Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 28. juni 2014

Nyt fra Bafd juni 2014

De seneste par uger er gået med især slagleklipning og tilsvarende forst opgaver langs med sporet. På nuværende tidspunkt har vi kørt 3/4 del af arealerne langs med sporet igennem med slagklipperne og samtidig fortsat tilbageskæring af træer og buske langs med sporet og på Hedehusgård. Lidt vedligeholdelsesopgaver er det også blevet til i form af reparation af et sporskifte på Sølund.
I den næste måned vil baneafdelingen være lidt sommerferieramt, men vi forventer dog at der fortsat foregår lidt småopgaver de kommende på lørdage. En del af disse opgaver vil være forberedelse til svelleudskiftningen der starter op i løbet af august.

God sommer
Steffen

Svejsning af hjertestykket i det sydlige sporskifte på Sølund 
Slagleføreren på sin plads

Slagletoget og det efterfølgende tog med nedskærings- og rydningsholdet
 holder frokost på Sølund st.

Slaglearbejdet er genoptaget efter frokost.

mandag den 23. juni 2014

Nyt fra maskinafdelingen #25-14 23/6:


Pinsen og arbejde andetsteds har holdt Redacteuren væk fra værkstedet siden d. 2/6. Heldigvis er der andre flittige folk, der får udrettet noget imens. Således meldte Maskinchefen 5/6:
M24 har idag onsdag været ude og køre igen, Prøveturen forløb godt, der er et par utæthedder, og en luftslange der skal skiftes, Et nyt kølevandspumpehus med ny pakdåse er undervejs, inden lok fast kan indgå i driften igen. Det gode er, at vi nu ved motoren kører rigtigt igen og resten ikke vil give større problemer.
M24 blev derfor færdiggjort, klarmeldt og indsat i driften d. 8/6. Her kom bagefter denne melding:
M24 var sat ind i trafikken i dag med lok-ansvarlig som lkf. Kørslen gik sådant set godt, men desværre faldt kileremshjul af kompressoren og faldt så uheldigt, at det forholdsvis store hjul ramte kileremshjul på motoren og slog dette i stykker.............
Der skal nu anskaffes et nyt hjul til motoren og monteres inden 24 kan køre igen.
Årsag til at hjulet på kompressoren pludselig kunne falde af er ikke klarlagt endnu.
M24 måtte således ind i værkstedet, for atter at blive adskilt og repareret for denne lille detalje.  Kompressorhjulet har ikke været afmonteret i forbindelse med reparationerne, så det er sært hvorfor det har løsnet sig. 

Bo har fået drejet et nyt og mere egnet kileremshjul til erstatning for det gamle, støbte. Denne aften fik jeg det grundet og malet, så Onsdagsholdt kan få det monteret.

Sidste finpusning af kileremshjul
malet... bagved: det store remhjul, der faldt af ...


Inden da havde Carsten, Lars og jeg afsluttet en oprydningsopgave, der bestod i at skære en roevogn-fuld af paller i småstykker til brug for optænding. Bagefter blev der fejet grundigt. Formålet var at frigive 1684, der har været henstillet siden en gang en af sidefjælene blev trykket ind i en perron (glemt at lukke…) 


de sidste paller skæres op
beslaget rettes op med varme

Den opgave gik Carsten i gang med: Hængslerne var både vredne og knækkede, så der skulle varme til at rette dem op. Vognen skal indgå i et historisk særtog i næste måned.

Tipvognen med blomster fra Fætter Fly. Må gerne vandes!
Gartnersektionen fik også nippet og vandet blomsterfloret i tipvognen. (andre må meget gerne smide en kande vand over, når de kommer forbi) Vi var således kun 3, der hellere ville til Sct.Tog end Sct. Hans denne aften.