Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 6. februar 2020

Torsdagsbilledet #214

Sølund Station, ca. 800 m fra Hedehusgård er den første mellemstation på strækningen mod syd. Her i 1983 har den dog rollen som endestation. Stationen leverer på billedet en fin stemning: Der er både stationsskur, hensatte tipvogne og arbejdsvogne tilhørende baneafdelingen.
Sølund Station 1983. Stiller man sig idag, 37 år senere, på samme sted, er bevoksningen en helt anden og trafikken på stationen også forandret. Nu er det kolonihaverne, der leverer passagerer. Sølund er ikke længere endestation, men håndterer stadig krydsninger, primært når vi har særarrangementer med tre tog i drift. Foto: Nils Bloch, 1983.
Der foregår med garanti hårdt arbejde udenfor billedets kant til højre. Det bliver spændende at se lidt nærmere på det i et senere torsdagsbillede.

mandag den 3. februar 2020

Nyt fra maskinafdelingen #05-20 3/4:Som den så ud i drift: "Saxkøbings B2 (Lange Maren) får suppleret sin beholdning af briketter
inden afgang fra sukkerfabrikken  med et tog læsset med roeaffald."  Foto: Svend Jørgensen


Denne aften var det Maskinafdelingens tur til at holde møde, så det var kun malermester Klat (aka Redacteuren), der kom lidt tidligere og gik noget senere, som fik malet hele undervognen på Superfos-lokomotivet en anden omgang. Der var dog også en del folk, der lige skulle se til Lange Maren, der ankom i onsdags. (se indlægget her >) 
Den skal lige have en grundig overhaling inden den kan blive trukket ud til opbevaringshallen på Brandhøj. På billederne kan man se de brandskader, den i sin tid blev udsat for da teglværkets lade i Blovstrød, hvor lokomotivet var anbragt sammen med bl.a. et Triangel motorvogn, brændte i 1991. Da Lange Maren stod yderst, kom der kun brandskade på den ene side, mens farven er intakt på den anden. Det er et spændende lokomotiv, som fortjener at blive passet godt på.
Højre side har stadig maling og "B2" står der endnu på siden
Den venstre side er helt malingsfri og pladerne på vandkassen bulet. Skorstenen faldt af for en del år siden, da pladerne på røgkammeret er blevet grundig tæret - men vi har fået den med læsset, så den kan blive monteret igen.
 På Mafd-mødet skulle de 18 fremmødte gennemgå status på årets opgaver og fastlægge planerne for hvilke arbejder, der skal prioriteres i 2020 – og fremover. De reviderede planer skal nu godkendes på GF20 – den 7. marts – så vi har en plan! Vi fik også talt om projektbeskrivelser – som afdelingen fremover vil bruge mere tid på inden et nyt projekt kan sættes i gang. Det skal medvirke til en bedre prioritering og udnyttelse af vores begrænsede plads i værkstedsremisen. Da vi jo er så ualmindeligt privilegerede at der er startet så mange nye folk, så må vi alle gøre vores bedste til at der er gode opgaver til alle at gå i gang med! 

Livlig diskussion under og efter "Evt." Med 18 fremmødte, måtte også ståpladserne tages i brug!

Bagerste banerømmer er også kommet af og den fik en grundig
 rustafrensning i onsdags, så der kunne blive fint malet søndag den 2. februar 2020

Nyt fra Bafd. 01-02-2020

Med et vejr, der skiftede fra strejf af sol, til overskyet og pletvis regn, var det en arbejdsdag, der krævede fornuftigt tøj. Det har vi heldigvis masser af og efter klargøring af arbejdstogene, var vi hurtigt fremme ved arbejdsstedet og i gang med arbejdet.
Med stor rutine forløber arbejdet som en leg. Her er Kenneth i maskinen sammen med Hans og Lars i gang med svelleudskiftningen, mens Steffen og Benjamin slæber spormål.
Under en af svellerne havde denne lille vandsalamander søgt ly. Den blev bragt ud af arbejdsområdet og placeret i mellemrummet under nogle sten.

Dagens arbejdsopgave var at lægge de sidste 58 sveller, der indgår i vores svelleprojekt fra veterantogspuljen, i sporet nord for Rubjerg. Arbejdet inkluderede også en ombygning af overkørslen med montage af beskyttelsesskinner. Med et erfarent hold på 7 mand bestående af Benjamin, Hans, Steen, Kenneth, Lars, Steffen og Claus en ikke uoverkommelig opgave. Dagen sluttede da også med, at vi forlod arbejdspladsen med alle 58 nye sveller i sporet og overkørslen ombygget.
Steffen slår spirg i svellerne. Hedeland er trods tidlige forårstegn stadig til den gråbrune side.

Kenneth som maskinfører og Benjamin som håndmand er i gang med at pille overkørslen op. I baggrunden arbejder Lars, Hans og Steen med optrækning af spirg.
Overkørslen er klar til spigring og flere sveller udveksles. Claus skal i gang med at tildanne beskyttelsesskinner til overkørslen. De blev fine til sidst. Foto: Steen Larsen.

Overkørslen er færdig og vi sikrer et plant vibreret stiforløb, hvor vi har gravet. Mens Lars betjener pladevibrator, jævner Hans de sidste ujævnheder med rive. Steffen er i gang med oprydningen.
Steffen og Benjamin kører i forvejen mod Brandhøj. Så kan de nå at rangere på plads i opbevaringshallen, inden banetoget tager dem videre nordpå til Hedehusgård.