Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 26. maj 2023

Bygningsarbejder

Som led i forbedring af vores bygninger arbejder vi ofte i hverdagene med mindre hold. I løbet af maj har bygningsafdelingen arbejdet med etablering af nyt indgangsparti til museumshallen, nyt publikumsareal omkring billetsalget, belægning foran værkstedsremisen og senest er der monteret vinduer i portene i værkstedremisen. Det giver mere lys i værkstedet og det ser også godt ud set udefra.

Vinduer monteret i de første to sæt porte.

Søren og Kenneth fejrer første sæt porte med en selfie.

Lysindfaldet i værkstedet er mærkbart øget.

Set udefra er udseendet også forbedret. Senere kan der monteres 'falske' sprosser, så bygningen får større lighed med en ældre remisebygning. 

Sammen med de store indsatser, der er lagt på museumshallen med nyt tag, indgangsparti og den  kommende ombygning af udstillingen, er isætning af ruderne en mindre ting, men noget der både forbedrer arbejdsforholdene for aktive og bygningens udseende.

Ved aftenstide gør vinduespartierne også et fint indtryk.

mandag den 22. maj 2023

Nyt fra maskinafdelingen #21-23 22/5:

Der er savet en del plade af, som holdt den gamle hjulkonstruktion med tryklufttanke o.a

 

Arbejdsaftenen startede lidt tidligt i det fine vejr, så Fritz og Carsten gik i gang med at fraskære overflødige dele på Storebæltsvogn 2 (70-16). Samtidig udskar Lars O. nye ståldele, som blev svejset på strategiske steder, så strukturen stadig er stærk. Den ene halvdel af vognen blev nået denne aften. Jeg sleb og bearbejdede loftet i C3, så den kan få en sidste gang maling. C4 er klar. Niels og Kjeld fortsatte med terrasseprojektet ved kiosken. Det var, hvad jeg fik noteret. Vi var 9 mand på Gården – ferietiden er gået igang… /Leif

Afskæring og udskæring af plade på 70-16


Afgratning og påsvejsning af nye pladestykker
Detailplanlægning af støbearbejdet til støttemuren

C3 og C4. Snart kommer C3 i drift.


Nyt fra Bafd 20-5-2023

 Lørdagens banehold bestod af Claus B, Steen, Lars, Peter og Steffen. M30 kørte til Brandhøj og hentede kompressorvognen, mens M12 læssede nogle sveller. Vi mødtes ved sporskiftet til den lave oplagsplads, hvor der skulle udveksles træktømmer og et par sveller. Efter et par timers indsats var arbejdet udført, hvorefter vi kørte tilbage til Sølund. På en strækning nord for Sølund udvekslede vi yderligere et par sveller samt fik pløjet ballasten tilbage til svelleenderne.

Steffen


Sporskiftet til den lave oplagsplads.
Peter finder arbejdshandskerne frem og arbejdet går i gang.Frokosten indtages

De nye sveller bores og Lars blæser rent i en noget aktion præget
positur (SLA)


Svelleudveksling nord for Sølund

Steen spænder laskebolteBallasten er lagt tilbage til svelleenderne.