Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 29. oktober 2022

Nyt fra Bafd. 29-10-2022

Efteråret kan være utroligt velegnet til udendørsarbejde og det var tilfældet i dag. Vejrguderne tilsmilede holdet, der bestod af Alexander, Claus B og N, Søren, Steen, Steffen og Lars. Dagen bød på forskelligartede opgaver på Hedehusgården og Brandhøj - koordineret med Maskinafdelingen, der gennemførte materielflytning.

Steffen og Alexander bjerger en 10 kg/m skinne fra en af vores mange skinnestakke på Brandhøj-arealet.

Vi startede dagen med at rydde op i stakken af gamle skinner fra spor 0. Vi tog 10 kg/m skinnerne med til Brandhøj, hvor Bunkermuseet i Hanstholm senere skal hente dem til brug på deres bane omkring de store betonanlæg. Vi fandt yderligere skinner af forskellig længde i stakkene på Brandhøj, der kan genbruges i det nordjyske. Vi har formentligt en af landets største samlinger af små skinneprofiler og forskellige stålsveller, så vi kan godt undvære nogle stykker uden at tømme samlingen.

Drejeskiven fra Hou Station har ligget på Brandhøj i mange år. I dag fik vi den løftet op på nye strøer, ryddet bevoksning omkring den og renset den for mos og nedfaldne blade. Herefter var det tid til frokost, inden vi gjorde klar til dagens næste opgaver.

Nu svinder det lidt i rodebunken af gamle skinner ved 'løgnebænkene'. Claus B, Steffen og Søren finder 10 kg/m skinner.

Steen skaber luft omkring drejeskiven fra Hou.

Søren og Steen fik ved fælles hjælp løftet skiven fri af de formuldede blade og mos, der gennem årene har samlet sig omkring den.

Efter pausen blev der pludseligt travlt på Brandhøj. Et hold fra Mafd. havde i løbet af formiddagen løftet D 5 fra Vandbygningsvæsenet op på deplorider for transport til Brandhøj, hvor lokomotivet fremover får plads. Som forløber ankom Gert og Kjeld på vores klassiske pumpedræsine fra roebanerne. Mens der blev rangeret i og udenfor opbevaringshallen, kørte Søren, Alexander og Claus N til Hhg og hentede ballastvognene. Tilbage på Brandhøj blev de hurtigt fyldt og da M 30 var færdig med rangeringen, tog den de fyldte vogne med til Hhg.

Efter afslutning af arbejderne på Brandhøj samlede vi igen toget i spor 2 og afgik mod Hedehusgård, hvor vi straks tømte ballast i spor 4.

For kun en uge siden var det vores dræsine fra VBV, der blev luftet. I dag var det pumpedræsinen fra roebanerne. Her under passage i spor 1 på Brh.

Claus B fylder hurtigt to vogne med stabilgrus.

Søren og Lars tester prototype 2 til en spigroptrækker. Konklusion: der kommer en prototype 2B om lidt.

Begge ballastvogne blev hurtigt tømt i spor 4.

Stoppemaskinen blev fundet frem, og efter lidt opstartsproblemer kom der gang i begge motorer. Selve understopningen var meget besværlig grundet de snævre pladsforhold, men sporet blev understoppet, og kan godt bruges til lidt rangering. Det skal dog ballasteres og stoppes en gang mere før det er færdigt.

I den kommende periode skal taget på vognhallen på Hedehusgården skiftes, og forberedelser til dette arbejde udfører vi bl.a. på lørdag.

Steffen og Claus.


mandag den 24. oktober 2022

Nyt fra maskinafdelingen #38-22 24/10:

M25 køres udenfor, for at få olien varmet lidt op før skiftet. Klar til julekørslen.

 Denne mandag startede vi med et velbesøgt statusmøde i maskinafdelingen. 14 mand lyttede til maskinchefens gennemgang af projekterne og således kunne vi alle se at der er fin fremdrift i opgaverne. Så derfra kunne vi gå ud og fortsætte arbejdet:

Carsten, Kjeld, Otto og Fritz gik videre med opgaverne i det varme værksted: Carsten med fræsning af pufferhoved og -stok til C4; Fritz kunne slå det sidste gevind på første aksel til M9 og få sat den næste aksel op i drejebænken og Otto drejede jævne flader på de første hjul til minideploriderne. I snedkerværkstedet huserede Jan og Jan D. sammen med Bjarne. Her blev der arbejdet på udfræsning af kantlister og afretning af trinbræt m.m. I værkstedsremisen blev M25 startet op, kørt udenfor i tomgang, så motorolien kunne blive varm og flyde lidt lettere; den skulle nemlig skiftes og den opgave stod Alexander og Brian for nede i smøregraven, mens Gert blev oppe og vejledte undervejs. Det ser fortsat ud til at alle rør og samlinger er tætte, så M25 er nu klar til juletrafikken. Niels tog sig af at rulle hvidt under det nylagte tag, mens John L. sammen med Klavs borede de første af mange huller i kantlisterne til taget på M4. Per kørnede mærker på de mange midterbeslag til sædelisterne og med assistance fra Alexander, blev en del af dem også boret. Efterfølgende skal de bukkes. Jeg tog mig af første lag maling på siderne af C3 – udover at nedtage bannere og plakater for U42-togene. Så skal julen snart op… Der var aktivitet i alle hjørner og i alt var der 17 aktive på værkstederne /Leif

Så er der gevind i begge ender på akslen til M9Afretning af trinbræt og udskæring af kantlister til C4


Der kan være meget olie i M25´s store motor...

Rulle hvidt under taget på C4

Mange huller at bore i kantlisten til C4

Mange kørnerprikker - og det færdige resultat i forgrunden

Kantlisten prøvemonteres på C3

Sidst på aftenen har Niels mange heppere til arbejdet.
Når han endelig bliver færdig, er det kaffetid...

Minideploridehjul - efter og før

Samlet pufferstok - og hoved