Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 11. februar 2023

Nyt fra Bafd. 11-02-2023

Dagens arbejdshold i baneafdelingen havde fint vejr uden frost og det passede fint til opgaverne, der indeholdt ballastfordeling, ilægning af sveller og arbejde med sporskiftet i omløbet spor 20/21. Mandskabet var lettere reduceret på grund af skiferie og familiefødselsdage. Niels havde startet dagen med arbejde omkring vindfanget, men stødte til sporholdet senere, Steen kastede sig over stoppemaskinen, mens Steffen, Lars og Claus N fra starten helligede sig sporet.

Dagens hovedopgave: Sydlige skifte i omløbet spor 20/21. 

I løbet af dagen fik vi udlagt ballast i den nordlige ende af spor 21, indsamlet løse skinner og skinnestumper langs spor 21, 2 og 3 samt endeligt samlet omløbet i spor 20/21. Ved fælles hjælp fik vi justeret svelleafstand og sporvidde i skiftet og med tilskæring/slibning tilpasset lasker til samtlige samlinger med de eksisterende spor. Et enkelt laskehul blev boret op, og herefter kunne samtlige laskebolte relativt problemfrit spændes. Hermed er der skabt mulighed for omløb. Sporet skal naturligvis ballasteres og justeres, inden det kan tages i brug. I forbindelsen med spor 20's sydende trak vi 4 gamle sveller ud og erstattede dem med 5 nye. Sporet blev spigret og lasker fundet frem og tilpasset. Vi mangler et par laskehuller i skinnerne, men ellers er alt klar til at forbinde den sydlige ende af spor 20. 

Mens Lars løfter overtallige skinner op på Storebæltsvognen, er Niels og Steffen i gang med sporskiftet.

Spormålene er på plads. Lars og Niels bakser med spigr, mens Steffen tilpasser en laske.

Det blev til en del rangering i løbet af dagen og vi nåede bl.a. helt til km 92,4 - HVBs højst nummererede kilometersten.

Med et tiltagende mørke begyndte vi så småt at pakke sammen, og vi kom i hus, inden det blev rigtigt mørkt. Heldigvis kan vi efterhånden nyde godt af mere dagslys, der jo er en væsentlig forudsætning for vores udendørs arbejde.

M 12 henter banevognen, så den kan sættes på plads i museumshallen.

Efter endt arbejde var det tid til at tømme arbejdsholdets skabe for snavset arbejdstøj, der om en uge vil være skinnende rent og nystrøget takket være altid vaskeaktivistiske Lars. Vi regner med at afslutte sporarbejderne ved omløbet og foretage den mest grundlæggende justering. Stoppemaskinen er i hvert fald klar.

Da vi har vaskemaskine på Hedehusgården, får vores arbejdstøj næppe en tur i Lützows Lyn-Vaskeris fine varevogn. Måske en anden dag?

Husk aktivmødet i Baneafdelingen: Lørdag d. 25. februar kl. 11.00 i Damp Af. Samme dag afholdes også aktivmøde i bygningsgruppen, men det foregår kl. 10.00.

Steffen og Claus
mandag den 6. februar 2023

Nyt fra maskinafdelingen #06-23 06/02:

Et slags statusbillede på C3 og C4. Det går den rette vej!

 Vi kom lidt senere på værkstederne, da et godt projektstatusmøde trak lidt ud.

Der er ellers mange gode opgaver: På C3 fik Jan og Bjarne fastgjort trinbrædder og de tilhørende mellemstykker. Bagefter blev bænkeholdere og håndlisterne til C4 fintilpasset, så jeg kunne give dem alle en sidste omgang sort maling. Resten af malingen brugte jeg på en bogieramme, så den kan blive monteret færdig. Fritz fik drejet de små hjul der skal monteres på rammen som en del af affjedringen. Carsten og John fik efterstrammet lejekasserne på de store hjul og gjort klar til samlingen af en bogie. Jeg havde åbenbart hovedet for dybt i den sorte maling til at se, hvad Gert, Niels, Lars O., Klavs, Kenneth og de øvrige fik syslet med – men fik da talt 11 fremmødte denne aften /Leif


Om fintilpasning af håndlister på C4

Trinbrædder fastgøres på C3

Lejekasserne efterspændes

Flammeskåret materiale til M9s aksel

Prøvemonteret leje på M9s aksel

Opstilling med lille messingbøsning testes

Nyt fra Bafd 04-02-2023

 

”Se Bambi…. Vandet er stift”…. Sådan lyder det jo i Disney’s juleshow, og sådan startede dagen også for BAFD. En solide gang nattefrost gjorde at alt jordarbejde var umuligt, da dagens arbejdshold mødte ind fra morgenstunden. 

Kenneth og Peter kiggede i første omgang på de nødvendige tilpasninger i forbindelse med vores omløbsspor foran vognhallen. Steen ankom med vibrator-akslen fra stoppemaskinen, der har fået nye lejer og gik i gang med at få den monteret, så vi snart kan komme til at stoppe sporet under. Steffen holdt indledningsvis byggemøde med Niels omkring vindfanget i vognhallen der nedtages og andre projekter. 

Lars og Aleksander gik i gang med at indsamle gamle sveller rundt omkring på gården med M12 og gravemaskinen læsset på transportvognen. Senere stødte Søren til og på trods af frosten, så lykkedes det at få gravet lidt materialer væk med håndkraft og få tilføjet de manglende sveller ved det sidste sporskifte i omløbssporet. Efterfølgende kunne vi så småt få bakset diverse skinner på plads og skåret til og begynde at finde de rigtige lasker frem til montage. I øvrigt i et fantastisk vejr vi alle nød i stor stil.

Qua skinnerne er af forskellige oprindelse, så var det absolut ikke alle laskehuller der passede indledningsvis, men ved hjælp af et hulbor og en alternativ form for tilspænding (se billede) så kom vi i mål med alle hullerne og sporet er nu samlet. Når det bliver lidt lunere, så skal hele sporet rettes op og understoppes og sidst men ikke mindst, så skal diverse huller og ”opkradsninger” i terrænet fra både gravemaskinen og tømrerens Manitou udjævnes, så hele området kan fremstå flot og ryddeligt til sæson start i maj, hvor græsset igen skal slås.

 

Kenneth (og Steffen)

Et aktivt hold. Lars og Steen borer laskehuller i forgrunden, mens Peter skære skinner og Steffen
tilpasser lasker. (SH)

Vandret hulboring til lasker har altid været et besværligt arbejde. Selvom vi har
gjort det mange gange er det først for nyligt at vi har fundet på at tage et brækjern
til hjælp for at lave tilspænding (KHA) 

Der arbejdes med tilpasning og montage af lasker mellem de meget forskellige skinneprofiler. (KHA)

Kaffe og snøfler er altid godt ud på eftermiddagen 😋 (KHA)Med forskellige størrelser skinner skal der slibes noget
af laskerne for at få det hele til passe sammen. (KHA)

Steen fik samlet stoppemaskinen igen (KHA)