Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 11. februar 2013

Nyt fra maskinafdelingen #04-13 11/02:

Mads maler trækbomme

Mogens og Carsten gik i vognhallen for at måle op til døre på C1 og C2. Mogens vil gerne udarbejde et forslag til en løsning, men har ikke ”låget” noget endnu J Mads fik malet transportbomme / trækstænger med Bafd-gul og jeg fik malet sneploven færdig med Olsen-sort. Jan og Per afrensede M25, nu der er god plads mens banemotoren er til renovering på DSB´s elektroværksted. Klingenberg kom forbi med en pakning til M15 og Gert med fastelavnsboller og lidt nyt om status på brændstofpumpen til M24. Vi var således 9 medlemmer, der hilste på denne aften.

GM32 ramme skal snart nittes

Jan afrenser M25, nu man kan komme til

Færdigmalede trækstænger og sneplov
Posted by Picasa

søndag den 10. februar 2013

Nyt fra Bafd 09-02-2013

Lørdagen startede med en jagt på vores omfattende lagre efter en sikring til M12, og derfor var en del af formiddagen gået inden vi kom afsted til Brandhøj. Dagen gik herefter med indendørs aktiviter i vognhallen hvor vi fik færdigbygget spor 108, så det nu ligger i vognhallens fulde længde. Med minigraveren fik Lars gravet ud til en del af det næste parallelle spor i hallen og de opgravede materialer blev lagt i spor 108 som ballast. Vi fik således en god lejlighed til at afprøve ballast (spagnum-)ploven, som blev omtalt i indlægget for 14 dage siden. Den virkede efter hensigten og kan givetvis spare en del manuelt arbejde med skovl i fremtiden. Inden da bør der dog laves nogle små modifikationer.

I ugens løb havde et hold bestående af Lars, Finn og Ole fået savet sveller til et par kommende sporskifterenoveringer på Hedehusgården. Overraskende nok lykkedes det at save azobesvellerne uden at slide kæden op på motorsaven, hvilket ellers plejer at være tilfældet.

De kommende par lørdage arbejdes der videre i vognhallen med sporbygning og understopning.

Steffen

Banetoget er ankommet til Brandhøj og er klar til dagens arbejde (CN)

Spor 108 under bygning. Det ligger meget tæt
på skydebrograven til højer i billedet (CN)