Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 8. oktober 2022

Nyt fra Bafd. 08-10-2022

I flot efterårsvej mødte baneafdelingen ind til en lang liste med opgaver. Med en god bemanding delte vi os fra morgenstunden i flere hold. På den måde arbejdede vi dagen igennem på lokaliteter spredt langs hele banen.

Gule birkeblade og friske svampe i græsset. Efteråret er kommet. Steffen understopper skifte 106, mens et hold fliser nedskåret bevoksning ved spor 3 og 4 i baggrunden.

Straks arbejdsdagen begyndte tog Søren, Kenneth, Lars og Steen M 12 og Storebæltsvognen. Opgaven var at rydde oppløjet græstørv langs sporet væk inden efterårskørslen. Vi har kørt forsøg med harvning af ballastskuldrene for at bekæmpe ukrudt, og ved de første gennemkørsler har græsklumperne været ret store. Med tiden aftager ukrudtets størrelse forhåbentligt.

Peter, Alexander, Steffen og Claus N kastede sig over samlingen af spor 4. I det fine vejr gik arbejdet raskt fremad og da sporet var samlet kunne holdet tage en frokostpause. På Hedehusgården arbejdede Hans med maling af nye låger i brændeskuret og Kjeld forberedte det sidste flisefelt til kantstøbning mandag.

Med gravemaskine fjernes oppløjet græstørv nord for Rubjerg Station. Foto: Steen Larsen.

Efter en tur til Fem Ege er strækningsholdet på vej hjemad. Her er strækningen nord for Rubjerg. Harvningen har fjernet en hel del ukrudt. Foto: Søren Hein.

Spor 4 under samling. Forrest er spigringen begyndt. 

Kjeld skærer flisekanten ren som forberedelse til kantstøbning.

Rydningsholdet kom hjem fra Fem Ege ved frokosttid og mens de spiste færdig, gik arbejdet videre. Fra Brandhøj havde havde rydningsholdet taget flismaskinen med, og med den gik det let at få fjernet den nedskårne bevoksning, der var fældet omkring spor 4. På den måde fik vi gjort Hedehusgård lidt mere ryddelig inden efterårskørslen. Imens der blev fliset på livet løs, justerede Steffen og Claus skifte 106, hvor flere småting blev udbedret. 

Steen og Søren tog efter frokost med Land Rover til overkørslen ved Stærkendevej, hvor de lagde en del af kabelføringen i beskyttende rør, så vi undgår kabelbrud i forbindelse med fx sporarbejde og ballastharvning.

På Hedehusgården fortsatte vi med boring af et antal huller til laskebolte i spor 2. I enkelte lasker havde vi under anlæg af sporet sprunget nogle vanskelige huller over. Nu blev hullerne boret med kopbor og passende laskebolte monteret.

Steffen og Alexander drøfter en teknisk detalje inden de slår de sidste spigr på plads i spor 4.

Kenneth, Peter og Lars i færd med flisning mellem spor 3 og 2.

Steffen slår ekstra spigr i tungerodspladen på skifte 106. John kom forbi og heppede.

Kenneth og Steffen borer, mens Alexander står klar med borevand.

Da der stadig var tid tilbage, kunne de produktive arbejdshold samlet på Hedehusgård kaste sig over flere opgaver. Gravemaskinen kravlede ned i spor 4 og påbegyndte ballasteringen med de bedste af de fra sporkassen opgravede materialer.

Yderligere blev flismaskine og kompressorvogn kørt til opbevaringshallen på Brandhøj. Så er der lidt mere plads i vognhallen. 

Kenneth fylder sand/grusblanding i spor 4 med gravemaskinen. Færdiggørelsen af det nye spor 4 vil lette rangeringen omkring værkstedsremisen.

Arbejdstog til Brandhøj forlader Hedehusgården i efterårssol.

På lørdag indledes efterårskørslen og vi har endnu ikke planlagt dagens arbejde i baneafdelingen. Vi regner dog med at gennemføre opgaver, formentligt omkring Brandhøj, hvor vi kan arbejde uden at forstyrre toggangen.

mandag den 3. oktober 2022

Nyt fra maskinafdelingen #35-22 3/10:

C4 foran og C3 i baggrunden. Status: God

 Første mandag i oktober startede med et kort projektmøde, hvor jeg gennemgik listen. Der arbejdes fortsat på fuld skrue og især C3 får meget af opmærksomheden. C4 er nu på bukke og der kommer snart tagplanker, så tagmonteringen kan påbegyndes. M9 får stadig drejet aksler og der er fundet en erstatningsmanifold til M25. Den er trykprøvet med held. Vi gik derefter til værkstederne – bortset fra Niels, Kjeld og Carsten som lagde SF-sten foran værkstedsremisens fjerne hjørne. Sidste etape?

Bjarne skruede alle skruer i sidepladerne på C3 ud en ad gangen og gav dem LockTite, så de bliver siddende. Jeg spartlede efterfølgende skruehullet. Brian savede, borede og monterede fodlister. Jan var på snedkerværkstedet og savede fodstykker – ud af genbrugstræ fra Spejderlejrens overkørsler. 

Jeg fik da også malet vinklerne, der skal sidde på bagpladerne – og en enkelt bagplade blev slebet ru, så malingen bedre kan fæstne. John L. drejede rør til affjedringsbeslagene. Vi var 9 på Gården denne aften /Leif


C3 er ved at få monteret sideplader og bænkbeslag

C3 og C4 med bogier til C3 i forgrunden

Sidste hjørne belægges med SF-sten

Trykprøvet manifold til M25

Malede og umalede vinkelstykker til bagpladerne på C3 og C4

"Vipperør" med smørenipler til afbalanceringen på bogierne

Målene skal tjekkes inden emnet kommer i drejebænken.

Udsavning af spejdertræ til de skrå fodstykker.

Boring af huller i fodlisterne til vognindgangene.


søndag den 2. oktober 2022

Nyt fra baneafdelingen lørdag d. 01.10.2022.

 

Lars, Steen, Alexander og Peter havde fundet vej til baneafdelingen denne gråvejrstunge lørdag, hvor chefen havde udstukket et forslag til arbejdsprogram for samling af spor 4 på Hedehusgården.

Vejrudsigten sagde regn, og da energivognen stadig stod på Brandhøj besluttede vi os for at få ryddet lidt op i stedet for – hvis det nu skulle begynde at regne.

Lars startede gravemaskinen op og vi begyndte at læsse de gamle perronforkanter fra perronen i spor 2. Disse skal vi bruge til en kommende forlængelse af perronerne på Brandhøj og Rubjerg, da de er til den korte side.

Det er ikke alle perronforkanter der er genbrugsegnede, da tidens tand har slidt på de op til 120 år gamle materialer.
Der læsses perronforkanter på storebæltsvognen. Herefter kørte vi til Brandhøj, hvor vi aflæssede de første perronforkanter og spiste frokost.


På Brandhøj forlænges perronerne med 3 fag – ca. 6 meter – mod syd i det ene spor og mod nord i det andet.
På Rubjerg bliver perronen forlænget med 4 meter – 2 fag. Perronforkanterne er placeret, så de ikke generer årets efterårs- og julekørsler.Efterårets flotte farver har indtaget Hedeland – hver årstid har sin charme.På vej hjem samlede vi energivognen op på Brandhøj, så den er klar til at spor 4 skal samles, hvilket vi håber sker på lørdag.

Støvlerne til perronforlængelserne blev læsset på storebæltsvognen da vi kom retur til Hedehusgården, så de er klar til at blive kørt ud når det passer ind i arbejdsprogrammet.

Peter