Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 28. februar 2019

Torsdagsbilledet #195

Torsdagsbilledet #195 er en donation fra N.J Schous samling - han var en flittig jernbanefotograf og aflagde besøg på Hedelands Veteranbane i flere omgange. Disse fotos er næsten 30 år gamle - de er taget i juni/ juli 1989 under et Åbent Hus arrangement.
Bane over Sletten - er det mon den nuværende Formand og Banechef i aktion?

Landskabet fremstår noget mere bart end i dag, 30 år senere...

Banekolonnen med indsatte personvogne til de nysgerrige besøgende

Den lange række af lokomotiver med 785 mm sporvidde -og et enkelt Simplex på 600 mm. forrest.  De er nu alle heldigvis kommet under tag i vognhallen på Brandhøj - bortset fra Faxe V, der stadig er i museumshallens fjerneste hjørne.

mandag den 25. februar 2019

Nyt fra maskinafdelingen #08-19 25/02:Første ballastplade på vej i batterikassens dyb; plade nr. to står klar...

Alle dele til E28: batterikasse, låg og ballastplader, samt også banerømmere var sat klar til samling, så først blev banerømmerne og sædet monteret, batterikassen sat på plads og låseriglerne sat i. Derefter løftede Carsten af to omgange de 100 kg tunge ballastplader og anbragte dem i bunden af kassen. Til sidst kom låget på og smede/ malerafdelingen kunne overlevere projektet til elektromontage-afdelingen, så da Hans kort efter ankom, kom låget af igen og så blev der trukket kabler og monteret lader, stik og tilkoblinger til nettet. Der nærmer sig en klarmelding!

Carsten og Kjeld gik derfor i gang med næste, store opgave: Opskæring af materialer til fremstilling af to bogier; model ”Sydafrika” – idet hjulene er indkøbt som nystøbte fra en fabrik, der fremstiller mineudstyr til den store mineindustri i Sydafrika. Vi skal selv færdigbearbejde dem og de har ligget klar, nyafdrejede i en del år efterhånden – sammen med akslerne…
Jeg fortsatte hvor jeg slap i lørdags og malede videre på nederste del af rammen til C523, så den nu har fået 1. omgang, hvor den skal. Lars O. arbejdede på en forbedring af svelleoptagekløerne.

Et større team arbejdede videre på B&W-motoren fra D10 med samling af topstykke, ventilstyring, samt afrensning af låg til motorblok og maling af udstødningsmanifold. Testen af dyserne i onsdags var gået over al forventning: Værkstedet blev lynhurtigt fyldt af en fin dieseltåge, så alle vinduer og døre måtte åbnes for grundig udluftning… Samlearbejdet går derfor planmæssigt frem, men kommer dog på nedsat kraft når der nu skal til at klargøres vogne de kommende onsdage.
På snedkerværkstedet blev der udført de indledende forsøg med den selvcentrerende borelære, men nøjagtigheden er måske ikke tilstrækkelige for snedkerværkstedets feinschmekere og derfor arbejdes der på en mere præcis opstilling i søjleboremaskinen – med en kombineret bor- og undersænker isat. Det er rigtig mange huller, der skal gnaves! 11 flittige bemandede maskinafdelingens værksteder denne hyggelige aften.

E28 klar og overdraget til elektromontageafdelingen!

Så skal der saves materialer ud til to bogier. En travl aften ved saven forude!

Der skal klemmes rigtig meget for at få polskoene til batteriet monteret.

På svellekløerne skal der påsvejses et ekstra stykke for bedre hold.

Fuld gang i værkstedet - malearbejdet på C523-rammen er dog lige afsluttet for denne aften

En stor stak færdigskårne sædelister skal have boret undersænkede huller i hver ende

Der arbejdes fra begge sider med montage af ventilstyring

- og til sidst kan låget sættes på igen.