Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 23. april 2020

Torsdagstegningen #223

Under en nylig oprydning kom den første arbejdsskitse til banevognen frem fra gemmerne. Mange af ideerne fra vognens tidligste designfase er kommet til udførelse. Sidedør i værkstedsenden og bremse på begge bogier blev det dog ikke til. Vognen opstod på grundlag af to radiokarosser fra forsvaret.
Banevognen som ideskitse. Målene er undervejs i designfasen ændret en smule. Tegning: Søren Hein.
Banevognen er i dag et uvurderligt aktiv, når der arbejdes langs banestrækningen. Den fungerer som transport, velfærdslokale, værksted, værktøjsopbevaring og laver strøm til både elværktøj og kaffemaskine.
Banevognen på Sletten i 1999. Flot nymalet og endnu uden rækværk på endeperronerne.

mandag den 20. april 2020

Nyt fra maskinafdelingen #16-20 20/4:


Superfors-lokomotivet på sin fremtidige plads foran ASEA EL-lokomotivet fra Rørdal Kridtgrav


I lørdags blev Superfos-lokomotivet kørt ud i museet og med donkrafte sænket ned på 785mm sporet og placeret lige foran ASEA-lokomotivet. Således kan de to Aalborgensere fremover stå og snakke om de gode gamle dage i Nr. Sundby og omegn. Mon ASEA er lidt misundelig over naboen flotte udseende. Måske vil det samme overgå den en dag?! Jeg fik puslet lidt om loket og trukket et el-kabel dertil. Det skal forsyne al det interaktive, som nu skal indbygges og levendegøre lokomotivet, så nutidens unger måske kan få en fornemmelse hvordan det er at stå i førerhuset for at passe fyr, haner og styring i et damplokomotiv.

Peter stod foran værkstedet og sammen med Bo fandt han de bogier, der skal renoveres og dem, der blot kan anvendes til værkstedsbrug. Til formålet var gravemaskinen kørt frem, så opgaven blev lidt lettere. Damprenseren kom derefter i brug, så der er knap så meget olie og gammelt skidt på bogien, inden den kommer indendørs. Hans og Lars O. arbejdede videre med istandsættelsen af trækbukken til den lille remises sporskifte og Steen fik sandblæst et par stumper til en trolje. Carsten gav værkstedet den stor oprydningstur efter Superfos-loket er kommet ud og derfor efterlader tomme pallerammer og en masse skidt… Bo fortsatte med klargøringen af Da7 og vi kan jo kun håbe på, at vi får mulighed for at køre det første tog søndag den 17. maj. Derimod er vores traditionsrige Bygningsdag den 25. april aflyst og udsat til bedre tider. Man er dog meget velkommen til at udføre klargøringsopgaver på egen hånd. Tal evt. med Steffen. Således var vi, Corona til trods, 7-8 mand spredt godt rundt på Gården. /Leif


Bo har nymalet sikkerhedsventilerne på Da7

Bogie-udvælgelse: Hvilke skal renoveres og hvilke blot være til værkstedbrug


En udvalgt får den store tur med damprenseren
Aftenstemning i solskin. Tipvogne med ballast til sporombygningen foran den lille remise.

Et par nye huller i dækpladen til trækbukken foran den lille remise

Serviceringspladsen foran den lille remise er fortsat under etablering. Det går rask fremad med opgaven.

søndag den 19. april 2020

Nyt fra Bafd 18-04-2020

Det er efterhånden blevet normalt, at 'Nyt fra Baneafdelingen' ikke længere kun er en beretning om hvad der er foregået på den traditionelle hovedarbejdsdag lørdag, men også om aktiviteterne i løbet af ugen. Igennem denne uge er er der bl.a. afrenset, grundet og malet skiftetræk, ligesom sporskifterne på vognhalsbanegården er opsmurt. Samtlige laskebolte i sporene foran vognhallen, hvor vi endnu ikke har skiftet sveller, er endvidere smurt med WD40, så de bliver lettere at løsne, når tiden kommer.
Nymalede trækbukke på vognhalsbanegården. M 12 med transporten af Superfos nr 2 gør et kort ophold fra at tjekke maskinens placering på deploriderne i kurven ind på sporviften. I baggrunden holder Benjamin og Claus pause i udjævning af muld for at beundre synet. Foto: Lars Lützow.

Desuden er den gamle trækbuk til skiftet til den lille remise nu under en gennemgribende restaurering. Et hold fra maskinafdelingen har kastet sig over bukken, der i øjeblikket er adskilt i enkeltdele, sandblæst og grundet. Trækbukken er af typen fra Maribo Sukkerfabrik og kan derfor let være over 120 år gammel.

Lørdagens opgaver var placeret foran den lille remise: fortsættelse af arbejdet på eftersynsgrube og justering af spor.
Gravemaskinen klar til at færdiggøre udgravningen til eftersynsgruben. Superfos nr 2 klargøres til transport og Benjamin er i gang med understopning med trykluftspaden.

Hullet til gruben er færdigt og et lag grus vibreres for at sikre et godt underlagt for svelleunderbygningen. M 25 venter tålmodigt på at komme ud og køre tog. Steen fører pladevibratoren med kyndig hånd.

Selvom vi er en veteranbane, kan vi godt benytte os af moderne hjælpemidler. Her er Steffen og Benjamin ved at justere spor ved hjælp af laser.

Mens D 10 fra Vandbygningsvæsenet er på vej ind i værkstedsremisen er Kenneth og Lars ved at forberede skinnerne til sporet ved eftersynsgruben. Sporet lægges på en kombination af tværliggende standardsveller og langsgående azobesveller rejst på højkant.

Vi blev ikke helt færdige med sporet og gruben, så M 25 må finde sig i at være spærret inde endnu en uge. Til gengæld er sporforbindelsen mellem spor 1 og drejeskiven understoppet, ballastsuppleret og arealet er ryddet, så tværgående trafik nu kan foregå helt uden bøvl.

Fra en læser af bloggen har vi fået en opfordring til at vise lidt billeder af valsemærkerne på skinnerne foran den lille remise. Det er en opfordring vi naturligvis gerne efterkommer.
17,5 kg/m skinne med valsemærke fra 'Blaenavon Steel 1886'. Blaenavon ligger i Wales og har en lang industrihistorie og er i dag hjemsted for National Coal Museum.

17,5 kg/m skinne med valsemærket 'N E S Co  Ld Mbro 1895'. Romertal 3 før årstallet betyder sædvanligvis 3. måned i året, dvs. skinnen er valset i marts 1895. Valsemærket tilhører formentlig North Eastern Steel Co med højovne og valseværk Acklam Works i Middlesborough, men der skal nok forskes mere...