpladen er en låge til M 24, og det er mig der passer boremaskinen.


mandag den 22. januar 2018

Nyt fra maskinafdelingen #04-18 22/01:Superfos-lokomotivet som før-billede. Nu går arbejdet med at udstillingsklargøre det i gang!
Sjov detalje på lågene: lidt forskelligt design af knop :-)

Med to nye medlemmer fremmødt, så tog kaffen lidt længere, så vi kunne introducere og fortælle lidt om arbejdet i klubben. Per gav en rundvisning og vi andre gik i gang med dagens opgaver. Niels fik ryddet op i snedkerværkstedet, mens Bjarne og Per indrettede motorværkstedet med en fin værktøjsvæg. Så er faciliteterne i orden, når værkstedet nok snart skal bruges igen. E28 holdet fik også samlet snekkegearet med motoren. De venter nu snart kun på de nye aksler. Lars O. gik i gang med reparationen af lynskiftet til gravemaskinen efter Lars´s vejledning. Det savnes i baneafdelingen! Kjeld og jeg påbegyndte afrensningsarbejdet på Superfoslokomotivet, så vi snart kan beslutte os for farver m.m. og beskrive hvilke andre arbejder, som skal udføres for at gøre det udstillingsklart til sommersæsonen. Kjeld fik afrenset og rettet lågene til vandtanken. De var vokset et par cm pga. rust… Erik og Martin blev længe og kiggede de forskellige projekter over skuldrene, så de kan finde et par opgaver, der passer til lysten. Vi var 11 mand på værkstederne denne aften!
Det defekte lynskifte i kyndige hænder

Det besluttes at V-skære emnerne, så der kan komme en solid svejsning


Snekken monteres på El-motoren til E28

- derefter kan bremsebakkerne sættes på

Her er den savnede dims, som Niels nu har fremstillet en ny af

Bo kom langt med akslerne til E28 i lørdags. Der resterer not-gang

søndag den 21. januar 2018

Nyt fra Bafd 20-01-2018

I ugens løb ankom en ny portion sveller fra Sverige, og vi er nu klar til at påbegynde svelleudskiftning på strækningen, når vores gravemaskine igen er driftsklar. Lørdag tyvstartede vi dog med en enkelt svelle i sporet bag om hallen på Brandhøj.
Lastbilen med sveller er ankommet og skal nu aflæsses
med en indlejet lastbil med kran (LLZ)

De sidste bundter aflæsses (LLZ)


Hovedopgaven var imidlertid en ganske anden. Vi fik monteret hovedparten af tagrenden på østsiden af hallen. Den faldt ned for 2 år siden grundet snebelastning, men nu er den monteret med en meget mindre afstand på rendejernene. Sideløbende med denne opgave fik Benjamin gravet flere materialer frem af bunkerne med spormaterialer ved hallen, så disse snart kan blive lagt indendørs på lageret.

I baneafdelingen har vi en større samling småmaskiner der selvfølgelig også skal vedligeholdes fra tid til anden. Generatoren på Brandhøj fik et olieskift og renset luftfilter. Samme omgang fik generatoren i banevognen samt vores to plæneklippere.

Maskinafdelingen var også aktiv i løbet af dagen, men mon ikke Leif skriver lidt om dette?

Husk afdelingsmøderne på lørdag d. 27. januar:

Kl. 10: Bygningsafdelingen
Kl. 11: Baneafdelingen

Steffen