Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 4. januar 2020

Nyt fra Bafd. 04-01-2020

Store, våde snefnug dalede ned fra himlen. På græsplæner og hustage lagde sneen sig. Sådan startede den første arbejdsdag i 2020 for holdet fra baneafdelingen. Hurtigt blev vejret dog helt anderledes, skyerne forsvandt, solen tittede frem og det blev til en fin dag med tørvejr.

Efter en flot indsats af arbejdshold både 21., 28. og 31. december var det planen at færdiggøre svelleudskiftningen i spor 2 på Rubjerg Station og se om bemandingen rakte til en række andre opgaver.
Trofaste bloglæsere kender billedet: Vores gamle Deutz fra 1931 henter energivognen i opbevaringshallen. Denne gang er der en smule sne på græsset.

Solen brød frem over sletten og gav en fin udsigt til kvæget, der som altid roligt og uforstyrret fortsætter græsningen selvom vi rasler forbi.

Arbejdsdagen startede med afhentning af M 40 og energivogn på Brandhøj Station. Samtidig gjorde et andet hold klar til aflæsning af gravemaskinen til en opgave på Brandhøj. Efter aflevering af banevognen på Rubjerg forsvandt M 12 igen nordpå for afhentning af en ny forsyning af sveller.

Imens Lars, Steen og Søren var beskæftiget på hhv. Brandhøj og Hedehusgaard, samlede Steffen, Leif, Benjamin, Lasse og Claus de tre sporrammer, der var lagt klar af holdet på sidste dag i 2019. Det gik ret hurtigt og vi nåede også lige at fikse en af de lidt vanskeligere detaljer i sporlægningens kunst, nemlig at få 'flettet' de to første korte sveller sammen efter hjertestykket i det sydlige skifte. Undervejs havde vi endda tid til en kop formiddagskaffe. Efterhånden som spor 2 blev samlet, begyndte vi at trække spirg op i sporet syd for sporskiftet.
Sporet spigres. Længst væk lægger Benjamin underlagsplader på plads. I midten af billedet er Leif og Lasse i gang med at sætte spirg på plads med mukkert og forrest er Steffen i gang med tryklufthammeren.

Benjamin nørkler med et par særligt vanskelige sveller. Resultatet blev helt i top!

Arbejdsholdet i den nordlige ende af strækningen bjærgede hjulsæt til et motorlokomotiv på den lave oplagsplads på Brandhøj og var en smut på Hedehusgaard for at hente et sæt deplorider med 200 nye sveller. Det krævede lidt rangering, men omkring frokost var hele dagens mandskabsstyrke samlet på Rubjerg og der kom gang i forboringen af sveller.
På den lave oplagsplads læsser Søren og Lars hjulsæt på Storebæltsvognen. Foto: Steen Larsen.

Mens dele af styrken borede sveller og kørte dem ud både nord og syd for Rubjerg arbejdede et andet hold med optrækning af spirg i kurven syd for stationen. Vi nåede næsten hele vejen gennem kurven, men vi lod også hver tredje svelle være, så sporet hang sammen, mens vi kørte sveller ud.
Steen og Steffen borer huller så spånerne står omkring dem.

Lars betjener 'det store gule', mens Claus og Lasse ser til. Foto: Steffen Lyngesen.

Forboringen fortsætter. Fire mand i fuld gang. I baggrunden fortæller Leif lidt om arbejdet til et selskab på spadseretur i Hedeland. Det når vi let, når vi er så mange på holdet!

Vi nåede at forbore og udlægge samtlige sveller på deploriderne, der hensattes tomme i spor 2 på Rubjerg. Så er de klar, når vi skal samle de gamle sveller ind.

Efter en god indsats drog vi atter til Brandhøj. M 40 og energivogn blev sat på plads og vi nåede også lige at tage et nyankommet redskab nærmere i øjesyn. Fra Brandhøj og hjem til Hedehusene var det lidt trangt i banevognen. Med endnu et nyt aktivt medlem på arbejdsholdet, er det spørgsmålet om vi snart skal have en personvogn med i banetoget!

onsdag den 1. januar 2020

Nyt fra Bafd 31-12-2019

En del af årets sidste dag blev udnyttet af Baneafdelingen til udveksling af sveller på Rubjerg st. Det var en fortsættelse af arbejdet udført i lørdags, og Nytårsaftensdag deltog Peter, Lars, Benjamin, Steen, Hans og Kenneth. Jeg var selv optaget af andre forberedelser, så jeg lader blot billederne vise lidt om aktiviteten på den flotte solskinsdag. Peter og Steen har leveret disse.

5 mand kaster sig med ildhu over den krævende disciplin: optrækning af spigre.

De sidste par sveller udveksles ved det sydlige sporskifte

Der gøres klar til spigring

I forgrunden sættes spigrene med en mukkert og i baggrunden 
slås de i med trykluft.

Der mangler endnu spigring af et par rammer i spor 2 på Rubjerg, men det forventer vi at gøre på lørdag, foruden af forbore sveller til yderligere lidt svelleudveksling omkring Rubjerg.

I 2019 har vi således i alt udvekslet 518 stk. standardsveller og 37 stk. sporskiftetømmer, hvilket er nok til en sikker 2. plads i opgørelsen over hvor mange sveller, vi årligt har udvekslet, siden vi for alvor tog fat på dette i 2008.

Godt nytår og på gensyn i 2020.

Steffen


søndag den 29. december 2019

Nyt fra Bafd. 28-12-2019

Efter julefestlighederne kløede det i fingrene hos en del aktive medlemmer for at komme i gang med arbejdet på HVB. Både maskin- og baneafdeling var bemandet. For baneafdelingens vedkommende var nattens frostvejr en kilde til bekymring. Efter en kort drøftelse besluttede vi at tage chancen og prøve at gennemføre det planlagte arbejde med svelleudskiftning i spor 2 på Rubjerg Station.
Vejret var dagen igennem koldt og med vekslende skydække. Som altid, når vi arbejder langs Hedelands stier, hilste vi både på familier på vandretur, mountainbikere og ryttere
Efter at have hentet M 40 og energivognen på Brandhøj gik turen til Rubjerg, hvor vi begyndte optrækning af spirg i spor 2. Både optrækning og udskiftning af sveller besværliggjordes ikke af frosten, men af beliggenheden af sporet tæt på skifte 140 og ø-perronen på stationen. Det lykkedes dog at have trukket spirg op i sporet indtil syd for perronen inden frokost. Også arbejdet med at skifte svellerne var på det tidspunkt kommet ind i en god gænge.
Benjamin slider i forgrunden med det gule brækjern, mens udskiftningen af sveller er kommet i gang i den nordlige ende af Rubjerg Station.


Steffen og Benjamin sætter spirg fast i de nye sveller. M 40 med energivognen afventer at det bliver tid til at indsætte trykluftudstyr. Bygningen, der skimtes over Benjamin, er den faste elforsyning Hedeland etablerede i foråret til brug for bl.a. Borderland.

Arbejdspladsen som den så ud lige inden frokost. Foto: Benjamin Sayoc
Efter en veloverstået frokost kastede det samlede arbejdshold sig over de næste opgaver. Lars, Steen og Hans bugserede sveller på plads, mens Steffen, Benjamin og Claus tog fat på at gøre klar til samling af sporet.
De sidste genstridige spirg skal lige op. Her er Steen i kamp med et af de mest fastsiddende. Steen vandt! Foto: SL.


M 40 med energivogn er rangeret ind i spor 1 og trykluftslangen er klar til at blive rullet ud. Mørket er begyndt at sænke sig på trods af at dagen, i følge kalenderen, allerede er blevet 3 minutter længere.

Inden tryklufthammeren har gjort arbejdet færdigt, skulle der næsten kunstigt lys til for, at vi kunne se ordentligt.

Dagens resultat blev således 26 udvekslede og spigrede sveller, en sporramme, hvor svellerne er udvekslede og 3 rammer hvor spigrene er trukket på. Det er opsat rød seddel på opslagstavlen ved damp'a, der fortæller at gennemkørsel på Rubjerg skal foregå via spor 1.

Hjemkørslen foregik i tiltagende mørke og det var en fornøjelse at rangere på plads i vognhallen på Hedehusgård, der i løbet af julen er blevet udstyret med belysning i hallens spor 22.

Det forlyder, at en ihærdig skare møder frem til arbejde på årets allersidste dag. Mødested Hedehusgård ca. 9.30.