Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

onsdag den 27. marts 2024

Nyt fra Bafd 27-03-2024

Det er en tradition i baneafdelingen, at der arbejdes i påsken. Denne påske bliver ingen undtagelse og allerede i dag tog første arbejdshold forskud på påske-arbejdet. Peter, Kenneth og Claus N - og lidt op ad dagen også Søren - tog fat på ballastsupplering på det løftede spor ned ad rampen. Ambitionerne var store derfor blev dagens arbejde udvidet med afretning og udbygning af dæmningens sider.

Vi startede dagen med lettere ballastfordeling. Opvarmning er vigtigt og der skulle flyttes større mængder fyld senere på dagen.

Vejret var fint med en del sol, så det var relativt varmt og en del buske er godt på vej med små, grønne blade. Vi læssede to vogne med stabilgrus og tog derefter fat på at justere dæmningen, der fører banen fra rampen, rundt i kurven til km 0,5. Efter løftet af sporet var dæmningen sine steder blev lige smal nok, og ved at rette den op, hvor den var bred, kunne vi tilføre fyld, hvor der manglede. 

Den første ballast fyldes i sporet.   

Kenneth fylder mere ballast i vognene.

Peter er kommet i førersædet og er her ved at rette den øvre del af dæmningen til, så ballasten lettere kan fastholde sporet i den rette position.

Med planerskovl på maskinen fik Peter hurtigt taget på at trække fyld af, hvor dæmningen var bred og fylde på, hvor behovet var større. Arbejdet var stort set tilendebragt ved frokosttid. Efter pausen tog Kenneth fat på at rette dæmningssiderne pænt til. Nu er der kun ganske få steder på den løftede strækning, hvor der endnu skal anvendes lidt mere fyld. Heldigvis har vi fået leveret et godt læs sandfyld, som vi kan anvende til det formål. Dagen sluttede med ballastsupplering og til sidst fyldte vi begge vogne op, så de er klar, når vi skal have strækningen finjusteret. Mon ikke vi når det en af påskedagene?

Dæmningssiderne rettes pænt til.

Den sidste vogn læsses, inden arbejdsdagen er slut. Kenneth i gravemaskinen og Claus N i M 12. Foto: Søren H.

mandag den 25. marts 2024

Nyt fra maskinafdelingen #12-24 25/03:

Støbeformene til fundamentet begynder at tage form

 Allerede om eftermiddagen var der gang i gravemaskine og fundamentsbyggeriet ved værkstedsremisen. Niels, Carsten og Mikkel fik sat endnu et sæt plader og flyttet rundt på jorden. Denne aften var der projektgennemgang og Gert kunne skue ud over en samlet flok på 16 aktive – blandt dem var Bastian, der også gerne vil bidrage en gang imellem, når der er tid. Også John P. og Anne-Marie deltog, men der var nu mest fordi vi også arbejder på Museumsprojektet. Denne aften skulle vi gennemgå avisartikler og kort, som skal op at hænge i udstillingen. Efter kaffen og mødet, så gik en samlet flok ned og bar stålprofiler til de nye bogier over på værkstedet. Johnny, Andrew og Bastian gik i snedkeriet og fremstillede endnu flere støbeplader, mens Jan O. fortsatte bænkbyggeriet i C411. Den er kommet ned på bogierne og har fået en ny plads foran B3 – Sukkergris, som i en større rokade endelig kom ind i værkstedet igen. Det samme med No3 – Vildmosen, som skal have de nye gliderstokke monteret. Da7 er kommet ud – nu med nye bremseklodser. D13 er også kommet på egne hjul og trinbrættet er genmonteret. Så min opgave var blot at få det malet to gange med rødt, hvilket lykkedes. Så nu kan den snart komme retur ud i vognhallen. John L. og Klavs fik repareret båndsaven, så den er klar til at save en masse jern til de nye bogier. Mikkel og Carsten foretog en masse målinger og beregnede, hvilke materialer, der skal indkøbes for at kunne udskifte pladedelene på B3. Museumsgruppen blev i Damp a´, så Gert og Jan O. måtte gå i kontoret for at gennemgå de nye revisioner af vedligeholdelsesdokumenterne, som Jan skal anvende til vogneftersynene. Jeg fik derfor ikke set hvem og hvad der ellers blev udført af de mange aktive, men det er helt vildt hvor meget der sker sådan en mandag aften. Mon ikke der sker endnu mere i løbet af påskedagene? – i hvert fald ønske alle en Glædelig Påske /Leif


Den nye opstilling i værkstedet - som nok snart bliver ændret nok en gang. Fremdrift!

Der skrues endnu et par forme sammen

Måling og beregning af plader og materialer til B3

Endnu en endebænk under samling i C411

Gennemgang af historiske avisklip og kort i museumsgruppen

Sidste hånd på koldsaven

Hjulet på D13 fik 2 x rødt