Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 23. maj 2020

Nyt fra maskinafdelingen #21-20 23/5:Dagen starter med rangering af Da7 til den lille remise


Sukkergris -B3 er nu for alvor ved at blive adskilt i små dele, og det kræver plads, så Da7 skulle retur til den lille remise – men der stod D10 og E28, så der blev rangeret en del. Når nu Da7 for første gang kom over den nye vedligeholdsgrav, så blev lejligheden benyttet til at se om det fungerer. Det gør det! Så det skal nok være med til at lette arbejdet, når vi forhåbentlig endelig kan begynde sommerkørslen fra den 14. juni. Carsten og Kjeld gik derefter i gang med at afmontere vand- og kulkasser. De fleste dele trænger til ny plade, men ellers er standen rimelig. Bo drejede et par målfaste kopier af sølerne, der skal anvendes når hvidmetallet skal støbes i lejekasserne. Imens gik Hans rundt med den sorte maling og malede portstolperne med sort. Hans har virkelig været i gang med en masse forskønnelsesprojekter på Gården i den sidste tid! Jeg befandt mig ved Superfos-lok og fik malet monitorboks, sæde og inddækning. Jeg fik også testinstalleret ild i fyrkammeret og skal nu tilpasse designet lidt – men det ser egentlig ret godt ud. Lidt kabler blev også forsynet med stik til 12 V forsyningen. En hyggelig dag på Gården.Lejligheden benyttes til at teste om den nye smøregrav fungerer som forventet

Bo havde endda lidt slagger på risten og det gik nemt med at få det ud

Et nærbillede, der manglede i mandags af det flotte skilt på siden af godkendte E28. I baggrunden M3
Hans forskønner Gården med masser af maling
Det er det varme værktøj, som skal i brug for at skille B3 ad
- snart står underdelen afpillet for dele. Snart skal kedlen af!


Ild i fyret på Superfos - dog med ledning til...


Nyt fra Bafd. 23-05-2020

Lørdagens arbejdshold fortsatte, hvor torsdagens hold startede: Svelleudskiftning i kurven ved km 2,0. 6 mand tog arbejdstoget til Brandhøj, hentede M 40 og kompressoren og fortsatte til km 2,0, hvor arbejdet hurtigt kom i gang.
Kenneth er maskinfører, mens Otto og Jørgen er standby som håndmænd. Lars er på vej til kompressoren for at forberede opstarten.
Kurven i km 2,0 er lidt speciel at skifte sveller i. Kurven ligger i indkørslen til Sletten, og er omkranset af elektrisk hegn fra indhegningen til kvægristen. Det betyder svær tilgængelighed for gravemaskinen, lidt bøvlet logistik og muligheden for et rap over fingrene, hvis man rammer eltråden. Vi havde dog ingen uheld, og selvom vi ved de forberedende arbejder havde undervurderet antallet af sveller, fik vi hurtigt hentet 10 yderligere på Brandhøj. Imens forløb arbejdet uden større vanskeligheder og med de ekstra sveller borede, var vi velforsynede med materialer.
De ekstra sveller bores og er klar til ilægning om lidt.

Arbejdsområdet ved den nordlige indkørsel til Sletten. I 2022 vil en del af spejdernes lejr efter planen være placeret her.

Vi er nået til ridestiens overgang og arbejdet bliver lidt vanskeligere. Kenneth graver stien væk og Lars giver en hånd med.
Godt nede i ridestien lå svellerne og efter en omgang med kosten kunne vi trække spirgene ud og skifte svellerne. Midt i det hårde arbejde kom Steen forbi i selskab med fru og to hunde. De havde kage med, så vi lavede hurtigt en omgang kaffe. Efter den tiltrængte optankning gik arbejdet videre og inden vi kørte hjemad havde vi reetableret rideovergangen.
Kaffe og kage indtages på baneskråningen, fra venstre Steffen, Claus, Otto, Jørgen og Lars. Steen hustru på M 40. Foto: SLA.

Lars placerer spormål midt i ridestien.

Skinnerne, der friholder en rille til hjulenes flanger, løftes på plads. Efter fastgørelse justerede og understoppede vi sporet i overgangen og reetablerede stien, så ryttere igen kan krydse banen uden problemer.
Med rideovergangen reetableret ryddede vi op og kørte til Brandhøj. Vi rangerede M 40 og kompressoren på plads i opbevaringshallen og begav os til Hedehusgård igen. Vi regner med at fortsætte og afslutte svelleudskiftningen næste lørdag.

Uge 21 tirsdag - til fredag

Tirsdag aften var der i Mafd. atter aktivitet, hvor vi fik endnu et leje støbt med hvidmetal til fornyelse på roebane-bogie

Onsdag blev Ålholm-vognen renset for de sidste rester af træ, mens Hans tog endnu en dag i denne uges løb, med nok et nøk på den allerede meget synlige forskønnelse af området, også ude foran vognhallen.
Først mekanisk afrensning med roterende stålbørste, dernæst grunder, inden opmaling med sort:
Torsdag lykkedes det heldigvis at stable et tilstrækkeligt hold på banen, idet Otto glædeligt dukkede op.

Der var ikke meget plads, og svellerne måtte forsigtigt manøvreres ud mellem hegnets nederste tråde
Trods en stram tidsplan, nåede vi at udvekslede den ene ramme, med de mindst tilgængelige sveller på banen - lige inden nordlige kvægfold, hvor el-hegn står tættest på banen.
Brugen af de spiger-optrækkerne langs hegnet, med handsker, forebyggede at vi kom utilsigtet i stødet
/
LLZ

torsdag den 21. maj 2020

Torsdagsbilledet #227

HVB fylder 43 i dag. I den anledning har Nils Bloch sendt et link med en tegning, der fejrer indvielsen af den første, korte strækning. Tegningen er udført af tegneren Egon Rasmussen.
Øverst ses indvielsestoget fremført af T 1 lige til højre for Dannebrog. Tegningen findes på Arkiv.dk og ved Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune.
For 3 år siden var vejret smukt og der var næsten ingen ende på antallet af tog på HVB i forbindelse med vores fejring af 40 års jubilæet. I år er der ingen trafik, men aktiviteten - den mangler ikke!

Tillykke til alle!

mandag den 18. maj 2020

Nyt fra maskinafdelingen #20-20 18/5:Aftenstemning: M12 og gravemaskinen har netop løftet skorstene af. E28 har trukket Sukkergris ud af værkstedet. 
Bemærk det nye, flotte BEV-logo på siden


E28 er nu fuldt godkendt af trafikstyrelsen og Hans Henrik fejrede dette ved at sætte firmalogo på siden: ”BEV = British Electrical Vehicles”. E28 blev derfor også senere anvendt til at trække Sukkergris ud af værkstedet. Renoveringen af motoren til M30 er nu så langt at der kan komme et nyt lag maling på, så Carsten svingede en pensel, men der mangler endnu lidt før der kan udføres en prøvestart. Så efterfølgende blev arbejdet med at adskille Sukkergris fortsat og ved 20-tiden kørte Lars arbejdstoget i stilling, så gravemaskinen kunne løfte den tunge skorsten ned fra røgkammeret. Selvom lokomotivet nu har stået stille i over 50 år, er det i forholdsvis fin stand og der er næsten ingen slør i de forskellige dele på gangtøjet. Der skal selvfølgelig skiftes en masse jernplade og der er nok at gå i gang med. 
Bo fik også drejet søler på endnu et hjulsæt på den bogie, der er under renovering. Lars O. er ved at fremstille nye rammer til lågene fra Da7´s vandkasse.. De har længe været lidt for rustne. Kjeld fik malet kølerrammen til M30 og afrenset både vand- og oliekøler. Jan og Hans Henrik er ved at forbedre belysningen i sandblæserkabinen, så vi snart kan se hvad vi laver... 
Jeg fik malet sæde og vinduesramme på Superfos, samt lidt mere ledningstræk.

Vi var 9 mand på værkstederne denne aften. Vi kan jo glæde os til efter den 8. juni – så må vi godt være flere igen! 
/Leif
M30 får snart nymalet motor igen

Sukkergris - B3. Her endnu med skorstenen på...

Sølerne på endnu et hjulsæt afdrejes

Ny ramme til vandkasselåg snart klar

Sæde til Superfos under maling


B2 retur uden skorsten

M30 og klargjorte kølerdele