Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 4. maj 2019

Nyt fra Bafd. 04-05-2019

Lørdag morgen på Hedehusgård Station var hektisk. Baneafdelingen havde opgaver på sporet flere steder og inden skulle et særtog afgå mod syd. Særtogspersonalet var suppleret med et arbejdshold, der skulle foretage fejlfinding på overkørselsanlægget ved Stærkendevejen.
M 30 og M 24 startes op i værkstedremisen.

M 30 med ballastvogne under læsning. Særtoget har netop hentet sin togstamme.
Sporviften foran museumshallen myldrede af aktivitet med tre dieselokomotiver i bevægelse og flere arbejdshold. Med særtoget på plads ved perronen læssedes to ballastvogne og vi begyndte at supplere ballasten flere steder på sporviften. Da særtoget havde forladt Hedehusgård, blev der plads til baneafdelingen i hovedsporet, hvor ca. 60 m spor skulle ballastsuppleres. Efter tømning af vognene blev ballasten rettet pænt til og svellerne fejet.
"God tur!" Lokomotivførerne hilser på hinanden. Bruno i M 24 og Kenneth i M 30.

Ballastsupplering i gang! Claus hjælper ballasten ud, mens Steffen og Lars betjener lemmene. I baggrunden skimtes Benjamin, der finjusterer ballasten. Foto: KHA.

Ballastvognene blev fyldt igen og Kenneth, Benjamin og Claus rullede ned ad rampen og supplerede ballast, særligt ved svelleenderne, mellem km 0,6 og 0,7. Imens læssede Lars og Steffen dele fra overkørselsanlæg på Hhg. og rullede langsomt mod Brandhøj, hvor begge arbejdshold mødtes. Vi indtog frokosten og efter radiokontakt med særtoget, der kørte tomt retur, ankom det også til Brandhøj, gjorde et kort ophold og returnerede til Hedehusgården. Mens Lars og Steffen læssede af foran opbevaringshallen, kørte ballastholdet til km 3,0 og supplerede ballast på noget af den strækning, vi har skiftet sveller på. På vej hjem fik vi selskab af Dakotaen OY-BPB, der kom relativt lavt henover os.
Benjamin skovler det sidste stabilgrus gennem sidelemmene, mens Kenneth holder lav fart med M 30. Da M 30 kan køre meget langsomt og er nem at hastighedsregulere er den meget velegnet til ballastudkørsel.

HVB er ikke den eneste veteran i Hedeland. Jævnligt ser vi den gamle DC-3 fra 1944 over os, når vi er ude langs strækningen. I år fylder maskinen 75 år. Tillykke til den og de aktive i DC-3 vennerne, der holder liv i flyet.
Tilbage på Brandhøj sluttede ballastholdet sig til arbejdet med at sætte paller i reolen, læsse to tipvogne med afretningsgrus samt fylde ballastvognene påny. Ballastdyngen blev samlet og en række andre mindre oprydningsopgaver blev klaret efter kaffepausen. Lars og Benjamin kastede sig over en, ved første øjekast, umulig opgave, men efter nogle kraftanstrengelser supleret med WD40 og olie, fik de bremsetrækket på vores nye Faxe-tipvogn løsnet og vognen rullede let frem og tilbage på sin sporramme.
Lars læsser grus på Brandhøj. Med grusdyngen væk blev arealet afrettet og området foran hallen er dermed blevet mere ryddeligt.

Benjamin bakser med bremsen.
Efter en dag med afvekslende vejr, der skiftede fra regn til sol, fra varmt til koldt og blæsende lakkede arbejdsdagen mod enden. Vi samlede vores grej sammen, kørte til Hedehusgård og rangerede på plads. Vi er klar igen på lørdag kl. 10.00, hvor arbejdstoget kører ud på banen til opgaver i den friske luft.

torsdag den 2. maj 2019

Torsdagsbilledet #204

Sommersæsonen for 2019 begynder i år den 19. maj! Torsdagsbilledet er fra den 2. maj 2009
Begge tog klar til afgang fra HHg - det ene med fotografer; det andet med grus...

Denne uges Torsdagsbilleder er på dagen taget for præcis 10 år siden og taget ved en af de bedste særtogs-fotolejligheder i banens historie. Det var et arrangement, som Dansk Jenbane Klub (DJK) havde bestilt og alle sejl blev sat til for at det skulle blive et godt arrangement. Så der blev både vist rundt, begge damplokomotiver blev fyret op og mod sædvande, så afgik de fra Hedehusgård St. med skorstenen mod syd. At vi samtidig var så heldige med vejret, gjorde jo kun dagen bedre :-)

Først blev tipvognene dog fyldt op og M9 rangerede toget hen til No3

I vognhallen blev der fortalt om vores samling og derefter vist rundt i udstillingen


Så kørte togene afsted, for atter at mødes på Brandhøj til ære for de mange fotografer. 
Byggeriet af opbevaringshallen blev først påbegyndt om efteråret.

Tipvognstoget i et realistisk miljø med masser af grus rundt om.

Toget på vej  over sletten mod Rubjerg

Rubjerg i baggrunden

På Rubjerg St. mødes togene atter før turen går mod Fem Ege

Ved Fem Ege tager alle fotografer igen opstilling og passagervognene kobles af, så det kan se ud som et rigtigt roetog.

mandag den 29. april 2019

Nyt fra maskinafdelingen #16-19 29/04:Første køredag i sommerkøreplanen er den 19. maj. Det er derfor tid til at få opsat banner og klargøre lokomotiver. 
M24 ses her på sin vej til eftersynet, mens banneret er ved at blive skruet op.

Efter en lang påske med nedsat aktivitet i Mafd, så var fremmødet noget bedre denne mandag. Der var også rigeligt at tage sig til. På C523 er der snart monteret sider hele vejen rundt og denne aften kom Carsten og Kjeld nok et nøk videre med montagen. Tilsvarende udnyttede Martin og Erik straks den ledige plads i snedkerværkstedet, som var skabt ved arbejdslørdagens indsats. De fik savet ud til tagbuerne i begge taglægter og prøvemonteret de første par buer. I dem skal også der skæres ud, så de passer ned i udskæringerne. Vognholdet har færdiggjort deres store indsats med eftersyn af alle vogne og gik derfor i gang med den lange tjekliste for M24, så den kan blive velsmurt og klar til sæsonen. Per fik desuden repareret en maskine til Bafd. Bo er ved at gennemgå Da7 og har udtaget alle ristestængerne. Et stag var knækket, så han fik straks drejet et nyt. Jeg brugte det meste af aftenen på at få opsat de tre bannere for sommertrafikken. Jeg blev derfor udnævnt til bannerfører af Kjeld. Takker for den 😊

Vi var 9 mand, der fik noget fra hånden denne aften.

Udendørsarealet tages i brug til at få skåret ud i lægtenBanner ved Brandhøjgårdsvej, som kan byde velkommen til alle vores gæster fra den 19. maj
M24: Kontrol af olie på gearet og sand i sandingskasserne

Kjeld monterer næstsidste side på C523. Der skal nogen steder bores nye huller.

En stak ristestænger på gulvet i Da7

Sidst på aftenen prøvesamles tagspær og -buer til C523

søndag den 28. april 2019

Bygningsdag 27-04-2019

Årets bygningsdag begyndte vådt. Natten igennem regnede det heftigt og der var stadig dråber i luften, da de aktive medlemmer strømmede ud fra opholdslokalet Damp'a og tog fat på dagens opgaver. I Damp'a havde banechefen fordelt opgaverne mellem holdene mens morgenmaden blev indtaget.
Motorstammen måtte ud af museumshallen for at give plads til kabeltrækning i bygningen.

Martin og Arne i færd med at trække kabel i museumshallen.
Under staldbyggeriet hos rideklubben blev enkelte dele af elsystemet på Hedehusgården ændret. Elektrikeren, der udførte arbejdet, havde formentligt ret travlt og havde efterladt en række højt beliggende brosten på passagen mellem gårdspladsen og remiseområdet. Banechefen selv tog stenene op, gravede elkablet længere ned (stenene var lagt direkte på kablet) og fik lagt stenene på plads igen - nu i samme niveau som de øvrige.

Steffen i gang med brostenene. Nu er snublefaren elimineret og kablet gravet længere ned.

Samtlige tagrender og nedløbsbrønde blev efterset og renset. Det var som sædvanligt særligt tagrenderne på værkstedsremisen, der var fyldt godt op. Vi må i et par år have sprunget eftersyn af nedløbsbrøndene ved museumshallen over, for de var godt fyldt op af blade, mudder og andet smat. Da Claus N og Thomas H var færdige med render og brønde, tog de fat på beskæring af træerne på stationsarealerne. Sammen med Jesper fik de også skåret Gram-motorvognen fri for pilekrat og fjernet en bunke blade og afskårne grene ved 'slyngelkrogen'.
Thomas skaber lys og luft mellem bygning og motorvognen fra Gram Teglværk.

Birkene langs museumshallen fik også en omgang. Beskæringen producerede afskårne grene nok til at fylde Storebæltsvognen.

En række medlemmer kastede sig over kiosken, der indvendigt blev udsat for en kraftig oprydning og hovedrengøring. Thomas W, Peter, Anne-Marie og Claus W fik sat skik på den indvendige side, mens Jørgen P og Finn i løbet af formiddagen fik udskiftet nogle af de mest kritiske hegnsbrædder. Da vejret over frokost klarede op til stabilt solskin kom penslerne i gang. Det lykkedes at få malet det meste af hegnet omkring kiosken på begge sider, ligesom et enkelt sæt bænke fik en gang sort. Begge bænke på perronen fik også et nyt lag maling.
Finn og Jørgen i gang med reparation af hegnet ved kiosken.

Anne-Marie og Steffen maler perronbænk.
I både snedkerværksted og på loftet over værkstedet ryddede Kjeld og Carsten kraftigt op i gamle træstumper, udrangerede borde og stole, trådkurve og andet overflødigt, uidentificerbart udstyr (sikkert indsamlet i den bedste mening). Tililende medlemmer hjalp ved tungere løft. Resultatet blev en godt fyldt trailer til genbrugspladsen som Kenneth fik kørt væk.

Mellem kulgården og Roskildevej arbejdede Søren, Lars og Kenneth med etablering af et plant areal. De fik udført den primære del af jordarbejdet for at give indkørselsmulighed fra gårdspladsen og skabe plads til den flisebelagte plads, hvor der senere skal etableres stålreol.
Søren og Claus W ser til, mens Kenneth og Lars får styr på en genstridig jordbunke.

Med relativt godt vejr, arbejdsomme medlemmer og den sædvanlige forplejning inkl. morgenmad, smørrebrød, øl, kaffe og kage fra Solveig, kunne dagen afsluttes med relativt mange udstregede punkter på banechefens lange liste. Jørgen M stod for oprydning efter måltiderne og generel forsyningsvirksomhed gennem dagen.