Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 29. august 2020

Nyt fra Bafd. 29-08-2020

Med en del morgenregn og truende skyer samledes et oplagt hold fra baneafdelingen på Hedehusgård. Arbejdsprogrammet indeholdt hovedsageligt rydning af træer og budskads omrking et par overkørsler. Beskæringen skulle skaffe bedre oversigtsforhold for lokomotivførerne, så evt. krydsende trafik lettere kan overskues. Vi kørte fra Hedehusgård i banetog og Land Rover, således at vores indlånte flismaskine kunne tages med på slæb.

Arbejdsholdet mødes ved overkørslen syd for Brandhøj.

Med et frodigt og grønt Hedeland er der behov for regelmæssig beskæring. Omkring vores overkørsler er beskæringen særligt omfattende, fordi vi flere steder skal beskære relativt langt fra sporet for at opnå godt udsyn. Inden vi begyndte beskæringen, reparerede vi afstigningsperronen for togførere i den nordlige ende af Brandhøj Station og fik opfliset en bunke grene, der var samlet på græsarealet overfor opbevaringshallen. 

Herefter barberede vi begge sider af overkørslen syd for Brandhøj efter bedste evne, mens flishuggeren måtte arbejde, så dampen stod fra den under de jævnlige byger, vi blev udsat for. Med begge sider ryddet, var det tid til frokost. Kenneth havde pærer med fra haven og de udgjorde en delikat dessert ovenpå rugbrødsklemmerne.

Steffen svinger motorsaven, mens Kenneth fodrer flishuggeren.
 

Steffen er skiftet til buskrydder. Claus klipper stadig grene og sørger for at Steen har noget at proppe i den forslugne flishugger. Skønt at have adgang til et af de mest gloværdige transportmidler udover industribanemateriel - en Land Rover! Foto: Kenneth H. Andersen.

 

Vestsiden af overkørslen syd for Brandhøj er ryddet. Frokosten venter!

Efter frokost fortsatte vi mod syd med overkørslen ved km 3,9 som mål. Her skulle en kraftig tjørnebevoksning fjernes, så oversigtsforholdene kunne forbedres. På ca. 15 minutter var bevoksningen væk og reduceret til en lille bunke træflis på baneskråningen. 
Vi er kommet frem til overkørslen og Steffen overvejer arbejdets tilrettelæggelse.

Motorsaven håndteres af Kenneth, mens Steffen og Steen sørger for at bringe grene og stammer til flishuggeren. 100 m længere mod syd fik vi desuden fliset en del tidligere ryddede grene, så grøften på stedet igen ligner en grøft.

Vi endte dagen med at flise en del tidligere nedskåret budskads omkring noget af vores hensatte materiel syd for opbevaringshallen på Brandhøj og at foretage yderligere beskæring omkring noget materiel. Herefter gik turen tilbage til Hedehusgård, hvor vi indtog kaffe og orangestænger, inden vi drog hver til sit og et velfortjent bad.

Set fra togførervognen i tog 1 er udsigten mod stikrydsningen noget bedre end tidligere.