Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 5. december 2015

Årets første juletog sendt afsted med fyldte vogne :-)

En lille sammenfatning fra dagen.

Så fløjtede vi afgang for årets første juletog og trods blæst og lidt regn, så havde vi mange, glade gæster med togene dagen igennem. De fleste i fornuftigt tøj og glade for at låne et par varme tæpper. Spejderne fik også solgt de første juletræer og en masse æbleskiver i deres hyggelige nisseby smile-humørikon De var også fint tilfreds med dagen!

Første tog afgår. Flaget står flot!

Juletræerne på vej mod roevognen og gæsterne på vej om bord
Et fyldt motortog på vej retur til Hhg

Den tunge sne forleden (21-22/11) har været hård ved træerne langs banen

juletræer fældet på utraditionel vis


torsdag den 3. december 2015

Klar til julekørsel

Med banen ryddet for væltede træer, materiellet på plads i remisen og kiosken klargjort venter vi nu på passagererne til sæsonens første juletog. Sidste år begyndte vi en intensiveret PR-indsats for juletogene og igen i år har vi forsøgt at gøre så mange som muligt opmærksomme på vores juletog. Der er delt brochurer ud, opdateret Facebook- og hjemmesider og en mængde aviser er kontaktet med information om juletogene.

Taastrup Avis' omtale af HVB's julekørsel. På billedet ser vi Ole Bredberg på Da 7 få udleveret æbleskiver.En af de Facebook-sider, hvor vi har delt informationer om juletogene.
God julekørsel til alle - både passagerer og personale!

Torsdagsbilledet #37

Indtil videre har vi primært set gamle billeder fra baneafdelingens arbejder. Naturligvis ikke fordi der ikke foregik noget i maskinafdelingen i gamle dage. Grunden er den simple, at Claus primært opholdt sig udendørs i den friske luft. Billedet her er fra 1993 og viser hvilken improvisationsevne det kræver at være aktiv i maskinafdelingen. Kedlen til Da 7 er prøveopfyret og man har forsynet skorstenen med en skorstensadapter, der tillader montage af en skorstensforlænger med dekorativ opslidset top. Da 7's kedel er siden erstattet af en nybygget.
Stolte mænd i værkstedsporten. Fra venstre (altid fra venstre): Carsten Hansen, Henrik Gregersen, Lars Petersen og Bo Jørgensen.

mandag den 30. november 2015

Nyt fra maskinafdelingen #42-15 30/11:


Så er det næste lørdag at årets juletog kører den første tur! Aftenen blev derfor anvendt på at rydde op og gøre plads til M24 og Da7, som får remiseplads her de kommende weekends. Derfor skulle M25´s motor - som blev lagt flot ned på siden i onsdags – også rykkes til side. Den ligger nu på et stabilt leje, så man får fin arbejdshøjde når sumpen og bundkarret skal afmonteres og krumtappen efterses. Lars tog endnu en runde på akslen til T1. Nu er den opgave næsten i mål! Poul og jeg fik sorteret mange flere lejer og båret dem på lageret. En sidste oprydningsdag udestår…

11 medlemmer var forbi Gården denne aften, så snakken gik flittigt på vores hyggelige julefrokost sidste fredag. Vi fik også set smugpremiere på Rudolfs Films nye video om smalspor i Danmark, del 1. Det er en fin film, som kommer godt rundt i landet! Vi kommer dog først med i 2éren! Tak til Niels for en god film om et vigtigt emne for os med jernbaneinteresse!

Maskinstativet til M25s motor besigtiges

Rangering i forbindelse med oprydning. Drejeskiven er klar til julen

Motordele til M25 flyttes rundt. Remissekatten kigger med!

søndag den 29. november 2015

Nyt fra Bafd 28-11-2015

Klubbens årlige julefrokost blev afholdt fredag d. 27 november med god mad og højt humør. Dagen efter mødte der trods dette, et par stykker frem på Hedehusgården til dagens store opgave bestående i oprydning efter det voldsomme snefald weekenden forinden. End ikke et regnvejr kunne forhindre os i at arbejde os gennem banen og fjerne alle de træer og buske der var væltet ind over sporet under snepresset. Henover middag klarede det heldigvis op og i løbet af eftermiddagen kom vi frem til Rubjerg, hvorved opgaven med rydning til juletrafikken var løst. At der så siden har passeret en regulær storm er en anden historie, som et lille hold vil tage sig af tirsdag.

Undervejs fik vi også smurt sporskifter og renset overkørsler foruden hentet de roevogne, der siden sommersæsonen har været henstillet i hallen på Brandhøj.

Lars har leveret dagens billeder.

Steffen
Dagens arbejdstog blev kørt med M24. Ved sporskiftet står sprøjten med sporskiftefedt.

Ved Lergraven var der væltet mange træer, men de er nu ryddet af vejen

Et kig ud ad banen mod Plantagen trb.