Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 23. juli 2022

Nyt fra Bafd 23-07-2022

 

Spejderne kommer!

-og i baneafdelingen skulle vi lige have fikset et par småting inden det store rykind i Hedeland. Fra morgenstunden var hjemmeværnet på plads til at dirigere trafik, og i løbet af formiddagen kunne vi se hvordan utallige busser ankom for at læsse forventningsfulde spejdere af fra nær og fjern. Desværre havde vejrguderne valgt at det i dag skulle være ”efterårsagtigt” med lidt småregn og under 20 graders varme, men humøret var højt alligevel på de spejdere, der kom gående på vej ind i Hedeland.

 Qua togkørsel og deraf mandefald i baneafdelingen, så var det ikke så voldsomme ting vi fik ordnet. Men Steffen, Lars, Klavs og Kenneth, fik ryddet op bag kiosken så det er ”til at gå til” med etablering af borde/bænke sæt etc. og de meget lave grene fra de 2 flotte træer omkring kiosken blev studset en smule. Det gav overraskende hurtigt mere lys og luft omkring kiosken. De større grene blev skåret op til brænde og småkvaset lagt til side til flishuggeren. Til efteråret skal de 2 træer nok beskæres lidt mere for at de ikke breder sig for meget. Det kommer til at ske samtidig med at tjørnebusken på vores græsplæne skal have ”en ordentlig rundbarbering” idet den er vokset fuldstændig uhæmmet og derfor skal trimmes kraftigt.

 Der blev også ryddet lidt op i ”byggebunken”, så der nu kun er materialer tilbage der skal køres på lager og så lidt der skal skrottes. Stille og roligt, så forsvinder den og så varer det ikke så længe før det hjørne kan blive lavet færdigt, men vi afventer lige kommunens lukning af vores gavl, inden der tages endelig stilling til hvordan vi får afsluttet perronen. Samtidig skal vi have gjort klar til opmåling af de 2 trapper der skal være for enden af perronen. En trappe til publikum der går ned til gårdspladsen/trailcenteret og en trappe der går op til DampAf. Det bliver rigtig godt, når det hele kommer på plads!

 Dagen bød også på reparation af et par plæneklippere. Den ene skal have et nyt hjul og den anden en ny træksnors-fjeder. Begge dele bestilles hjem og så er vi forhåbentligt godt kørende igen inden så længe og det bliver nok også hurtigt nødvendigt, når nu græsset har fået en smule vand. Der er dog behov for en del mere vand, men det må godt vente med at komme til spejderlejren er veloverstået 😊

Husk at vi kører tog hele ugen under spejderlejren, så du skal være så hjertelig velkommen til at tage en tur ud og hjem.

 /Kenneth

Det første damptog i forbindelse med Spejdernes Landlejr 2022 er klar til afgang. Selvom vi fik
beskåret de store træer, så er der nu en del tilbage (SL)

Der lægges en flise som underlag til skraldespanden på den nye perron (CN)


fredag den 22. juli 2022

Spejdernes Lejr - alt klar til kørsel...

Med etablering af adgangsrampen på Hedehusgård Station fik vi klaret den sidste større infrastrukturopgave inden spejdernes lejr. Langs banen er diverse arbejder gennemført i de sidste dage og nu er vi ved at være klar til 9 dages kørsel under spejdernes lejr.

Peter, Brian og John læsser de spejder-fremstillede skiltestandere ved overkørslen nord for Rubjerg Station. Foto: Claus Willems.

For at fremme en sikker færdsel med langt flere mennesker langs banen har vi sat afspærringer op på udvalgte steder. Det skal gerne sikre færrest mulige misforståelser og give både togpersonale, passagerer og besøgende en god oplevelse. Et antal skilte gør det også muligt for ikke-stedkendte i Hedeland at finde frem til nærmeste station eller trinbræt.

Stenager Trinbræt set fra nord. Skilte og afspærring skal sikre, at på- og afstigning kun foregår fra perronen. Foto: Claus Willems.

Skilt fra parkeringspladsen ved Fem Ege Station viser vej til toget. Foto: Claus Willems.

Alle stationsskilte er forsynet med særlige underskilte, der henviser til spejdernes lejrbetegnelser for at fremme stedkending i spejderlingo. Der er anderledes befolket ved Plantagen Trb! Foto: Claus Willems.


Skilteholdet har afsluttet arbejdet på Flintebjerg Trb. Som det ses må Flintebjerg være Danmarks bedst WC-udstyrede trinbræt? Foto: Claus Willens.

De midlertidige overkørsler som vi etablerede sidste mandag og satte skilte op ved i lørdags er nu blevet forsynet med ramper af spejderne. Ramperne beslås inden lejrens åbning med metalnet, der skal mindske risikoen for at glide på plankerne, hvis det skulle blive fedtet føre. 

Midlertidig overkørsel på Sletten. Foto: Kenneth H. Andersen.

Maskinafdelingen har desuden gjort M 24 klar og vi er således forhåbentligt sikret med motortrækkraft, hvis myndighederne skulle indføre afbrændingsforbud. Hvilket alt andet lige også vil gøre spejderlejren til en noget trist affære. Hvad er en spejderlejr uden bål og snobrød?

Vi slutter af med et vue fra skibakken. Vores bane anes i midten af billedet. Foto: Susanne Ellebjerg.


onsdag den 20. juli 2022

Nyt fra Bafd 19-07-2022

 Med en hurtig indsats tirsdag fik vi gjort rampen til perronen på Hedehusgård brugbar. Steen fik arrangeret et lastbillæs knust beton, og Kenneth og Lars fik lagt materialerne ud tirsdag aften i den intense sommervarme. Afspærringen er fjernet, og der er klar til vores kunder med en markant bredere adgangsvej til den nye perron.

Steffen

Materialerne lægges ud på rampen. I baggrunden ses overdækningen,
der nu næsten er færdig. (LLZ)

En planerskovl er velegnet til denne type arbejder. (LLZ)

Et kabel lægges i et midlertidigt trækrør. Der er opsat afspærring
langs med rampen. Denne vil senere blive skiftet ud med et gelænder
eller rækværk. (LLZ)


mandag den 18. juli 2022

Nyt fra maskinafdelingen #26-22 18/07

Stemning foran værkstedet. Da7 er færdig med sit spejdersærtog. M28 og M24 er ude for at give lidt plads i værkstedet. C3 og C4 får det meste af opmærksomheden for tiden...

  Mens et særtog med spejderne gjorde holdt og de blev vist rundt på Gården, så benyttede både de allerede fremmødte fra maskinafdelingen og lokomotivpersonalet tiden til at få sig et par stykker pizza på Løgnebænken i den dejlige eftermiddagssol. Derefter trillede toget retur med de mange spejdere ombord og freden på Gården blev genoprettet… Opgaver er der jo nok af; Otto og Fritz fik afdrejet det første hold lejehuse for glødeskal, hvorefter Henning gav dem en tur i sandblæser og rensebad. De er snart klar til maling. Lars O. fik boret, samlet og svejst fjederbeslag og monteringsbeslag til sikkerhedskæden på bogierammen – hvorefter Carsten fik det hele prøvemonteret. Jeg fik malet anden runde sort på C3, så det snart er muligt at montere sideplader og håndlister. Kjeld gik i gang med en undersøgelse, hvad der skal til for at kunne udlægge et lag SF-sten foran værkstedet. Det har jo været meget vel modtaget med den fine belægning hen til døren… Brian fik savet optændingsbrænde af en stak affaldstræ. Vi får rigeligt brug for det den kommende tid… Der blev også syslet på de andre værksteder med 12 fremmødte i maskinafdelingen – og med togpersonale var der mere en 20 mand i gang på Gården denne fine aften. /Leif

Afdrejning af glødeskal på lejehus

En snak om pinoldok-reparation

der bores og afrenses...

Beslag til sikkerhedskæde svejses

Kaffeholdet er mødt ind på bænken


Bogie prøvemonteret med akselkasser, bladfjedre og beslag

En prøvegravning for at se, hvad der skal til for at
lægge endnu en sektion SF-sten foran værkstedet


Spejdersærtog 18. juli 2022

Alle 120 spejdere omborde og klar til afgang fra Fem Ege

 Dagen for åbningen af den kæmpestore spejderlejr med 35.000 deltagere nærmer sig og mere end 1600 spejdere og andre frivillige er ved at forberede alle de mange faciliteter, der skal være klar. Denne mandag fik 120 af de voksne spejdere så mulighed for en lille pause ombord på toget. Det var bestilt af en deltager, der synes at de skulle have muligheden for at se området – og måske får de slet ikke tid til at komme med på en tur under lejren. Der får de også travlt. Jeg hoppede med ombord for at sætte et par af de særlige køreplaner op på Fem Ege og Rubjerg. Det gav mig også muligheden for at snakke med de flinke spejdere, der kom fra hele landet. De så ud til at nyde turen og muligheden for at få set hele området.

Med afgang kl. 17 kørte vi tom ud til Rubjerg, hvor første hold stod klar; derefter gennem UL4, hvor der allerede er både telte og campingvogne. Her bor dem, der bygger lejren op. Derfor var der også optag af spejdere på Plantagen. På Fem Ege stod så endnu er stor flok og med dem ombord og toget vendt, så gik turen til Hedehusgården. Her blev spejderne opdelt i mindre hold og fik en rundvisning på værksteder og ved vognhallen og der blev budt på en forfriskning. Kiosken var desuden åben for issalg 😊

Således oplyst, hoppede de atter ombord fra den fine, nye og nu lange perron og kørte retur til lejren, hvor de helt sikkert havde masser af opgaver at gå i gang med!

I uge 30 vil togene køre hver dag, hele ugen med afgang fra Hedehusgården hver time fra 9.45 til 17.45. Se ibk.dk for opdateret køreplan. /Leif

Første, store hold optages på Rubjerg

Andet hold er i vognene og toget kører mod Hhg

Kort holdt på Plantagen.UL4 skyder op omkring perronen

Kort stop på Rubjerg for at tage de sidste med...

Den store, imponerende scene under opbygning. Hele skibakken skal være amfiteater

Tæt på Hedehusgården. Der er nok at se på!

Personalet fra lokomotivet og Mafd får lidt at spise

på vej til rundvisning på værkstedet

Steen fortæller om roebanernes historie og om værkstederne

Fortællingerne er slut og alle går atter ombord.
 Med den nye perron, så er der fin plads til de lange tog


Og så går det retur til spejderlejren!