Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 3. oktober 2015

Nyt fra Bafd 3/10-15:
Efterårets svellekampagne er godt i gang og Redacteuren tog derfor med Bafd på opgave denne fantastisk dejlige solskinsdag. Jeg havde også Philip med som min Vingman. Inden afgangen fra Gården skulle der dog lige køres en leverance jern ned til værkstedet og gravemaskinen fik denne opgave. Onsdagsholdet havde jo udført et fint forarbejde på strækningen ud for Stenager trinbræt, så kunne straks gå i gang med at løfte spigrene. Et hold hentede kompressor og en stak sveller fra Brh med M40. Philip fik opgaven med at markere og bore de sidste 20 sveller med 720 mm mål, mens andre lagde underlagsplader og spigrede efterhånden som Lars fik skiftet svellerne. Vi huskede da også at holde et par pauser undervejs og til eftermiddag var der to slags hjemmebagte kager. Tak til Solveig og Arendse for god motivationskage. Det gav lige energien til at udskifte sveller under dagens sidste sporramme, så vi fik skiftet 5 rammer med i alt 65 sveller. Dernæst satte vi resten af svellerne på den lave oplagsplads, hentede et tomt sæt deplorider og læssede de gamle sveller derpå.
De blev rangeret til Brh sammen med de øvrige, som snart skal hentes til bortskaffelse på rette vis.


Dagens hold-foto og kaffepause med næsten alle dagens deltagere i svellekampagnen.  


Endnu en vældig fin dag på banen med 10 fremmødte.  I Mafd blev der arbejdet videre med deploriderne, samt afdrejet aksel-ende og støbt endnu et sæt lejer til roebaneboggiens glidelejer.


Næste lørdag er der endnu en gang mulighed for at være med på Banen J

torsdag den 1. oktober 2015

Torsdagsbilledet #28

Claus har scannet nogle af sine papirbilleder fra dengang man havde 12, 24 eller 36 skud i kameraet og en fremkaldelse kostede omkring 100 kr. af ens surt tjente løn fra rengøring hos Paaske Brød eller tastning af girokort på postgirokontoret. I de kommende uger tager vi tilbage til 80'erne og 90'erne og ser situationer fra IBK's arbejde i Hedeland og et par lynskud fra diverse ture til fremmede lokaliteter.

I 1989 anlagde Hedeland traceen over Sletten. Kort efter færdiggørelsen var et hold fra baneafdelingen på besigtigelse. Strækningen blev hurtigt sporlagt - og sidste år udskiftede vi svellerne med helt nye.
Små mænd på sletten. Fra venstre: Hans-Henrik Nielsen med lille Henrik Sørensen i hånden, Gert Højgaard, Finn Sørensen og Claus Nielsen. En anden må have taget billedet med mit kamera - måske Steffen Lyngesen?

onsdag den 30. september 2015

En onsdag på HHg... 30/9

Plankerne får sort på siden, mens Lars oprenser skinnefoden på drejeskiven
Der foregår altid noget på Gården :-) Det fik jeg at se denne onsdag, hvor jeg selv er sjælden gæst.
Onsdagholdet i Mafd var bemandet med mindst 5 mand havde været igang med både ombygningen af deplorider, ledningnettet i M15 og påbegyndt på montagen af taget og meget andet; baneafdelingen havde et spigeroptrækningshold afsted på tre, der fik løftet spigrene på 8 rammer som forberedelse til lørdagens aktion. Der tilstræbes det at slå rekorden på 104 skiftede sveller!! Jeg kom forbi for at færdiggøre forberedelserne til etape 2 af nyt dæk på drejeskiven og sammen med Lars blev hele ringskinne oprenset og graven tømt for det sidste af mange års skrammel.

En lille frø, der havde forvildet sig i graven sættes fri...

Dagens forberedelser afsluttes med 2. gang Gori på etape 1.

mandag den 28. september 2015

Nyt fra maskinafdelingen #34-15 28/09:

Drejeskivens gamle træ er færdigt, men jernrammen har det fint

Ved udsigten til en uge med stabilt vejr, så mødte jeg tidligt frem for at flå sidste halvdel af drejeskivens dæk af. Så jeg fik både afrenset, grundet og malet det meste af rammen i det behagelige, men dog kølige vejr. Så er der klart til næste etape. Husk at genetablere afspærringerne, hvis skiven har været i brug!
 Indendørs adskilte Carsten og Mikkel deplorider, som skal omspores og monteres svingbare skamler til brug for bugsering af de store lokomotiver fra vognhallen til Brandhøj. Arbejdet indebar udboring af nitter og opboring af huller i hjulvangerne. Bjarne og Per fortsatte med montering af det elektriske, herunder en ny kølevandstermostat på M15, mens Jan tog sig af afrensningen af vinduet dertil.

Lars fik arbejdet videre med afdrejning af et akselstykke til T1. Det bliver godt at komme videre med det projekt. Således var vi 7 flittige folk på Gården denne aften.


Per og Bjarne monterer stadig de mange ledninger på M15
Afrensning af den gamle pakning fra M15´s vindue


Først skille - så samle
Hjulvange fra deplorider får fjernet de gamle nitter
Sort arbejde i gravens dyb. Natholdet på arbejde

Skinnerne på drejeskiven har 100 års jubilæum i år!Lars drejer de sidste detaljer på aksel til T1

søndag den 27. september 2015

Nyt fra baneafdelingen 26-9-2015

Det fantastisk flotte efterårsvejr fortsatte også denne lørdag og vi kom derfor hurtigt ud til arbejdsstedet for at fortsætte svelleudvekslingen. I første omgang trak vi spigrer op til 5 sporrammer, men da disse var næsten afsluttede og eftermiddagen stadigvæk havde nogle timer tilbage besluttede vi at lave en ekstra ramme. 77 sveller blev derfor dagens flotte resultat.

Claus og Ole har leveret video og billeder.

Steffen
Der bores sveller på samlebåndsmanerSporet spigres i flotte omgivelserSpigrene trækkes op, mens sporet samles i baggrunden

Svellerne rykkes på plads inden spigrene sættes i. I midten af billedet
 bukkes skinnerne så den skarpe kurve bliver mere stabil.