Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 14. april 2012

Nyt fra Bafd 14-4-2012

Arne blæser sporet rent mens Finn og Anne-Marie gør kiosken forårsklar


Lørdagen blev brugt på forårsklargøring på banen. Vi kørte hele strækningen igennem og fik undervejs vasket og efterset overkørselsskiltene, blæst tunger og hjertestykker rene i alle sporskifter samt oprenset alle overkørslerne. Lidt beskæring af bevoksningen blev det også til.

Alt så ud til at have klaret vinteren og vores overkørselsanlæg ved Stærkendevejen tændte, som det skulle. Slukke automatisk kan det dog først når skinnerne er slidt rene for rust.

På vejen tilbage afhentede vi Kenneth, der i mellemtiden har vibreret gruset langs med siden og i bunden af skydebrograven i vognhallen.

Næste lørdag skal vi formentlig færdiggøre det sidste understopningsarbejde ved overkørslen syd for Brandhøj samt rette et par perronelementer op på Rubjerg.

Husk tilmelding til bygningsdagen d. 28-4-2012.

Steffen

Skiltevask og oprensning af overkørslen syd for Brandhøj st.

torsdag den 12. april 2012

Onsdags-Bafd. 12/04-12'

I går fortsattes arbejdet med skydebrograven;
Den sidste perronstøvle og perronkant isattes og Kenneth pladevibrerede rundt herom.
Dernæst tilføjedes stabilgrus i bunden, og vibrering forsattes heraf.
''Hævning af kage''
Imens afrettede jeg den sydlige del af gulvet.
Kenneth fik bugt, med kæmpe-"kagen" af overskydende beton på gulvet, som blev brækket op, og kørt ud mens jeg lavede mad.
''Kage-udbringning''
Pladevibratorens luftfilter tilstoppede dog imidlertid, og satte en effektiv ditto stopper, for den sidste del af skydebro-gravbundens færdiggørelse.
Afretning af gravbund
 
 
 
  
millionbøf a'la Bafd.:-)
Bafd.s' elektriske køkkenfaciliter blev også afprøvet, med udmærket spiseligt frokost-resultat; mio.bøf & pasta:-)
Bagefter kom Carsten ud med sneploven, som anbragtes ind i hallen, og vi sluttede af på Hhg med puffer-genmontering på M23.
En lang men god dag på banen.
/
LLZ

onsdag den 11. april 2012

invitation til Forårsmøde i Ma-afd. 23-4-12 kl. 19.00 på Hhg.

Maskinchefen indkalder hermed til møde i Mafd med følgende dagsorden:

  • Hængepartier
  • Service af mat.
  • Nye projekter (i henhold til arbejdsprogram)
  • Hvem deltager i hvad og hvornår.
  • Plads i værksted/hal til opgaverne.
  • Kan vi dele værkstederne op efter opgavetype ?
  • Kan vi  udover det lovgivningen kræver, opstille et kvalitetsniveau for vores arbejde ?  - og hvordan ?
  • Evt.
med venlig hilsen
 
Kenneth p

Ps. Jeg håber alle der har noget og bidrage med kommer og især dem der har og vil påtage sig nogle af opgaverne kommer. Kan man ikke komme, hører jeg gerne fra dig.

Nb. man må også gerne gøre sig nogle tanker om, i al almindelighed, hvad der er godt i ma-afd og hvad vi skal have mere af.

mandag den 9. april 2012

Nyt fra maskinafdelingen #14-12 09/04:

Lejekasserne løsnes fra boltene
Da Bafd snart er klar med graven til skydebroen, så gik Lars og Carsten denne aften i gang med at afmontere hjulsættene fra den rustne bro, så delene kan blive renoveret. Jeg hentede M12 og gravemaskinen, med hvilken Lars hurtigt og let fik de tunge dele læsset og vi fik dem kørt til værkstedet.

Så let kan et hjulsæt løftes...Resten af aftenen brugte Carsten og jeg på at afrense LM9, så den er klar til maling når Jørgen har udført de sidste (midlertidige) reparationer af træværket. Carsten har ryddet arbejdsbordene i værkstedet op, så de fremstår som de altid burde efterlades efter endt arbejde…
Afrenset LM9Maskinchefen kom forbi og så til aftenens arbejder og han vil snarest udsende en invitation og dagsorden til et fællesmøde i Mafd, mandag den 23/4 kl. 19. 4 mand på Gården denne dag.Posted by Picasa

Nyt fra Bafd 9-4-2012


I dag lod vi vejret afgøre, at det var tid til indendørs aktiviteter. Vi kørte derfor ned på Brandhøj og arbejdede hele dagen indendørs alt i mens det regnede og blæste udendørs. Vi fik arbejdet videre på etableringen af graven til skydebroen og mangler nu kun at sætte et enkelt perronelement samt støbe en gavlvæg. 
Efter ankomsten til Hedehusgården fortsatte et hold med adskillelse af skydebroen, men herom senere i Leifs beretning.

Næste lørdag laver vi enten opretning af perronen på Rubjerg eller kører en generel forårsklargøring af banen.

Husk bygningsdagen d. 28. april 2012. Tilmeldinger modtages pr. mail, telefon mv.


Steffen

Der sættes perronelementer og afkortes perronstøvler.
Gulvet er altså vandret selvom det ikke ser sådan ud på billedet.