Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 28. januar 2017

Nyt fra maskinafdelingen 28/1-17

Bo og jeg fik i dag monteret spilddamprørene på Vildmosemaskinen. Derudover fik vi også nået at tilpasse inddækningspladerne omkring spildamprørene på røgkammeret. I mens fik Carsten monteret en lus hvor kæden har stødt på u-jernet på T1.
Et kik ind i røgkammeret på Vildmosen efter spilddamprørene er blevet monteret. 

Inddækningerne omkring spilddamprørene på røgkammeret.


Lusen svejst i på T1.

torsdag den 26. januar 2017

Torsdagsbilledet #96

Disse Torsdagsbilleder er fundet på det store internet. Det er fotos fra længe før nogen end havde tænk tanken "Hedeland" Det er fra tiden da hele området stadig var i niveau, bortset fra Lergraven i baggrunden, bag Axels hus. Nu ligger der en plantage, vi har et trinbræt liggende, overkørslen krydser Stærkendevej der og vores bane kører på et ganske lille stykke ad samme tracé som tipvognsbanen, som man også kan ane i baggrunden.


Tak til Carsten for at have fundet disse fine fotos. Vi kender desværre ikke fotograf og ophavsmand, men håber på tilgivelse for at have bragt dem her!

mandag den 23. januar 2017

Nyt fra maskinafdelingen #04-17 23/01:


Bundkaret er kommet af og stemplerne tages ud for besigtigelse
Motoren til M4 er nu flyttet til motorværkstedet, hvor der ud over værktøj, godt lys og god plads også samtidig er varmere. Om det var derfor Niels og jeg havde lokomotivværkstedet helt for os selv, skal være usagt… Motoren fik afmonteret bundkar, stempler m.m. og der ser ud til at rusten blot skal hones bort. Topstykket er også under adskillelse, så ventilerne kan blive efterset. Grundlæggende er motoren i god stand, da den stort set aldrig har kørt i sin tid som nødgenerator.

Koblingen blev også adskilt og pladerne afdrejet. De bærer dog præg af mere slid og kommer da også fra den oprindelige motor.

Niels og jeg viste Peter, en ny aktiv, rundt i alle de hellige haller og endte ved de to hjulsæt fra T1, som denne aften blev afrenset og derefter malet med Olsen-sort. Det lugter lidt, så også det får folk til at blive væk J 8 mand i fuld gang på værkstederne denne aften.


Topstykket skal også afrenses for rust efter at have stået med vand i 23 år


Koblingspladerne afdrejes

Fjedrene fra koblingen afrenses for rust og tjekkes

To malede hjulsæt - med T1 adskilt i baggrunden.

søndag den 22. januar 2017

Nyt fra Bafd 21-1-2017

Lørdag formiddag blev der afholdt aktivmøder på Hedehusgården for Bane- og Bygningsafdelingen. Årets forslag til arbejdsprogram blev udarbejdet og der blev undervejs drøftet hvordan nogle af visionerne fra torsdagens møde; driftsremise og ombygning af Hedehusgaarden, kunne realiseres.

Mellem de to møder og umiddelbart efter det sidste møde fik en lille, men dedikeret gruppe af mødedeltagerne, flyttet dieselmotoren fra M4 fra værkstedsremisen og ind på maskinværkstedet. Dette foregik med en palleløfter og trods et blødt underlag gik det overraskende nemt.

Dagens arbejde bestod af det materielflytningsprojekt i vognhallen, som vi har arbejdet på de sidste par måneder. Det ene ASEA ellokomotiv fra Rørdal skulle flyttes fra en placering tæt på enden af det ene spor til enden af et andet spor. Da sporvidden yderligere er 785 mm skulle det undervejs transporteres på deplorider, foruden at det pga. højden kun kunne løftes uden for portene.

Vi fik trukket alt det foranstående materiel ud, hentet lokomotivet frem og løftet dette op på deploriderne. Herefter blev der rangeret og lokomotivet blev sat ned på et kommende udstillingsspor i vognhallen. M10 (Pedershaab fra Vandbygningsvæsnet) blev også placeret endeligt i udstillingen, hvor nu efterhånden en hel del materiel placeret i den tænkte opstilling.

Claus har leveret dagens billeder og videoklip. Her er et klip hvor D5 rangeres med tov, når spormulighederne er begrænsede:D10 skubbes ind på sin blivende plads i udstillingen:


Næste lørdag starter vi op på svelleudveksling hvis ellers vejret tillader det.


Steffen


Ellokomotivet er sat på deplorider og transporteres til aflæsningsstedet. En
større samling af klodser ligger efterladt fra løfteoperationen

Elloket under transport. I baggrunden er D5 trukket ud.

D10 er ved at blive sænket ned på 785 mm sporet.