Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 13. juni 2020

Nyt fra Bafd. 13-06-2020 og særtog!

Arbejdet i banefdelingen beskrives som sædvanligt i dette indlæg, men denne lørdag blev historisk, idet det første personførende tog i 2020 endelig kørte!
Klokken nærmer sig 13.15 og årets første tog på HVB er klar til afgang på Hedehusgård. Toget skal afhente spejderkorpsenes planlægningsgruppe til spejdernes lejr 2022 på Fem Ege.
Inden der kunne køres tog på strækningen måtte baneafdelingen rykke ud til km 2,0 og justere og understoppe kurven, hvor der de seneste lørdage er skiftet 110 sveller. Arbejdet var tilendebragt planmæssigt i god tid inden særtogets passage. Dagens hold bestod af Steffen, Lars, Steen, Jørgen, Kenneth og Claus. I løbet af dagen blev der desuden hældt yderligere ballast i kurven ved km 2,0 og indsamlet gamle sveller.
Kenneth kører stoppemaskine, mens Jørgen og Steen jævner ballast. Dagens vejr bød på blå himmel, sol og blæst.

I afventen på særtoget passage blev frokosten indtaget i det grønne på Brandhøj Station. Kenneth, Steffen og Jørgen nyder de medbragte klemmer.
Dagens særtog kørte tomt til Fem Ege, hvor planlægningsgruppen fra de danske spejderkorps ventede. vi kørte herefter til Rubjerg, hvor passagererne steg af og vandrede til Flintebjerg, hvor vi samlede dem op igen. Efter et stop på Sletten kørte vi til Hedehusgård med krydsning med banetoget på Brandhøj. Efter omløb returnerede vi til Brandhøj, hvor vi vinkede farvel til spejderne. Dem ser vi sikkert mange gange inden sommeren 2022, hvor de for alvor vender tilbage i stort antal.

Hele dagen havde Thomas arbejdet med forberedelser i billetsalget, mens Hans arbejdede febrilsk for at få de sidste trækbukke bragt i udsøgt stand inden vores publikum gør deres entre i morgen. Med både særtog og arbejdstog på plads i museumshallen arbejdede vi videre med klargøring af togstammer og stationsareal til en sikker genåbning af trafikken på HVB. Omkring 19.30 var vi trætte og næsten færdige. De sidste detaljer får vi på plads i morgen.

Sjællandske Medier hjælper med at sprede det glade budskab om vores første køredag og har ansvarlige corona-råd til de potentielle passagerer. Se selv på https://sn.dk/Taastrup/Saa-koerer-veterantoget-igen/artikel/1298039 
Vi afventer planlægningsgruppen (der anes på toppen af skibakken) på Flintebjerg trinbræt. En EH-101 fra Flyvevåbnet passerer.

Hedehusgård stationsskillt. Nu med corona-plakat. Vi ser frem til første dag med plantogskørsel.

mandag den 8. juni 2020

Nyt fra maskinafdelingen #23-20 7/6:


Så er kedlen løftet af B3 og undervognen kan trækkes ud uden de ca. 4 tons jern ovenpå sig...Forleden onsdag blev kedlen løftet af Sukkergris -B3 og står nu udendørs Bo fortsatte afmonteringen af dele. B3 er nu nærmest så flad som Aalholmvognen, der er ved at blive opbygget til en fladvogn til intern værkstedstransport. Kjeld fremstillede et par vinkeljern til endegavlene og Lars O. tilpassede pufferstokkene, der var noget for lange. Carsten fik en akutopgave med at skifte klodser på M12, som har været i intensiv brug her i foråret. Gården svirrede af liv, for på lørdag kører første særtog og plantoget starter på søndag. Jan og Hans Henrik fik derfor de sidste småting på plads på M25, så den er klar til at trække glade folk ud i Hedeland – endelig! Hans fik malet endnu et par sporskiftebukke og perrontipvognen står nu skarpt opmalet og flot med blomster. Steen fik etableret et smart hejseværk til kioskens tunge låger og jeg fik tilsluttet fyret op opryddet Superfoslok, så det kan besigtiges udefra. Vi venter lidt med at åbne til førerhuset…
Vi var 12 mand fordelt på hele Gården. Godt at forsamlingsforbuddet nu er 50… /Leif


M25 - køreklar til den udsatte sæsonstart på søndag den 14. juni

Det sidste tjekkes inden søndagens ture

Pufferstokkene forkortes en sjat

M12 hævet for skift af bremseklodser 
Snart står alle Gårdens trækbukke knivskarptSidst på aftenen er der munter stemning før det alvorlige øjeblik, hvor hejsemekanismen skal testes...

Med lidt justering kom det til at fungere som tænkt. Nu kan man let enmandsåbne lågerne...

Et invendigt kig i Superfos med lys i lampen og "ild" i fyret

Pifft. Så kører togene snart igen!

søndag den 7. juni 2020

Nyt fra Bafd. 06-06-2020

Lørdagens vejrudsigt lød på blæst og omskifteligt vejr med risiko for byger. Under oprangering på Hedehusgård Station, kunne dagens arbejdshold i banedafdelingen ved selvsyn notere sig, at dagen næppe ville blive helt tør. Dagens hold var på 6 mand, der startede på en række forskellige opgaver fra morgenstunden og til sluttede dagen i samlet flok. Hovedindsatsen var at afslutte svelleudskiftningen ved km. 2,0.
Sporets beliggenhed på den sidste del af kurven ved km 2,0 gør, at gravemaskinen må holde i sporet, mens de gamle sveller trækkes ud. Det kræver en særlig teknik både hos maskinfører og holdet på jorden.

Mens Kenneth, Steen og Lars tog banetoget til arbejdsstedet, startede Steffen og Claus med en kort rundvisning af to repræsentanter for Spejdernes Lejr 2022, der skulle danne sig et indledende indtryk af HVB forud for planlægningen af den store spejderlejr. Efter rundvisningen vandrede Steffen til Brandhøj for at gennemføre den sidste del af banechefens årlige baneeftersyn. Claus fortsatte orienteringen af spejderne ved Brandhøj og på Sletten, hvorefter han sluttede sig til Steen, Lars og Kenneth, der på det tidspunkt allerede havde afsluttet optrækning af spirg i kurven. Steffen ankom til arbejdsstedet med M 40 og energivogn, som han havde hentet i opbevaringshallen på Brandhøj.

På Sølund var holdets 6. mand, Hans, også travlt beskæftiget med at forskønne stationsskilt forud for trafikstarten. Hans har i løbet af ugen desuden grundet og opmalet skiftetræk på Sølund og udført en række andre vedligeholdelsesarbejder på vores udendørsarealer.
Hans i aktion på Sølund. Foto: SL.
Efter de gamle sveller var fjernet, lagdes nye sveller i sporet, spormål med den rette kurveudvidelse blev lagt på plads, og sporet gradvist klargjort til samling. Undervejs så himlen af og til truende ud, men det var først under frokosten, at regnen kom. Vi sad heldigvis i banevognen og spiste, og ligesom den afmålte tid til frokost var gået, trak bygen væk. Resten af dagen fik vi kun små dryp, der ikke kunne stoppe vores arbejde. Sporet var hurtigt samlet, og efter oprydning kunne det samlede hold mødes til kaffe og franske vafler på Brandhøj.

Lars banker et spormål på plads, mens Steen og Claus placerer underlagsplader i baggrunden. Regnskyerne var en karakteristisk følgesvend gennem hele dagen. Foto: KHA.

Med to tryklufthamre i aktion, gik samlingen af sporet lynhurtigt. Kenneth og Steffen arbejder sig fremad. Steen i baggrunden gør næste etape af sporet klar til dem.

Det gik stærkt med to hamre i aktion. Lars er fanget i 'action pose'.
Efter kaffen skulle Steen videre til andre aktiviteter og sagde 'tak for i dag', mens Lars og Claus tog fat på at hente gamle sveller, Kenneth kastede sig over en defekt lader i opbevaringshallen og Steffen og Hans planlagde kommende arbejder på Brandhøj-området. Da flere på holdet skulle melde sig hjemme til private arrangementer, sluttede vi tidligt med hjemkørsel til Hedehusgård ca. 16.30. 
Lars læsser gamle sveller på Storebæltsvognen ved ridestien ved km 2,0.

Med dagens arbejde er udskiftningen af de 110 sveller i kurven afsluttet. Næste lørdag står der justering og understopning af kurven på programmet. Vi har planlagt afgang fra Hedehusgård Station omkring kl. 10.