Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 9. april 2011

Nyt fra BAFD 9-4-2011

Lørdagen blev brugt på sporvedligeholdelse flere forskellige steder mellem Hedehusgården og Brandhøj, samt yderligere lidt arbejde i forbindelse med vognhallen.

Understopning ved Sølund

Første arbejdsopgave bestod i opretning af skinnestød ved foden af den rampe, der går fra Hedehusgården og ned i grusgraven. Stoppemaskinen blev flittigt brugt samtidig med at alle laskebolte i kurven blev spændt efter. Et forsøg på at bukke skinnestødene lidt med den nye skinnebukker faldt egentlig meget godt ud, men afslørede at selve skinnebukkeren også utilsigtet blev bukket lidt. En mindre forstærkning vil nok afhjælpe dette.   
                                                                 
                                                                                         Bafd - på rette spor, nu uden kurveknæk


Bafd - kaffepause i høj sol
Vi kørte til Sølund, hvor den kraftige blæst havde påvirket et af overkørselsskiltene så meget, at selve standeren bestående af en gammel skinne, var knækket et kort stykke nede i jorden. Skiltet blev rejst op igen, om end nu i en noget lavere udgave. En mindre sporjustering blev også udført samme sted sammen med beskæring af diverse træer og buske.
     
       Sporet samles i den sidste   eftermiddagssol

Næste arbejdsområde var mellem knallertvejen og Stenager, hvor vi også justerede sporet to steder. Herefter gik turen til Brandhøj og vognhalsbyggeriet. Vi fik klargjort og lagt den næste sporramme inde i hallen samtidig med at de to sidste sporskifter blev fundet frem. Kaffen blev indtaget i portåbningen i vognhallen, da det trods høj sol var noget blæsende.
Lars har leveret nogle af dagens billeder.


Næste lørdag starter vi på svelleudskiftning diverse steder mellem Hedehusgaarden og Rubjerg.

Husk at tilmelde dig bygningsdagen d. 30-4. Vi starter med morgenmad kl 9, og derefter går det løs med de opgaver, som er vist i vedhæftede program. Tilmelding samt tilsagn om kage, trailer mv. foregår til mig pr mail eller telefon angivet nederst i programmet for dagen.

Mange hilsner Steffen


Kommende sporvifte
Næste vognhalsporskifte findes frem