Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 17. maj 2018

Torsdagsbilledet #162

Dette Torsdagsbillede er taget på første Plandag i 2004 og der er da sket en del med både bevoksningen, dyrene og personalet og passagertallet siden da.. Beplantningen og antal rejsende er vokset betydeligt, fårene er vokset op og blevet til køer, vognene på dampstammen har fået tag og fyrbøderne går ikke længere med hanekam. Togføreren ligner derimod sig selv... (+ 14 år)

Dampstammen uden tag (bortset fra 379)

Se bare - togføreren ligner sig selv ;-)

Dengang der stadig var får på Sletten

Stefan og hans flotte hanekam renser røgkammer efter endt dagsarbejde

mandag den 14. maj 2018

Nyt fra maskinafdelingen #20-18 14/5:Lars godt i gang med at montere de nye flanger på spilddamprøret
Et rør næsten klart og godt gang med svejsning af det andet rør. I baggrunden ses Da7´s røgkammer,
hvor de snart skal monteres, så lokomotivet kan være klart til på søndag.
Tipvognen klar  efter Mogens fine arbejde!


endnu et banner, der skal minde vores lokale besøgende om at vi kører hver søndag - hele dagen - hele sommeren.

Mere træ bæres ind i snedkerværkstedet. I baggrunden ses transport-lokomotivet

Første bue et samlet og sat i spænd


Niels betragter delresultatet af dyseproduktionen.
De færdige dyser med resterne af boltene i baggrunden

Kenneth og Bjarne i færd med gennemgang af endnu en bogie.

Aftenstemning foran det travle klargøringsværksted

Værkstederne havde været godt i gang hele dagen for at blive klar til sæsonstarten på søndag den 20. maj. Så Bo havde bl.a. arbejdet videre med inddækningspladerne til røgkammeret, der skal tilpasses de nye spilddamprør, som Lars O. er ved at svejse sammen. Desuden er de nye flanger til rørene blevet forarbejdet, så de passer på rørene. Niles kastede sig over fremstillingen af nye dyser til ringblæseren. De fremstilles ved at bearbejde rustfrie bolte i både fræser og drejebænk. Kenneth og Bjarne knoklede videre med vognklargøringen og gennemgang af de mange bogier. Vi håber de bliver klar. Andre gav/ og må gerne give en hånd med. Erik og Carsten kastede sig over fremstillingen af den første tagbue og derefter kørte de med M30 til vognhallen efter mere træ til at kunne opskære flere lister. Forberedelserne til trafikken på søndag indbefatter jo også gartnerafdelingen og her stod Mogens for en grundig udskiftning af den gamle, ukrudtfyldte jord i tipvognen og efterfølgende beplantning med friske blomster fra Fætter Flys fine gartneri. Per afmonterede det nye speedertræk fra M4, da besøgende desværre har hevet det i stykker. Derfor blev der også monteret frisk afspærring rundt det materiel, der ikke må betrædes. Jan fik desuden afvasket de udstillede lokomotiver, så de fremstår velholdte for de besøgende i museet. Jeg sørgede for klargøring med tjenestekøreplaner i alle driftsenhederne og opsætning af plakater og pamfletter, samt opdatering af dukketeater mv. Såmænd fik vi også ophængt endnu et banner – på siden af vognhallen. Så nu er den del ved at være klar til søndag. Vi var 14 travle mand på Gården denne aften.

søndag den 13. maj 2018

IBK besøgte vennerne i DieselHouse 13. maj:
Igennem de sidste par år har vi haft fornøjelsen af et tæt samarbejde mellem de dygtige og flinke folk i DieselHouse og vores maskinafdeling. Folkene derfra har hjulpet med at få vores BurWain-motor i lokomotiv nr. 4 til igen at køre som en drøm. Det blev afregnet med en togtur og så synes de nu alligevel også at vi skulle komme på besøg hos dem i DieselHouse. Så helt eksklusivt blev vi i IBK denne dag inviteret til at opleve starter af alle de fine motorer.
Først blev vi dog bedt velkommen af direktør Lars Peter og Steen, der fortalte om museets og dens baggrund. Så kravlede Kai op på toppen af B&W no1 og hev et par håndtag, så trykluften kunne starte den fine gamle motor fra 1904. Med langsomme, men sikre omdrejninger kom den i gang og i løbet af et par minutter kørte den jævnt og ville sagtens have kunnet levere 40 gode heste på det gamle karrosseriværksted, hvortil den oprindelig blev leveret.
Herefter kravlede vi alle en etage højere og med fin udsigt til den store B&W2000, så berettede Otto om denne prægtige motor. Den beholdt titlen som verdens største dieselmotor fra leveringen i 1933 og 30 år frem, og leverede jævnligt spidsbelastningsstrøm til København frem til slutningen af 60érne hvorefter den stod standby indtil 2004. Herefter trak Otto i fløjten og starten gik. Hurtigt kom motoren op i omdrejninger og fyldte rummet med vellyd og diesel-os.
Efter denne start gik vi lidt ned i størrelse for at se Ib´s Bur-Wain Diesel 6 A 13 D, årgang 1945 blive startet. Den startede øjeblikkeligt og lød som en drøm. Denne motor stammer fra den hurtiggående båd Britt, men typen har også været anvendt i rangerlokomotiver – hvilket straks gjorde den endnu mere interessant i vores øjne J Ib fjernede dækslerne, så vi bedre kunne iagttage motorstyringen, mens den kørte. En lille film viste båden under fuld sejlads.
Slutteligen fortalte Carl-Erik os historien om B&W ved den store tavle, hvor der er sat fine små symboler, der beskriver de mange milepæle i fabrikkens historie og fint suppleret med referencer til den øvrige Danmarkshistorie. Bagefter tog Carl-Erik os rundt på museets resterende etager og fortalte detaljeret om alle de mange spændende motortyper, og deres udviklingshistorie frem til de nyeste motortyper som bygges på licens og anvendes i størstedelen af alle verdens skibe.
Til sidst blev vi budt på kaffe og kage i direktionslokalet, så vi i fællesskab kunne hvile benene og få talt ud om dagens spændende besøg. Mange tak til alle fra DieselHouse, som gav os alle en meget fin dag!   Og for dem som ikke kunne være med på denne tur, så har DieselHouse åbent for den almene hob – men ikke med så fin og detaljeret rundvisning som vores ;-) 

Se mere her > dieselhouse.dk

Lars Peter og Steen byder velkommen til DieselHouse og fortæller om huset.

B&W Motor No 1 fra 1904 startes og kommer efterhånden op i omdrejningerB&W 2000 fra 1932 er startet op og man hører tydeligt at den ville være i stand til at kunne yde 22500 hk


Ib fjerner dækslerne så ve bedre kan se den fine mekanik arbejde


En reklame for motortypen viser at den også kan anvendes i Pedershåb-lokomotiver...

Carl-Erik fortæller om Bur Wains historie


Vi slutter et spændende besøg med kaffe og kringle. tak for en fin dag!