Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 9. januar 2022

Nyt fra Bafd 08-01-2022

Vejret denne lørdag var ganske varieret, men til den kølige side. Nedbør faldt i 3 hovedformer; regn, slud og sne - vi manglede faktisk bare hagl! Vejret er aldrig en undskyldning for ikke at udføre arbejde i baneafdelingen og det var det heller ikke i dag. En stor arbejdsstyrke var troppet og vi arbejdede i 3 hold.

Regn gik over i slud og derpå sne. Sneen lagde sig endda og her er Steen og Kenneth på vej til Brandhøj med en ladning nye sveller. Klokken er ca. 11.


Steen og Kenneth var hurtigst ude af starthullerne og rangerede med M 30 et sæt deplorider med nye sveller frem og drog mod Brandhøj. Imens indfandt resten af dagens hold sig på arbejdsstederne. Peter Hein blev stationeret i værkstedsremisen sammen med Kjeld og Carsten til støbning af gulv. Klavs, Claus B og N, Steffen og Søren forberedte dagens sporarbejder med at placere materiel ved arbejdsstedet og rulle endnu et sæt deplorider frem til Steen og Kenneth for placering på Brandhøj. Claus N og Søren benyttede formiddagen til at hænge LED-belysning op mellem to spor i vognhallen, mens Steffen, Klavs og Claus B, efterhånden forstærket med Rasmus og Lars, kastede sig over optagning af spigr i spor 21. Da Kenneth og Steen var tilbage fra Brandhøj sluttede de sig også til arbejdet.

Frokosten blev indtaget i vognhallen og bagefter fortsatte arbejdet med svelleudskiftning. Vi var dog lidt for mange, så Søren, Rasmus og Steffen fik målt op og afsat den nye perron, der skal etableres hvor spor 0 i dag er placeret.

Der var en del genstridige spigr i sporet og 2. prototype til en hydraulisk spigroptrækker blev indsat. Det gik udmærket, men der er stadig forbedringspotentiale. I forgrunden Steen og Rasmus, i gravemaskinen Kenneth og i baggrunden skimtes Steffen og Klavs i færd med at håndtere gamle sveller.

Solen så vi også og snedækket forsvandt hurtigt. De nye sveller erstattede de gamles plads og snart kørte udvekslingen som en leg.

Carsten og Kjeld bearbejder første portion beton, der er hældt mellem skinnerne. Peter H forbereder næste portion. Foto: Søren Hein.

 
Kjeld sørger for en jævn overflade på betonstøbningen, mens Peter og Carsten hepper.


Den gamle lade langs spor 0 var i ugens løb revet ned og der er skabt masser af luft og indsigt til vores sporareal. Det kan blive til en pæn velkomst til nyankomne publikummer på Hedehusgården. Vores billetsalg og museumshal ses i baggrunden.

Sporarbejdet fortsatte ufortrødent og trods det ekstra arbejde med at fjerne tredjeskinnen til 785 mm sporvidde i spor 21, blev vi efterhånden klar til samling af sporet igen. Undervejs i arbejdet holdt vi kaffepause, der blev ekstra festlig, da Rasmus havde medbragt en meget lang kanelstang. Bagefter fik vi spigret hovedparten af sporet, men tiltagende mørke gjorde efterhånden arbejdet bøvlet på trods af opsat belysning. Derfor pakkede vi sammen omkring 17.20, klædte om og kørte hjem til et velfortjent bad efter en produktiv dag på banen.

Claus N gør kort proces med et par ekstraordinært irriterende spigr med hjælp fra vinkelsliberen. Klavs ser på, mens Claus B passerer den arbejdende gravemaskine med god afstand. Foto: Rasmus Brandt.

Steffen spigrer.

Mørket sænker sig over sporviften, mens de sidste nye sveller lægges på plads.

Rasmus spænder spormålene på den sidste del af sporet. Vi blev ikke helt færdige, men der resterer kun ca. 1½ times arbejde med at samle den sidste del af sporet.

Var det mørkt udenfor, kunne vi til gengæld køre ind i et godt oplyst spor i vognhallen. Utroligt så meget lys et simpelt LED-bånd kan give, når det kommer op i højden.