Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 7. maj 2020

Nyt fra maskinafdelingen 29/4 og 6/5

Onsdag den 30/4 trak Bo, Carsten og jeg B2 til Brandhøj. Vi ville have haft B3 (Sukkergris) med tilbage på gården, men der stod nogle paller i sporet i opbevaringshallen som ikke muliggjorde dette. Det fik Bo, Lars og jeg så rådet bod på i går, hvor vi kørte til Brandhøj med M24 og M12 med Storebæltsvognen for at flytte pallerne. Imens havde Carsten og Jan ryddet det midterste spor i værkstedsremisen så B3 kunne stå der.
Da 7 med B2 under ophold på Sølund

B2 blev også flyttet rundt, så den kunne komme rigtig på plads i hallen

B2 har overtaget pladsen efter B3
Toget med M24, B3, Storebæltsvognen og M12 klar til afgang fra Brandhøj


B3 i værkstedet


onsdag den 6. maj 2020

Torsdagsbilledet #225

I 2002 var både M 24 og No 3 under restaurering. En sommerdag var begge maskiner henstillet i vognhallen og kunne, hvis man betragtede dem fra en bestemt vinkel, med lidt god vilje se ud som et gråmalet damplokomotiv med et meget moderne førerhus. Heldigvis er al tvivl i dag borte. No 3 er et velkørende damplokomotiv med ny kedel og M 24 er også relativt velkørende lokomotiv - endda med en nyrepareret reservemotor på lager.
Nils Bloch fotograferede No 3 og M 24 i vognhallen i 2002 i selskab med B 3. Både M 24 og No 3 er i dag driftsklare og B 5 er flyttet til opbevaringshallen for tryg henstilling indtil den en dag forfremmes til renoveringsprojekt.

mandag den 4. maj 2020

Nyt fra maskinafdelingen #18-20 4/5:


Vi ved fortsat ikke hvornår vi kan køre togene frem, men gør alt hvad vi kan for at kunne være klar

Der begynder at summe rundt på Gården efterhånden som forventningerne om lidt mere genåbning nærmer sig. Dog oversteg vi ikke de 10, idet vi denne aften var 8 mand spredt godt rundt på alle værksteder, I motorværkstedet arbejdede Carsten videre med samling og montage af dele på M30´s motor. Vippetøjet er nu monteret og skal justeres. Jan færdigsamlede M25 efter den renoverede brændstofpumpe er kommet på plads. En testtur med last gennemføres snart. Og nu kan M25 også køre premiereturen ud ad det nylagte spor, hen over klargøringsgraven! Lars O. og Peter arbejdede på bogierenoveringen og fik afdrejet lidt skævhed på det ene hjulsæts søle. Udenfor i det gode vejr gik Steen i gang med at adskille ”badekaret” fra Aalholm i mindre dele, så området kan fremstå pænt, når sæsonen går i gang. Hans Henrik fik monteret en lille brandslukker på M28, så den overholder forskrifterne.
Ude ved Superfos-lokomotivet fik Benjamin tilpasset en ramme rundt video-skærmen og jeg fik boret og isat nitterne. Før det fik dampskyen en hvid bemaling, så det nu endnu mere ligner et lokomotiv på farten. Klargøringen af materiellet er godt i gang og Da7 er nu godkendt efter gennemført kedeleftersyn af vores eksterne inspektør. Materiellet er klar til drift – men er verden? Vi ved det stadigvæk ikke og afventer i spænding hvilken udmelding der kommer ved regeringens næste pressemøde! Det kan betyde at vi skal foretage en del forberedelser og kan vi nå det til den 17. maj? - eller må vi udskyde starten til vi er helt sikre på alle risici er håndteret på forsvarlig vis.


Ventilerne er på plads og klar til justering

En lille, praktisk brandslukker har fået plads i "styrerummet" på E28

På roebanehjulsættet får sølerne og resten af akselenden en let afdrejning

Sandkassen på vej retur i M25 efter brændstof-
pumpen er repareret og igen monteret

Badekaret fra Aalholm bliver nu sorteret i brugbare og ikke-brugbare dele

 
Dampfanen på Superfos har nu fået en hvid bemaling
Vinduet til skærmen omkranses af en vinduesramme.
Adgangen til værkstedet har lige fået den store tur af vores områdesmukkeserings-Duracellkanin :-)

søndag den 3. maj 2020

Nyt fra Bafd 02-05-2020

Lørdagens arbejdshold i baneafdelingens gjorde klar til dagens arbejder mens mørke skyer trak sammen over Hedehusene. Resultatet udeblev ikke: En kraftig regnbyge trak i løbet af en times tid over Hedehusgård. Regnen blev til sidst så slem, at vi trods regntøj måtte krybe i ly.
Mens regnen væltede ned, kunne vi bl.a. beundre den færdigrestaurerede Maribo-trækbuk. Flot arbejde af vennerne fra maskinafdelingen.

Igennem ugen er vandkran, kulbænk, sporstopper inkl. skilt og et par trækbukke afrenset, grundet og malet.
Regnen varede heldigvis ikke længe, og de 6 mand på baneholdet kunne tage fat på dagens opgaver.  Vi arbejdede i flere hold, hvor vi bl.a. klarede justering og understopning, komprimerede bund i klargøringsgruben og fordelte flisegrus, hentede materialer og soignering af området omkring slyngelkrogen. Efter frokosten var det tid til den sidste justering af gruslaget og lægning af fliser. Ved designet af klargøringsgruben havde vi taget højde for flisebelægningen og det var rart at se, at fliserne passede alle steder. Fliserne er fra en donation vi tidligere har modtaget og når først underlaget er gjort klart, er det forbløffende så hurtigt selv en halvkompliceret belægning kan afsluttes. Resultatet af arbejdsdagen blev derfor en næsten færdig eftersynsgrube med flisebelægning og et forbindelsesspor til den lille remise, der nu kan befares med forsigtighed.
Gruben er justeret og understoppet. Steffen justerer stabilgrus inden det komprimeres med pladevibrator.

Steen fortsatte arbejdet med at etablere bjælkeovergang. Det nye sporforløb har givet en meget blødere kurve ind til den lille remise.
Klargøringsgruben er fuldt flisebelagt og placering af de langsveller, der skal udgøre kanten på gruben forberedes.
En af fordelene ved at arbejde på Hedehusgård, er at værksteder og kollegaer fra maskinafdelingen er lige i nærheden. Både Bo, Gert, Carsten, Hans-Henrik og Jan kom forbi og bidrog med fx fremstilling af stålvinkler, fliselægning og opmuntrende bemærkninger.

Med fridag på fredag (Store Bededag) er der formentlig arbejdshold på banen både fredag og lørdag. På programmet står klargøring af banen til kørselssæsonen og færdiggørelse af klargøringsgrube og ballastsupplering.