Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 18. april 2022

Nyt fra maskinafdelingen #14-22 18/04:

- en af de fire pufferstokke til C3/C4er ved at blive afdrejet konisk

 På en dejlig, solbeskinnet 2. Påskedag var værkstederne tidligt bemandet; Otto, Fritz og Carsten var allerede i gang med opskæring og afdrejning af stag til pufferarrangementet; der skal anvendes fire til hvert sæt og der skal afdrejes og slås gevind i hver ende – så der er nok at gå i gang med. Otto havde desuden fremstillet flotte aksler med not til mini-deploriderne – så det projekt også kan komme videre. Fritz afdrejede pufferstokkene konisk, hvilket er en krævende opgave på en manuel drejebænk. Jan var på snedkerværkstedet og udskar pasninger i spærene til tagbuerne. Carsten, Klavs og Kjeld for påbegyndt en større runde overfladerengøring efter det støvende gulvarbejde – støbningen sker onsdag!  Brian og jeg fortsatte med afvaskning af M24 og maling 2. runde i motorrummet og på sandkasserne. Jeg havde desuden fornøjelsen at give Frederik en rundvisning og nu er vi så en aktiv mere på værkstederne 😊 – jeg fik derfor igen ikke set alt hvad der skete, men en hyggelig aften med 10 fremmødte /Leif


fyldte tipvogne klar til gulvstøbearbejdet på onsdag

- en hel flok jern (16 stk) ligger klar til afdrejning og derefter gevindslagning

Aksel med not til de små deploridehjul

Udskæring i lægterne til tagbuerne

I tagbuerne skal der tilsvarende udskæres en pasning.

M24´s nymalede motorrum og med malede beslag

Pufferdele under bearbejdning

Nyt fra Bafd. 16-04-2022

 Den sidste morgendug havde knapt forladt de solhungrende vinstokke på de sydlige skråninger i Hedeland, før Kenneth havde rangeret banetoget frem til dagens arbejdsopgaver. Dette gjorde, at vi var klar til afgang hurtigt efter, at resten af holdet – i dag bestående af Klavs og Peter H., havde klædt om

Første punkt på programmet var at fylde to tipvogne med støbegrus for maskinafdelingen på Brandhøj, så gulvet i værkstedsremisen kan blive færdigstøbt på onsdag.

Til denne opgave havde vi taget Kjeld med på tur, da vi altid kan bruge en ekstra hånd i afdelingen.

Kenneth fylder tipvogne, mens Kjeld står klar med hånddozeren.


Da denne opgave var løst indsamlede vi lige lidt ekstra spigr og underlagsplader til spor 2 på Hedehusgård – bare så vi ikke løber tør for materialer. Vi var tilbage på Hedehusgård kl. 12.00 – hvorefter vi udråbte et leve for majestæten og indtog frokosten i det fri.

Bunken med spigr og underlagsplader blev taget under kærlig behandling af Klavs.


Efter frokost tømte vi Storebæltsvognen for materialer og gjorde gravemaskinen klar til planering af spor 2. 

Som det fremgik af den forrige blog-opdatering, har vi gang i mange arbejder på Hedehusgård Station og det lignede ikke rigtig noget der tilnærmelsesvis kan blive færdigt til sæsonåbningen her om en måned. Der blev ryddet en del op sidste gang, men stationsarealet lignede mest af alt et månelandskab. Efter et par timers arbejde med gravemaskinen kom der styr på området, hvor det fremtidige spor 2 skal ligge.

Kenneth har skrabet det øverste muldlag af arealet, der hvor det kommende spor 2 skal ligge.


Materiale, der ikke kan genavendes som ballast bruges til fyld i perronen. Forrest ses rester af værkstedsgulvet.

Til sidst fik vi udstukket og markeret sporkassen til spor 2. Selve sporkassen skal graves ud næste lørdag, men det er ikke mere end ca. 10 cm, der skal trækkes af og den fine ballast kan bruges i spor 1, der er klar til at blive justeret til den rigtige højde og understoppet. Vi venter dog nok med at understoppe til begge spor er klar.

Opgaven næste lørdag er derfor at få gravet sporkasse og så få lagt sveller og skinner ud, så sporet kan komme på plads. Når det er tilvejebragt skal den gamle perron afsluttes og det overskydende materiale skal over i den nye. Herefter skal den nye perron afrettes og der skal også arbejdes på en rampe fra kiosken. Der skal også lige nedgraves 3 lysmaster, så der er rigeligt at tage sig til for flere arbejdshold, så vi håber på stort fremmøde.

Plads til det nye spor 2.

Kenneth/Peter