Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

onsdag den 30. januar 2013

aktivmøde i maskinafd mandag d. 4/2 kl. 19.00 på Hedehusgården


Der indkaldes til aktivmøde i maskinafd mandag d. 4. feb..2013 kl.. 19.00 på Hedehusgården

 
Før generalforsamlingen skal maskinafd.´s forslag til arbejdsprogram for 2013 fastlægges.

 
Dagorden :

 Velkomst (kp)
  1. ordstyrer
  2. referent
  3. sidste nyt.
  4. igangværende arbejder og projekter
  5. arbejdsprogram for 2013
  6. 3 trins raketten
  7. indkomne forslag

/Kenneth P

mandag den 28. januar 2013

Nyt fra maskinafdelingen #02-13 28/01:

Martin borer afvandingshul i den flot malede sneplov.

Sidste mandag fik Mads og Martin malet store dele af sneploven med Olsen-sort. Vi fortsatte arbejdet med at male alle delene denne aften, men først efter at Martin fik boret afvandingshuller de steder, der kan risikere at stå vand. Imens fik jeg afrenset den serie transportbomme, som Mikkel har fremstillet til Bafd til brug for deploriderne og Peter fik dem grundet. Lars fremstillede dele til ombygning af en magnetborestander til Bafd. Carsten fortsatte arbejdet med at renovere GM32–rammen. Mange hjalp nu også til hos Per og Jan, der er ved at adskille motorhus på M25, samt løsne banemotoren for at den kan komme fri. Den skal udtages til renovering, så vi ikke risikerer at den kortslutter. Der var 10 medlemmer forbi Gården denne aften.

Jan lægger strategien for at løsne de meget fastsiddende bolte...
Peter afmonterer fløjten på M25, mens der planlægges...
Færdigmalet sneplov med dele
Posted by Picasa

søndag den 27. januar 2013

Nyt fra Bafd 26-01-2013

5 graders frost og en jævn vind krævede mange lag tøj da Lars og jeg kørte ned på Brandhøj i går. Vi startede med at skære sveller til sporene i vognhallen, og fandt hurtigt i ud af, at de dybfrosne sveller sled voldsomt på kæderne til motorsaven. Da der ikke var flere brugbare kæder stoppede vi det projekt og gik videre med at flytte "spagnum ploven" ind på plads i hallen. Denne vogn monteret med et plovskær, stammer fra Store Vildmose, hvorfra den ved et tilfælde havnede hos os sidst i november. Den har oprindeligt være brugt til at pløje spagnum væk fra sporene i mosen, når det var blæst ind i sporet. Hos os er det tanken, at forsøge at bruge den som ballastplov.

Vi fik sat ploven på sporet og rettet løftemekanismen ud samt adskilt og smurt højdejusteringsmekanismen. Herefter blev den skubbet ind i hallen. Tilsidst fik vi monteret en låsemekanisme til portene til vognhallen.

Næste lørdag arbejder vi enten videre med sporlægning i vognhallen eller med fliselægning i hallen på Hedehusgården, hvis vores grus til fliselægning er tøet op. Et par af billederne er fra d. 20-1, hvor det virkelig frøs.

Steffen
Spagnumploven sporsættes

Selve plovskæret er monteret og løftestangen rettet ud.

Stenager trinbrædt 20-1-2013

Sne i Hedeland 20-1-2013