Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 22. august 2015

Nyt fra baneafdelingen 22. august

Fire mand tog afsted fra Hedehusgården for at udføre en række mindre opgaver langs banen. Udover et særtog med afgang fra Hedehusgården kl. 15.30 skulle vi også gøre plads til noget så sjældent som en tidskørsel på banen. Undervejs til opgaverne på Brandhøj grabbede vi et par buske op syd for Sølund. De var gravet op i løbet af ugen og skulle nu fjernes fra baneskråningen.

I toget medbragte vi tre tipvogne, der tømt for optændingstræ, skulle tilbage til Brandhøj. De to sattes tomme på plads, mens bremsetipvognen indrangeredes i den stamme tipvogne, der skal deltage i særkørslen søndag 30. august. Herefter suppleredes stenlasten i vognene og stammen sattes ind i opbevaringshallen, klar til brug.

M 40 med tipvogne under læsning foran opbevaringshallen.
Under opholdet på Brandhøj udførte vi desuden mindre buskrydningsopgaver, ligesom det blev til lidt reparation på stoppemaskinen. Efter returnering til Hedehusgården, hvor vi spiste frokost, fortsattes med skinnebukning i kurven ovenfor rampen.

Imens afgik M 45 for en tidskørsel til Brandhøj st. Formålet var at fastslå om maskinen kunne holde den køreplan, der er udarbejdet for tipvognstogene til næste søndags tipvognssærkørsel.


M 45 er nået frem til Brandhøj st. efter at have tilbagelagt strækningen fra Hedehusgård st. på 11 minutter rent.


Skinnebukning netop afsluttet og arbejdsstyrken pakker sammen. M 45 er tilbage fra testkørslen og banen skal nu frigøres til særtoget.
På Hedehusgården var der lige tid til at stramme laskebolte og bl.a. sporene omkring værkstedsremisen blev gået grundigt igennem. At holdet lagde kræfterne i, vidnede en knækket fastnøgle om!

Claus

onsdag den 19. august 2015

Tipvognstog på Hedelands Veteranbane

I mange år var tipvognstog et hverdagssyn i de grus- og lergrave, der i dag er Hedeland. Nu om dage er det ikke mange steder, man endnu kan se tipvognstog. Vi prøver 30. august at genoplive den skramlen og piben som mange tipvognstog dagligt fyldte Hedehusene og omegn med for mange år siden.

Søndag 30. august forsøger vi på HVB nemlig at skabe en anderledes oplevelse for vores passagerer. Vi kører som lidt af et forsøg tipvognstog mellem Hedehusgård og Rubjerg sideløbende med afviklingen af den normale togdrift. Passagerne kan se tipvognstoget fra deres plads i toget eller de kan stå af og se nærmere på både lokomotiv og tipvogne på stationerne. På den måde kan de se, hvordan grustransport foregik i gamle dage. 

Tipvognstog rangerer på sidesporene ved opbevaringshallen på Brandhøj station.
Tipvognstogene afgår fra Hedehusgård st. kl. 11.50, 14.05 og 16.05 og fra Rubjerg st. 12.55 og 15.10. Sidste afgang fra Hedehusgården befordrer tipvogne til Brandhøj og returnerer som tom maskine. Bemærk at tipvognstogene ikke medtager passagerer. Find køreplan for persontog og billetpriser på http://www.ibk.dk/koreplan.htm

Vi kører ikke med trætipvogne 30. august! Vores trævogne er desværre ikke i en stand, der tillader det.
Tipvognsstammen kommer til at bestå af jerntipvogne, der tidligere har kørt på Oldebjerg Teglværk. Her har M 12 hentet nogle af dem på udtrækssporet ved vognhallen på Hedehusgård st.
Tipvognskørslen bruger vi desuden til at skabe opmærksomhed om vores sidste køredage. Vi har sendt pressemateriale til lokale medier, lagt info på forskellige Facebooksider, ligesom vi har forsøgt at få nævnt kørslen på diverse fora for jernbaneinteresserede, bl.a. MY1287 og jernbanen.dk. Løber kørslen af stablen uden problemer, kan det være, at vi i årene fremover kan lave et lignende arrangementer - formentlig placeret lidt tidligere på året for en bedre PR-effekt.

Claus 

mandag den 17. august 2015

Nyt fra maskinafdelingen #28-15 17/08:

første del af dækket ryger i trillebøren
De gamle bolte får en tur med skæreskiven

Forhåbentlig forsvarlig opmærket arbejdsplads
 Drejeskiven dårlige tilstand medførte en hurtig beslutning om udskiftning af dækket til et nyt i træ. En afløser udført i metal har været overvejet, men prisen afskrækker… Benjamin og jeg påbegyndte projektet med at opsætte afspærring, så vi undgår at folk går i graven… Derefter målte vi op til nye materialer og så fjernede vi de første seks brædder fra dækket. Tilstanden på metallet er overordnet god, så lidt afrensning, ny grunder og maling vil gøre underværker. Husk at dreje skiven ret efter brug, så afmærkningen gør sin funktion bedst mulig! 

Jan skærer første indvendige plade til M15
Spændingen er stor! Vil den passe?

Den passede perfekt! Godt arbejdeM23 var over skiven for at komme på værkstedet til et udvidet eftersyn, nu maskinen formodentlig skal overtage driften for M24 resten af sæsonen. Gert og Carsten udførte den opgave. Mikkel malede motorrum og motor på M15, mens Bjarne og Jan skar beklædningsplade ud til førerrummet på træværkstedet. Den passede perfekt ved første forsøg. En fin, men blæsende aften hvor 9 mand var på Gården.