Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

onsdag den 23. februar 2022

Nyt fra Bafd. 23-02-2022

Et effektivt hold arbejdede i dag med optagning af spigr og adskillelse af lasker i spor 1 på Hedehusgården. Peter H havde kørt banetoget frem i spor 2 og arbejdede derfra i spor 1. Vejret var fint og det er kun småting, der resterer for holdet på lørdag. Adskillige medlemmer arbejdede i værkstederne, så der var god bemanding på HVB i dag.

Peter H i gang med optrækning af spigr i spor 1.


mandag den 21. februar 2022

Nyt fra maskinafdelingen #06-22 21/02:

Aftenstemning fra den nuværende perron. Nu kan stalden ses - og i forgrunden et større "svømmebassin"...

 

Da jeg ankom, var Peter H. i gang med at tage spiger op i spor 1 som forberedelse til lørdags banearbejde – inden det begyndte at pisregne… Vi fik startet en kande kaffe og folk ankom og fik en kop med. John L. ”Fly” og Carsten gik i gang med rulleskøjterne, mens Fritz og Otto monterede et emne til at fræse møtrikker af i Pedersen fræseren. Hans og jeg kiggede så på grunder og maling til sæder og tagbuer til C3/C4. Jan og Bjarne gik i snedkeriet og skar ud til stolperne i håndlisterne. Hans Henrik fik grundet vendegearet på D8, så det snart kan få blå. Der blev også kigget på opgaven med røgkammerkarm og – dør på Da7 og Lars O. sammensvejsede (vist) noget til rulleskøjterne – sammen med Cykel-John. Brian og jeg gik i vognhallen, hvor vi forbedrede opsætningen af presenninger, da der havde samlet sig vand i et par af dem. Nu er der skrå flader… Således beskæftiget i vognhallen endnu en aften fik jeg derfor ikke noteret alt udført arbejde, for vi var igen 16 mand på Gården denne aften, som flittigt var i gang rundt omkring /LeifBoring af lejedækplader

Udskæring i håndlisterne for stolpe på C3/C4 

- med efterfølgende finpudsning

Røgkammerkarm og dør skal have en tur!

Der fræses ud til 4 møtrikker til akslerne for M9

Vendegearet på D8 får grunder

Hyggesnak i værkstedet sidst på aftenen
søndag den 20. februar 2022

Nyt fra Bafd 19-02-2022

I baneafdelingen arbejder vi udendørs i al slags vejr. I kølvandet på stormen Nora kunne vi i ro og mag begynde sætningen af den sidste del af den nye perron, hvor spor 0 før lå. Vejret var fint og en mindre regnbyge formåede ikke at forstyrre vores arbejde. Dagens hold bestod af Kenneth, Klavs, Rasmus, Steffen, Peter H og Claus B og N.

Perronarbejde lørdag formiddag i solskin. Ingen eftervirkninger efter stormen - men dejligt solskin. Foto: Rasmus Brandt.

Vi begyndte med at pille det sidste perronfundament op, vi satte for 14 dage siden. Det stod for højt, men med lidt udgravning kom det hurtigt på plads igen. Fra en erfaren praktiker hos en større dansk jernbaneentreprenør havde vi fået det råd, at sætte perronfundamenterne på fliser i bunden af udgravningen. Når fliserne er anbragt i water i den rette højde, kan fundamenterne let justeres i længde- og sideretning. Også under vores forhold og med brugte, ældre materialer fungerede fliseløsningen udmærket. Med praktikerens CV indeholdende sætning af kilometervis af perronforkanter måske ikke så overraskende?

Selvom vi anvendte en lidt anden metode, kom arbejdet hurtigt ind i en god rytme og med Klavs, Kenneth og Claus B og N i stand til at klare perronbygningen selv. Derfor kørte Peter og Steffen til Brandhøj for at hente fundablokke og underlagsplader til den kommende ombygning af spor 1 på Hhg.

Mens der sættes nye perronforkanter i baggrunden, er Steffen og Rasmus i gang med den første forsigtige tilfyldning omkring fundamenterne i forgrunden.

Kenneth kontrollerer dybden af udgravningen.

Klavs har fyldt flisegrus i bunden af udgravningen, og Kenneth snupper en flise til placering som underlag til fundamentselementet. En række fundamenter (kaldet 'støvler') står klar på deploriderne i baggrunden.

Arbejdsholdet var samlet igen til frokost og arbejdet fortsatte efter en kort spisepause. Alle virkede motiverede for at sætte hele perronen inden arbejdsdagens afslutning. Med det fulde hold på opgaven gik arbejdet raskt fremad. Derfor blev der også tid til kaffepause, der denne gang atter bød på Rasmus' hjemmebag og en kanelstang medbragt af Kenneth. Med sukkerdepoterne fyldt gik slutspurten ind. Det sidste fundament blev sat og forkanten løftet på plads. Alle 24 elementer på den 50 m lange perron var dermed på plads. Vi sætter formentligt traditionelle skråsatte elementer som afslutning i begge ender af perronen, men det bliver en anden dag. Alle huller efterfyldtes og stampedes indledningsvist med håndskovl og senere maskinelt med gravemaskine og jordloppe. Imens blev materialerne fra Brandhøj læsset af og vi ryddede op på arbejdsområdet.

M 30 med fladvogn er netop ankommet, læsset med materialer til de næste dages arbejder.

Så er der kaffe og kage. Selvom vi skal nå en del opgaver inden sommerkørslen begynder i maj, har vi tid til pauser og hygge.

Området bag perronforkanten jævnes. Rasmus holder pause i oprydningen og betragter fra perronen ved spor 2, den nye kommende hovedperron på Hedehusgård Station.

Næste lørdag laver vi opfølgende arbejder på perronen og tager fat på ombygning af spor 1.