Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 1. oktober 2016

Nyt fra Bafd 1-10-2016

Den første lørdag i oktober måned blev endnu en dag i Hedeland, hvor eftersommeren ikke rigtigt havde sluppet sit tag. Dagen blev brugt til mange forskelligartede opgaver og med et pænt fremmøde kom vi hurtigt gennem disse.

I ugens løb var der ankommet en stang Ø60 mm akselstål, der skal bruges til reparation af vores ene ballastvogn. En stump blev afskåret så den er klar til viderebearbejdning i drejebænken og resten blev lagt på lager.

I klubbens nye sikkerhedsreglement er indført "Giv agt" mærker ved overkørsler med reduceret sigt. Forrige lørdag forberedte vi 10 styk af disse og vi fik i løbet af dagen opsat næsten alle sammen.
Minigraveren var igen blevet driftsklar, så vi benyttede chancen til at få lidt flere erfaringer med vores hydrauliske fingerklipper. Den virkede fint, men efterlader naturligvis en større bunke afklip der skal håndteres.  


Desværre viste der sig endnu en utæthed i gravemaskinens kølesystem, så en stor del af dagen gik med at få repareret dette. Det lykkedes efter en del besvær, da der ikke er meget plads i motorrummet på en maskine som vores.

Dagens sidste opgave bestod i rekonstruktion af trappen til kulrampen på Hedehusgaard. Den blev færdiggjort og mangler nu kun lidt maling.

Claus har leveret billeder og video.

Steffen

Fingerklipperen smøres inden brug.Der arbejdes langsom gennem krattet lige nord for kvægfolden.

Et Giv Agt mærkes bankes ned i jorden

torsdag den 29. september 2016

Torsdagsbilledet #79

Før vi overgik til bruge helt nye sveller, lå der en lang proces bag hver svelle, der blev lagt på HVB. I flere tilfælde pillede vi selv svellerne op, fx på Måløv station (se dette tidligere torsdagsbillede). Derpå blev svellerne fragtet til Hedeland og lagt på lager. Derefter halverede vi selv normalsporssvellerne til vores formål. Det kunne foregå ved savning af mindre partier eller ved 'massesavninger' som vi igennem årene lavede nogle stykker af. På dagens to billeder er vi tilbage i 2000, hvor et større parti normalsporssveller blev halveret. Vi havde til lejligheden transporteret vores svellesav til Brandhøj, hvor svellerne var oplagret og der var indlejet et dieselelværk, der sørgede for at der var strøm nok til saven.
Vi er på Brandhøj station og svellesavningen i fuld gang! Det indlejede dieselelværk ses i baggrunden. Hvor arbejdet foregår, ligger i dag sporviften foran opbevaringshallen. Fra venstre ses Morten Banke, Søren og Peter Hein, Mikkel Møller og Steffen Lyngesen.


Arbejdsdagen er ved at være til ende. Trods en god indsats er der stadig mange usavede sveller på pladsen. Morten og Steffen ses i gang med en evaluering af dagen til højre, mens Salta-gravemaskinen har fået stukket armen med i billedfeltet til venstre.

mandag den 26. september 2016

Nyt fra maskinafdelingen #32-16 26/09:


På denne dejlige efterårsaften var der igen travlhed på værkstedet; der er i ugens løb arbejdet på M25 og denne aften blev der monteret endnu flere dele. Der blev desuden afrenset og malet i motorrummet, beslagene til vibrationsstabilisatorerne blev sandblæst og forberedelserne til etablering af elektrisk patron til motorforvarmning påbegyndt. Afrensning af maling udvendigt på motorhuset med stålbørste og sandpapir blev udført, så det er klar til en omgang grunder.
De nye sandkasser til M3 (tidl. M15) blev fuldsvejset, der blev monteret sandingsrør, slebet til og den første kasse fik en omgang grunder indvendigt. M30 fik fri denne aften, men i onsdags fik Hans færdigmalet de gul-sorte markeringer på hjørnerne. Næste opgave bliver striberne langs trinbrædderne. Jeg fik ikke set alt hvad der skete, for jeg sad ude på motorhuset og støvede… Men jeg talte 9 mand på Gården i løbet af aftenen.

M25 motorhus ude i det fri for en grundig afrensning


Arkæologen finder blå maling - et levn fra tiden ved Saxkøbing Sukkerfabrik
Kontroller-inddækning får en omgang maling


En sandkasse får maling. I baggrunden er den næste under behandling

Nymalet gulv under motoren. Kabelvej til motorforvarmer undersøges
Nygrundede håndtag


Gammel og ny sandkasse - ændret fra 600 til 700 mm

søndag den 25. september 2016

Særtog med Damptromleklubben 25/9-16


På en herlig, solbeskinnet efterårsdag havde vi aftalt et særtog med vores venner fra Damptromleklubben. De ville gerne se vores bane, værksteder og vognhaller. Et damptog blev derfor arrangeret og vi fik vist det hele frem. Jeg tror at alle var imponerede over vores bane og faciliteter og vi havde alle en god dag. Vejret gjorde det bestemt ikke dårligere og det blev dermed en fin afslutning på sommeren for damplokomotivet, der først skal ud at køre passagertog til jul igen.
Billederne fortæller resten:
Der berettes om de igangværende projekter i værkstedet

Maskin- og motorværkstedet vises frem

I museet forklares om princippet i en Klien-Lindener aksel

- og der fortælles om materiellet i vognhallen

- afgang med toget

Ud på sletten med Rubjerg i baggrunden

Gå tur til broen og afhentning med toget

Vi ser frem tid at plantoget passerer broen. Det vil se sådan ud!

Lidt kaffe inden rundvisning på Brandhøj

Hen over skydebro-graven fortælles om Nymølles M8 og andet

afgang fra Brandhøj

Peter giver den fuld damp op ad bakken

hjemme efter en god tur!

Nyt fra Bafd 24-09-2016

Sommersæsonen er afsluttet, men det gode sommervejr fortsætter. Både fredag, lørdag og søndag har der været særtog på banen, og det sætter naturligvis en begrænsning for hvilken type banearbejde der kan udføres samtidigt med at særtogene afvikles.

Lars og jeg startede dagen med at køre til Brandhøj, hvor vi afkortede gamle skinner, der skal bruges til HVB's udgave af "Giv agt" mærket ved overkørsler med begrænset udsyn. Skinnestykkerne blev slebet rene i toppen og grundmalet, inden vi kørte videre til Rubjerg st.

På Rubjerg og Fem Ege fik vi malet trækbukkene til sporskifterne, samt malet den sydligste kilometersten (km 5,0) færdig. Særtoget ankom til Fem Ege, foretog et omløb og returnerede mod Hedehusgaard i mens vi færdiggjorde malearbejdet.

På vejen tilbage fik alle trækbukkene på Brandhøj en ekstra gang sort maling på håndtaget, så der forhåbentlig går en del år inden det slides af. "Giv agt" mærkerne fik ved samme lejlighed første omgang med den gule pensel.

Dagens sidste opgave blev græsslåning ved vognhallen på Hedehusgaarden.

Steffen
Det sydlige sporskifte på Rubjerg bliver malet. På svellen står en radio. så
kørslen kan koordineres med særtoget.

Det færdige resultat på det nordlige sporskifte på Fem Ege.


Det kommende "Giv agt" mærke i kvægfolden på Sletten. De lokale køer
har tydeligvis allerede indviet signalet som kløpind og skubbet godt til det.
Tiden må vise om der her skal en mere solid konstruktion til.