Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 30. januar 2020

'Lange Maren' ankommet til HVB

Onsdag ankom en transport til Hedehusgård Station. Damplokomotivet B 2, også kendt som 'Lange Maren', fra Sakskøbing Sukkerfabrik er fremover sikret husly på HVB. Lokomotivet er ejet af Dansk Jernbaneklub og har senest  befundet sig på Bloustrødbanen, der dog ikke har haft mulighed for at opbevare lokomotivet indendørs. Derfor har DJK og HVB lavet en låneaftale, der sikrer lokomotivet indendørs opbevaring på HVB. På den måde samarbejder foreningerne om at bevare lokomotivet for eftertiden.

Et kombineret hold fra Bloustrødbanen og HVB stod for forberedelserne, last og aflæsning. Tak for godt samarbejde!
Transporten er ankommet til Hedehusgård. Foto: LLZ.

Blokvognen bakker ned mod spor 3 for aflæsning. Foto: LLZ.

"Så er den lige ved at være der!" B 2 nærmer sig spor 3. Foto: LLZ.

Oprangeret efter nummerorden: Forrest er B 2 på vej ind i værkstedsremisen, M 3 skubber bagpå. Foto: LLZ.
'Lange Maren' har nu skiftet tilværelsen under en pressening ud med et varmt og tørt værksted. Der får hun en gennemgribende rengøring og inspektion, inden hun nænsomt rangeres til opbevaringshallen på Brandhøj Station. Der vil hun, sammen med en masse andet historisk materiel, vente i tryghed på den dag, hvor hun evt. kan få en bedre eksponering.

Torsdagsbilledet #213

Torsdagsbilledet er tilbage! Efter en pause er der nu igen mulighed for tilbageblik på Industribaneklubbens aktiviteter i Hedeland og andre lokaliteter rundt om i landet. Det er Nils Bloch, der har været i arkiverne og fundet en række spændende billeder frem. Vi starter med et klassisk fotografi af et persontog på vej ud i Hedeland.
HVB M 25 på vej fra Hedehusgård Station til Sølund i 1983. Vognene er C 260 og C 379. Mens C 260 allerede var ombygget til personvogn i 1977 var C 379 ombygget så sent som året før. Foto: Nils Bloch, 1983.
Vi vender tilbage til persontoget i et senere torsdagsbillede. Først skal vi nemlig se lidt nærmere på anlægsaktiviteterne på Sølund Station. Men du må vente til næste torsdag...

mandag den 27. januar 2020

Nyt fra maskinafdelingen #04-20 27/01:


Der males med rød, grøn- og metalfarver, der samles klokkeværk og der skæres stål. Bag Superfos-loket saves der til monitor og der slibes og tilpasses dele på Vildmosen og meget andet. Herlig travlt i værkstedet


Efter lørdagens møder i Bygningsgruppen og Baneafdelingen, så kørte banefolkene ud og Maskinafdelingernes fremmødte fortsatte arbejdet på værkstederne. Delene til M30 er ankommet, så Carsten satte snedkerværkstedets varmeblæser, så motorblokken blev opvarmet og cylinderforingerne smidt i fryseren, så de kunne blive lidt nemmere at få monteret. På Superfos-maskinen blev det sidste af undervognen og forreste hjulsæt afrenset og rundet, så det hele var klar til mandagens indsats.

Da mandagens arbejde sluttede – sent, så var der malet rødt hele vejen rundt og hjulsættets eger var røde. Der blev også malet grønt, til dåsen var tom. Hans Henrik fik givet mange af de små dele et andet lag, mens Jan fik afrenset og malet et par af driv- og kobbelstængerne. I førerhuset og på snedkerværkstedet fortsatte Martin og Erik med bygning af monitorkassen og Kjeld rettede trin op til førerhuset. Peter, Bo, Lars og Kenneth arbejdede omkring No3. Bo sleb den ene aksel til drivstangen i venstre side. Den havde en tiltagende oval form og havde fået ridser. Der skulle derfor slibes lidt 100-dele, så den blev rund og jævn. Det er et tålmodighedsarbejde, men det blev godt. Samme med den kile til krydshovedet som Peter fik fræset og Lars slebet til. Der skal også bruges en millimeterskrue til at måle præcist. Per fik samlet det sidste på baneklokken fra Ringsted St. og den ser ud til at spille. Dog mangler selve klokken – ærgerligt nok! Hans og Steen har taget en opgave med at sætte skik på banevognen, så der både bliver malet og ryddet op. Hans brugte i første omgang aftenen på at måle op og lægge planer. Lars O. skar jern op, men jeg fik da ikke spurgt hvad det skulle anvendes til – det får jeg nok at vide næste mandag. Med hovedet nede i malerbøtten, så fik jeg ikke fat i det hele, og med 14 mand på Gården var der nok at holde styr på. /Leif
Udskæring af stålplade til ?


Udskæring af træ som vinduesramme til monitor
Finpudsning af aksel med slibebånd og boremaskine


Sølvmaling af gangtøj

Maling af undervogn - hele vejen rundt
Resultatet af aftenens malertjans. Lokomotivprojektet begynder at tage form

søndag den 26. januar 2020

Nyt fra Bafd 25-01-2020

Lørdag d. 25. januar startede dagen på Hedehusgården med afholdelse af aktiv møder i Baneafdelingen og i Bygningsgruppen, som vi fremover vil benævne denne. Der var omkring 10 fremmødte til begge møder, og der blev livligt debatteret muligheder for udvidelse af værkstedsremisen, etablering af vaskeplads samt ombygning af Hedehusgården mht. spor og perroner. Resultatet var et opdateret arbejdsprogram og etapeplanlægning, som herefter skal godkendes på vores generalforsamling i marts.

Efter møderne kørte vi 4 mand ud til arbejdsstedet ved Rubjerg, hvor vi fortsatte med svelleudveksling. Vi fik udvekslet de sidste sveller i kurven mellem Rubjerg og Lergraven og fik læsset de gamle sveller på deplorider.

På lørdag fortsætter vi svelleudvekslingen i kurven nord for Rubjerg, og når dette er afsluttet samt sporet er justeret, kan vi afslutte vores Trafikpuljeprojekt, der har forløbet over 2½ år og omfattet knapt 1500 sveller.

Steffen

Steen og Lars udveksler sveller

Et kig tilbage i kurven hvor vores trofaste lokomotiver holder

Arbejdet er ved at være overstået, og de gamle sveller ligger
pænt stakket ved siden af sporet, klar til læsning.

Et af klubbens medlemmer har formentlig fået en drone i julegave. I hvert fald blev det til et par smukke fotos fra en
usædvanlig vinkel, og hvor man samtidig kan se hele svelleudvekslingsprocessen, der arbejder sig fra højre mod venstre. Transportvognen til gravemaskinen anes yderst til højre (HHS)

Endnu et smukt oversigtsbillede. Lige til venstre for den sorte sti i midten af billedet ligger nye sveller klar langs
med sporet, i alt 58 stk. Den tager vi fat på lørdag (HHS)