Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 23. marts 2019

Nyt fra Bafd. 23-03-2019

På en fin forårsdag fortsatte arbejdet med svelleudskiftningen på sporviften foran museumshallen. Skifte 113 stod for tur. Skiftet har forbindelse med spor 25, der rummer en del af vores personvogne, der i øjeblikket gennemgår eftersyn. Derfor var det helt nødvendigt, at vi fik genetableret sporforbindelsen inden fyraften.
Arbejdsdagen er ved at være slut. Kenneth og Lars måler skiftet igennem med vores nye måleinstrument. Måleinstrumentet er af Robel-fabrikat og har en normalsporet fortid hos en jernbaneentreprenør.

Inden vi kunne måle skulle vi arbejde! Et anseeligt arbejdshold var samlet til opgaven, og i flere mindre hold blev der taget fat på at skille sporskiftet ad. De fleste laskesamlinger kunne skilles ad med trykluftnøglen, men et par måtte skæres op.
Benjamin og Lars løsner bolte, Steffen samler delene i spanden, mens Kenneth er stand by med vinkelsliberen, hvis nogle bolte skulle vise sig genstridige.

Alle spirg er oppe og skiftet delt i enkeltdele. Nu skal skinnerne trækkes til side, så de gamle sveller kan pilles op.
Gravemaskinen var repareret i løbet af ugen og klar til tjeneste igen. Efter skinnerne var trukket til side, blev nye sveller lagt ud, de gamle sveller taget op og fjernet. De nye sveller lagdes på plads, og holdet fik de første skinner på plads inden det var tid til frokost.
Hjertestykke og mellemskinner på vej på plads. I gravemaskinen sidder Kenneth, mens andre har trukket sig lidt væk fra arbejdsområdet, så indløftet kan foregå så sikkert som muligt.

Hvor spiser en baneafdeling frokost? I sporet naturligvis! De koncentreret tyggende banebørster er fra venstre Steffen, Lars, Ole, Kenneth, Benjamin og Finn.

Arbejdet med at samle skiftet fortsatte efter pausen. Med forenede kræfter blev hovedparten af delene sat sammen i en fart. Men som så ofte før, var der lige et par ting, der drillede lidt. Fx krævede den ene tunge lidt ekstra opmærksomhed, idet en glideplade var knækket af. Vi kom dog i mål med samlingen og skiftet er farbart igen, dog med nedsat hastighed. Skiftet er låst med tungelås til spor 25, så det er ligetil at trække vogne ud af hallen til eftersyn.

torsdag den 21. marts 2019

Torsdagsbilledet #198

I øjeblikket er der fuld fart på arbejdet med at klargøre personvognene til sommerens kørsler. Det er en årligt tilbagevendende proces. Nogle år er opgaven dog mere omfattende end andre. I foråret 2009 var en af de sidste åbne vogne i brun udgave ved at blive gjort grøn. Leif har trukket vognen ud foran museumshallen, og er nu i gang med at slibe og afrense.
Et af de relativt få billeder på bloggen, hvor Leif ikke står bag kameraet. 

mandag den 18. marts 2019

Nyt fra maskinafdelingen #12-19 18/03:Stor aktivitet i værkstedet - udenfor billedet er Lm9 ved at få eftersyn


Bo fik tilpasset endnu et par af de nystøbte hvidmetalslejer til akselenderne – et stort tålmodighedsarbejde! Onsdagsholdet har flittigt arbejdet videre med klargøringen af personvogne og det fortsatte Bjarne og Jan ihærdigt denne aften med Lm9. Carsten fik svejset de sidsta af 4 sæt lejekassegafler på vangerne – eller var det legehuse med gafler i Vangede?? I mens tilpassede Martin de yderste gulvplanker til de nye tagstolper, Erik klargjorde gavlene og jeg fik sandblæst, samt grundet de vinkeljern, som skal fastholde plankerne i enderne. Hans fik monteret gearkassen på D10-motoren, mens Per færdiggjorde samleringen til M24´s brændstofpumpekoblingsplade. Jeg fik da også ryddet lidt mere ud i ”loppetorvet” i det gamle snedkerværksted… Vi var 9 mand på værkstederne denne aften.

Lejet monteres med akslen og mærkeblåt og der drejes et par omgange, så kontaktpunkterne bliver tydelige

Overskydende hvidtmetal skrabes derefter af -ud fra mærkerne

Sidste vange får påsvejset gafler

herefter står et samlesæt til to bogier endnu mere klart til samling


To-delt samlering i messing til M24 brændstofpumpe

D10-motor - nu med gearkasse

Et par afrensede og grundede vinkeljern til C523


søndag den 17. marts 2019

Nyt fra Bafd 16-3-2019

På en lørdag, hvor det for første gang i en hel uge ikke regnede, følte dagens hold i baneafdelingen sig heldige. Dagen blev da også produktiv, men bød også på et mindre maskinhaveri.
Spor 25 forsynet med nye sveller og trækket i skifte 110 færdiggjort.

Dagens opgaver var fortsættelse af svelleudskiftning på vognhalsbanegården. Spor 25 stod for tur og skifte 110 skulle forsynes med træk. Arbejdet startede med afhentning af 26 nye sveller til indbygning. Spor 25 blev pillet fra hinanden og et par skinner justeret i længden, således at stødspillerummene overholder de foreskrevne mål. Nye laskebolte blev fundet frem.
Nye sveller hentes fra det rullende svellelager i udtrækssporet.

Trods mørker skyer af og til kom der ingen regn. Mogens var på visit og så på, mens de første gamle sveller problemfrit blev løftet fri af ballasten. Så lød der et smæld...

En hydraulikslange er bristet og Lars er i færd med oprensning af oliespild. Skift af slange er nu på programmet.
Med gravemaskinen ude af drift måtte vi revurdere dagens program. Vi fokuserede på at få sporene farbare, mens fjernelse af de gamle sveller blev udsat til en anden dag. Selv uden gravemaskine gik arbejdet dog rask fremad. Det er dejligt bekræftende, at baneholdet stadig kan udrette noget uden den bæltekørende kammerat.
Frem med den manuelle svelletang. Nye sveller hives på plads i hullerne efter de gamle.

Laskeboltene spændes. Her håndspænder Lars de små bolte i laskesamlingen, der forbinder vognhalsbanegårdens 17 kg/m skinner med selve hallens spor, der består af 12 kg/m skinner.

Arbejdet nærmer sig sin afslutning. Lars er begyndt at rydde op. Steffen banker de sidste spirg i bund.
Med sporet færdigt var det kaffetid og efter den varme drik, blev de gamle sveller arrangeret, så sporet dog er nogenlunde farbart. Udjævning af de værste bunker af ballast blev foretaget sideløbende med montering af træk på skifte 110.

Imens var Bruno i sving med sin biodynamiske algebekæmpelsesmikstur rundt om på Hedehusgård Stations trækonstruktioner. Det skaber et godt grundlag for evt. maleopgaver på den kommende bygningsdag.
Bruno fjerner alevækst fra hegnet omkring km. 0.