Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 17. juli 2023

Nyt fra maskinafdelingen #28-23 17/7:

Gang i drejebænkene i maskinværkstedet; reparation af dampregulator og dreje centertappe.

 Der blev arbejdet på flere forskellige opgaver denne aften; Carsten drejede centertappe til Storebæltsvogn nr. 2 – 70-16, mens Bo drejede en gevindprop til reparation af dampregulatoren. Carsten gik derefter i snedkeriet sammen med John og afrettede lister til stakittet rundt publikumspladsen. Den blev allerede indviet af publikum på den travle søndag, hvor de flittigt brugte de tre bænke, som var stillet op i skyggen af billetsalget.

Bo og Brian tog sig også af brændesavning og kløvning af alle de stammer, der længe har ligget ved vandkranen. Carsten, John og Kjeld bar dem over til brændeskuret. Klavs stod for grunding og maling af stakitlægterne. Kjeld fik vist også ryddet perronen for ukrudt. Jeg fik afrenset klister fra de gamle skilte og fuldmalet, hvor der skal sættes litra på C1 og C2, så de får den samme type af skilte som C3 og C4. Bagefter kom Brian over og hjalp med afvaskning af udstillingens lokomotiver. Jeg fik desuden ryddet en masse op i håb om at vi kan få genåbnet udstillingen for publikum på søndag. Jeg havde så travlt, at jeg ikke fik taget fotos af min egen indsats. Men det bliver herligt at åbne døren til museet igen! Trods sommerferien var vi 7 flittige mand på Gården denne aften /Leif


Perfekt reparation, så den kan klare 101 år mere

Stakit under produktion

Grunding og maling af lægter

Brændekløvning, så der er noget til opfyringensøndag den 16. juli 2023

Nyt fra Bafd 15-07-2023

På en lørdag i den absolutte højsæson for ferieafholdelse var fremmødet i baneafdelingen ikke overvældende. Claus B og Claus N udgjorde startopstillingen. I Damp'a var også Carsten og Kjeld mødt frem og som de fire musketerer slog vi os sammen og kastede os over udlægning af knust beton ved opholdsarealet ved kiosken.

Hvor hovedparten af dagens arbejde foregik: det nye publikumsområde ved kiosken. Her er arbejdet ved at være slut. Kjeld komprimerer og Carsten retter de sidste ujævnheder på gårdspladsen.

Fra spor 21 hentede 2 x Claus de 2 tipvogne med knust beton. Igen lånte vi rideforeningens lille læssemaskine og betonmaterialet var udlagt i løbet af ingen tid. Efter opmåling jævnede vi arealet med Kjelds hjemmekonstruerede 'nivellator'. Hvor det var nødvendigt supplerede vi med en smule af det tiloversblevne støbemix. Resten af bunken med støbemix blev læsset i de to tipvogne og området foran den kommende 'stationshave' blev jævnet ud og revet. Herefter blev det udlagte lag af knust beton komprimeret med pladevibrator og tre borde/bænke-sæt sat op. Vi supplerede med et affaldsstativ, og med lidt god vilje kan området allerede tages i brug ved søndagens kørsel. 

Claus B henter knust beton fra en tipvogn i overkørslen. Der var godt med vand i betonen og det lettede komprimeringen.

Den lille læssemaskine er muligvis hverken stærk eller hurtig, men den er fleksibel og langt bedre end en trillebør.

Claus og Claus som trækdyr foran 'nivellatoren'. Foto: Thomas Vartou.

I løbet af dagen lagde Thomas vejen forbi med friske forsyninger til kiosken. Det var varmt, så vi afprøvede ad flere omgange den kommende 'stationshave', når vi skulle have en lille forfriskning eller en tår kaffe. Fra området har man et udmærket overblik over gårdspladsen og legeområdet. Mon ikke mange forældre vil påskønne det fremover? 

Med arbejdet omkring kiosken afsluttet, rangerede Claus og Claus de læssede tipvogne på plads i spor 21. Der var endnu nogle timer tilbage af arbejdsdagen, og derfor lykkedes det at få justeret ballast langs en række af de mest benyttede spor i sporviften foran museumshallen. Kenneth A kom forbi og hjalp til med ballastfordeling og renfejning af sveller. Nu skulle det gerne være lidt lettere at færdes på området under rangering. Afslutningsvist blev de tre skiftetræk af privatbanemodel vi hentede hjem fra Græsted, placeret for enden af spor 21. De vil formentlig blive brugt til skifter på den kommende station ved Vinterrasserne.

Claus læsser tipvogn med støbemix via vores 'læsserampe'.
.
Carsten, Thomas og Kjeld får en lille snak, mens Claus B ufortrødent fortsætter med at fjerne bunken med støbemix.

Med ballast læsset på Storebæltsvognen kom 2 x Claus rundt til de værste lunker foran museumshallen. Her læsser Claus B forsigtigt ballast i spormidten.

Omkring kl. 17.00 var der et udtalt ønske om at komme hjem til bad, grill i haven og hvad der ellers lokkede. Således sluttede en god dags arbejde, der bragte de nye publikumsfaciliteter endnu et stykke mod færdiggørelsen.  Mon ikke ferie også næste lørdag vil tynde ud i arbejdsstyrken? Heldigvis er der masser af mindre opgaver, der kan løses af små arbejdshold.

Arbejdsdagen er slut og der rangeres på plads. Claus B står på forreste vogn og holder udkig. Foto: Kenneth Andersen.

I løbet af ugen havde Steen været på banen med nye overdækninger på en del af vores stationsskilte. På trinbrætterne Stenager, Flintebjerg og Plantagen er der nu nye, zinkpladeoverdækninger monteret. Flere skilte vil efterhånden få den nye type overdækning monteret.

Nu er der ny overdækning af zinkplade på skiltet ved Stenager Trb. Foto: Steen Larsen.

Skiltet på Plantagen fik også ny overdækning. Land Rover'en medbringer værktøj og stige til brug ved arbejdet. Foto: Steen Larsen.