Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 13. april 2020

Nyt fra maskinafdelingen #15-20 13/4:


Normalt tilrådes det ikke at trække strømkabler gennem kedelrør, men her går det nok...


Trods et Corona-fremmøde på kun tre mand på værkstederne, så skete der da alligevel lidt; Carsten fik monteret endnu en del stumper på M30´s motor. Den blev der også arbejdet på om lørdagen, så det skrider godt fremad. Benjamin og jeg arbejdede på Superfos-loket og Benjamin tog sig af tilpasning af indbygningskassen til monitoren, så den kom helt rigtigt på plads. Carsten drejede en ny aksel til vindueslukkeren, da det oprindelige gevind var tæret væk. Jeg fik boret huller til de forskellige kabler, som skal trækkes rundt til strøm og lyd i det ”interaktive” lokomotiv. Lidt maleri blev det også til og så kom tyrene på skorstensbåndet igen. Det er HC, som har fremstillet et par virkelig flotte eksemplarer. De ligner originalerne på en prik – bare flottere! I lørdags fik vi D10 op på et par deplorider, så nu varer det ikke længe inden Superfosén kan blive kørt ud til sin rette plads i remisen /LeifFra lørdagens rangerarbejde for at få D10 ud og op på deplorider, ses en travl banegård med tipvognstrafik...
Fin muldjord fra udgravningen foran den lille remise fordeles langs sporet for at gøre stykket mere jævnt.
D10 ude og klar til lørdagens løft. Jeg stod for at betjene kaffemøllen, så kameraet forblev i lommen. Det gik nu fint!
D10 er lige som Superfos-loket med 785 mm sporvidde og det ender lige foran vognhallen. For at kunne bytte rundt på rækkefølgen, så er det nødvendigt at løfte D10 op på 700 mm deplorider for at kunne flytte rundt på den.
Den flotte tyr pynter godt på skorstensbåndet. Tak til HC

Monitorkassen falder næsten i et med "tapetet"

Status for M30´s Perkinsmotor efter Christian og Carsten har arbejdet flittigt med opgaven.

søndag den 12. april 2020

Nyt fra Bafd 11-04-2020

Påsken har igennem årene ofte givet mulighed for en del arbejde på HVB. På trods af coronasmitte blev påsken 2020 også kendetegnet ved høj aktivitet. Langfredag fortsatte arbejdet på skiftet foran den lille remise. Sporskiftet blev stort set samlet og de fleste dele til færdiggørelse lagt klar. Lørdag kørte et hold til Brandhøj for at hente glideplader til tungerne og et par lange sveller til eftersynsområdet. De øvrige på arbejdsholdet fandt redskaber frem og gjorde klar til optagning af den sidste sporstump foran remisen.
Udsigt over arbejdsområdet foran den lille remise. Set fra Da 7's førehus.
Med det meste af dagens hold samlet på arbejdsstedet gik arbejdet med optagning af den sidste sporrest foran den lille remise i gang. De gamle sveller var hurtigt oppe af ballasten, og de blev med arbejdstoget kørt til et par deplorider henstillet på vognhalsbanegården. Med tilbage til arbejdsstedet bragtes nye sveller. Gravemaskinen kravlede af Storebæltsvognen og i en snuptag havde den lavet sporkassen klar til udlægning af sveller og skinner. Samlingen af sporet tog ikke lang tid. En del af holdet helligede sig derefter finjusteringer på sporskiftet, montage af tvangsskinne og tilretning af tunger. Den anden del af holdet begyndte udgravning af hullet, der skal gøre etablering af en eftersynsområde mulig. Mulden fra hullet kørtes til skråningen mellem vognhalsbanegården og parkeringspladsen, hvor den skal anvendes til justering af skråningen. De værste grusdynger omkring skiftet blev jævnet ud og området er nu nogenlunde farbart.
Kenneth i gravemaskinen laver sporkasse, Lars bringer tipvogn til den muldjord, der ligger foran remisen, og hvor vi skal etablere eftersynsområde. Steen fjerner slagger fra slaggedepotet, der også fornyes i forbindelse med sporanlægget.

Sporet er rettet til og der bores huller til spirg. Venstre tvangsskinne er klar til montage. Arbejdsområdet set fra banevognens endeperron.
Hullet til opsmøringsgruben blev ikke helt færdigt, men vi fortsætter ufortrødent næste lørdag. Baneafdelingen havde igennem dagen også en satellitarbejdsplads foran vognhallen, hvor Hans sleb og rengjorde sporskiftebukke og klargjorde dem til en tiltrængt opmaling.
Hullet havde krævet en del arbejde med håndskovl og spade! Det er godt at vi har adgang til en gravemaskine. Tipvognen tjente jordtransport og vi kunne godt have brugt flere, men vi havde grus og skrot i de øvrige vogne på Hedehusgården.
Også i værkstederne var der travlhed denne lørdag. Med god afstand arbejdedes der på flere projekter i både værkstedsremisen og motorværksted.

Arbejdet på trækbukkene foran museumshallen fortsatte søndag, hvor Hans i ensom majestæt i det smukke vejr både nåede afrensning og grunding.
To trækbukke med grå grunder og en tredje under afrensning. Selv fotografen holder god afstand! Foto: LLZ.