Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 10. januar 2021

Nyt fra Bafd. 09-01-2021

Sneen lå pænt i Hedeland, da dagens arbejdshold i baneafdelingen mødte frem. Snedækket var dog ikke en hindring for udveksling af sveller foran vognhallen og arbejdet kunne begynde uden videre problemer.

Der gøres klar til udlægning af nye sveller, mens vogne fra en af personvognsstammerne rangeres fra spor 25 til spor 22.

Lars, Peter og Kenneth startede tidligt med oprangering af tog og afhentning af nye sveller fra deploriderne i spor 20. I mellemtiden begyndte Steffen, Steen og Claus at feje sveller fri for sne og løsne spirg i spor 22. Steen fik lejlighed til at afprøve en før-prototype af en spirgoptrækker, der måske en gang i fremtiden kan lette optrækningen, der efterhånden er et af de eneste fysisk krævende jobs ved svelleudskiftning. Afprøvningen forløb tilfredsstillende, og der kom gode erfaringer med hjem til næste udgave.

Laskerne i begge ender af sporstykket blev løsnet og skinnerne trukket til side med gravemaskinen. Svellerne foran museumshallen ligger i niveau med arealet og kan derfor ikke bare trækkes ud til siden. Med skinnerne fjernet, kan svellerne løftes op med gravemaskinen, hullerne renses op med håndskovl og nye sveller placeres.

Vi afholdt frokost i det fri, da de gamle sveller var fjernet. Der var god afstand mellem os, men vi fik alligevel en hyggelig snak om lidt af hvert. Vejret var smukt og solrigt, og der var mange besøgende i Hedeland. Bl.a. fik en nyindflyttet familie fra Nærheden den første oplevelse af deres nabo-veteranbane. Dem ser vi nok igen...


Steen afprøver før-prototypen, der skal teste princip og kraftbehov for en spirgoptrækker. Foto: KHA. 

Skinnerne er trukket til side og svellerne er på vej op. De nye sveller ligger klar til venstre, mens de gamle straks placeres på Storebæltsvognen.


Efter frokosten placerede vi de nye sveller og trak skinnerne på plads igen. Imens sporet blev lasket sammen, kom spormålene på plads. Nogle af dem havde været til eftersyn i Steens hjemmeværksted, så vi havde en god forsyning af fine nymalede og justerede spormål at arbejde med.  

Svellerne blev justeret ind og boring af huller til spirg begyndte. Med mukkert begyndte isætning af spirg, mens solen efterhånden begyndte at forsvinde. Det betød et mærkbart fald i temperaturen, der bl.a. resulterede i, at spirgene, der var lagt klar oven på svellerne, begyndte at fryse fast. Det generede dog ikke arbejdet og tryklufthammeren kom i aktion. Efterhånden begyndte svellerne dog at fryse fast i ballasten og hammeren kunne ikke længere løfte svellen, så spirgerne blev slået helt i bund. Da mørket desuden var taget til, besluttede vi at stoppe arbejdet og rydde op.

Solen er på vej ned i vest, og de sidste stråler rammer banevogn og M 40, der fylder 90 i år. Claus slår spirg i med mukkert, mens kulden tager til. Foto: PH.

 

Steffen følger efter med tryklufthammeren.

Foran museumshallen er vi så privilegerede, at vi kan tænde udendørsbelysningen og få lidt længere tid til arbejdet. 

Da vi havde haft en anelse om at vintervejret kunne spille os et puds, havde vi rangeret to personvogne og en melisvogn ind i spor 22, hvor banetoget normalt holder. Da vi ikke blev helt færdige med svelleudvekslingen, kunne vi nu problemfrit rangere banetoget ind i spor 25. Med portene til hallen lukket og fremmenet tilsluttet var arbejdsdagen omme. På lørdag afslutter vi, om vejrguderne vil, svelleudvekslingen i spor 22. Vi kan nok nå en del andre ting rundt om på Hedehusgården, for vi skal jo arbejde i små hold på maksimum 5 mand i henhold til de gældende corona-restriktioner.