Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 28. marts 2013

Skinnebanen på Rømø

I mandags pjækkede jeg fra Arbejdsaften og befandt mig i stedet på Rømø, sammen med fruen, i anledning af påsken. Som et plaster på såret har jeg opdateret mit indlæg fra TIPVOGNEN 2.09:

En lille fortælling fra fotoalbummet:

Forleden sad jeg og bladrede i min mors gamle fotoalbum, hvor jeg så fandt dette hyggelige billede fra familiens rejse til Rømø. Min mor gætter på at det er taget sommeren 1926, hvor familien holdt ferie på Rømø. Den gang drog min mors forældre af sted med en større gruppe af familie og gode venner. Mændene skulle i øvrigt ofte hurtigt hjem igen og passe deres arbejde, mens de øvrige familiemedlemmer så kunne holde ferie resten af sommeren. Det er min mor og hendes tvillingesøster, der står lidt betuttet i midten af billedet, lige over drengen med pinden og de er på det tidspunkt ca. 5 år gamle.En af troljerne med min mor og hendes søster i 1926

 
I slutningen af 1800-tallet var Rømø blevet et landbrugssamfund i tilbagegang med befolknings-nedgang til følge, men turismen begyndte så småt at gøre sit indtog. På Rømø arbejdede præsten i Skærbæk, pastor Jacobsen, på at tiltrække turister ved blandt andet at anlægge en skinnebane med sporvidden 750 mm, hvor vognene blev trukket af heste. Banen på 4,5 km gik helt ud fra færgebroen i Kongsmark, hvor færgen fra Ballum lagde til- og til det nyopførte Nordsøbad ved Lakolk. Den blev godkendt til drift som en hestebane for person- og godstrafik mellem Kongsmark og badekolonien Lakolk i 1901. ”Troljebanen”, som den blev kaldt, blev nedlagt i 1939. Tidens regulativer fortæller, at farten ingen steder måtte overstige 15 km/t. Banens lange lige forløb skærer sig stadig tværs over Rømø. Flere af de tidlige sommerhuse fra turismens første tid eksisterer endnu ved Lakolk.

Med indvielsen af Rømø-dæmningen i 1948 lettedes turisternes adgang til Rømø betydeligt, og i dag er Rømø i høj grad præget af turismen. Øens vandværk ligger ved en sandvej, som officielt hedder Gl. Skinnevej, men som de lokale kalder ”æ troljevej”. Man kan visse steder stadig finde spor af den gamle skinnevej over heden mellem Kongsmark og Lakolk, men vi måtte konstatere at der nu er lukket for adgang til den midterste del af traceet fra 1. marts til 30. august, grundet fredning.
 
Det gamle trace midt over øen - ingen adgang!

 
 
På dette link er der mange flotte fotos af banen og den store samling af forskelligt materiel:


Med venlig hilsen Redacteuren


Posted by Picasa

Nyt fra Bafd 26-3-2013

Tirsdag fortsatte vi oprydningen på Brandhøj. Denne dag var det fra maskinafdelingens godsvogn vi fik hentet gamle motorer og andre reservedele og fik lagt dem på paller. Vi kunne holde lige ved siden af godsvognen med minigraveren og læsse direkte overpå Storebæltsvognen for videre transport til vognhallen. Vi fik dog ikke flyttet hele indholdet af godsvognen i løbet af dagen, da en del af motorerne er tungere end vi kan håndtere med minigraveren, og godsvognen var udnyttet fuldt ud rent pladsmæssigt.

Steffen
Omlæsning fra Mafd godsvogn til Storebæltsvognen

søndag den 24. marts 2013

Nyt fra Bafd 23-3-2013

Ganske usædvanligt for slutningen af marts kunne vi i går vade rundt i sneen på Brandhøj og det satte sine begrænsninger for, hvad vi kunne udføre af arbejder. Jorden var stivfrossen så udgravning til de kommende spor inde i hallen var ikke mulig. Derfor benyttede vi muligheden til at få tømt den ene af godsvognskasserne for spormaterialer og lægge det på plads i vognhallen. Materialerne blev læsset i skovlen på minigraveren, omlæsset til paller på gravemaskine tarnsportvognen, kørt ind i hallen og sat på plads i pallereolen. Ved siden af dette fik Claus og Kenneth ryddet op i vognhallen og dermed klargjort til lægning af de resterende spor, når frosten slipper taget i jorden.
Som forberedelse til den kommende kørselssæson fik vi desuden sat køreplaner op på de fleste stationer.
Dagens billeder er bl.a. leveret af Claus.

Steffen


Minigraveren med omvendt skovl får håndlæsset materialer
fra godsvognen


Pallerne aflæsses fra Storebælts vognen og sættes på plads
i reolen
Vores gamle lokomotivoverdel fra ca. 1909 er blevet placeret på
en knapt så gammel undervogn fra Kyringe Teglværk.