Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 5. januar 2017

Torsdagsbilledet #93

Inden banestrækningen fra Rubjerg til Fem Ege blev indviet i maj 2004, var der arbejdet intensivt med at etablere et overkørselsanlæg ved krydsningen med Stærkende-vejen. Alle HVB's elkompetencer arbejdede i fællesskab om at få anlægget til at virke. En del af arbejdet foregik i sagens natur udendørs. Men var det nødvendigt at vejret var så koldt og blæsende?
En kold og blæsende martsdag i 2004. Skabet er åbent og der funderes over indstillinger og forbindelser. Fra venstre ses Morten, Søren og Finn. I forgrunden ses et af de isolerede skinnestød.

mandag den 2. januar 2017

Nyt fra maskinafdelingen #01-17 02/01:
Godt Nytår!

Så kom vi godt i gang med det nye år 2017. Det bliver jo spændende hvad vi kommer til at opleve på værkstederne i løbet af året. En gennemgang af ”Året-der-gik” i Mafd for 2016 kommer i næste udgave af Tipvognen .

Carsten har fået sat T1på højkant og er ved at tilpasse en ny bundplade til batterikassen. Den gamle havde en del tæring. Nittehullerne er blevet markeret og pladen lagt under boremaskinen. Næste opgave bliver at bore de mange huller. Jeg gik i gang med afrensning af aksler og hjul, så de kan få en frisk omgang maling. M25-holdet så på det problem der havde været med trykluften og fik renset det sidste skidt ud af ventilen, så den igen holder fuldt tryk. Lars og Peter foretog vedligehold af gravemaskinen og jeg fik set at både D10 og den ene Superfos-maskine er kommet på deplorider og klar til rokade/transport ud til Brandhøj. Niels og jeg fik desuden set på opgaven med at forbedre forholdene i træværkstedet. 9 mand startede året godt i Mafd.
T1 på siden. Den nye bundplade står lænet opad rammen
Den store boremaskine er i brug til at bore de mange huller til nitterne
T1´s hjulsæt under afrensning, så de kan få en omgang sort maling
Ekstern trykluft ledes ind i tanken og skidt ud i en klud i stedet for at sidde fast i ventilen.
Bagefter kom kun ren luft ud, så problemet med ventilen anses nu for løst.

I vognhallen er D10 og Superfos 1 nu på deplorider, takket være en flittig indsats fra Peter og co