Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 31. juli 2021

Nyt fra Bafd 31-07-2021

I de sidste par uger er bane blevet gennemkørt med slagleklipper af Lars, Claus B og Kenneth. Efterfølgende har trafikchefen sammen med Steen foretaget fejlfinding på overkørselsanlægget ved Stærkendevejen. Et par samledåser blev renset og en ensretter udskifter, hvorefter anlægget atter kørte uden problemer.


Claus i gang med at kontrollere en samledåse, mens 
dagens arbejdskøretøj D13 holder i baggrunden (SLA)


 Lørdag bestod baneafdelingens hold af Peter, Steen, Kenneth og Steffen. Peter valgte at blive på gården for at arbejde med sporskiftedele, og samme sted havde Kjeld og Carsten travlt med at lægge flisebelægning foran værkstedet. Resten af holdet kørte ud ad banen med forskellige opgaver. Vi fik således smurt hovedparten af sporskifterne, genopfrisket et enkelt "Giv agt"-mærke, repareret perronen ved Flintebjerg, slået græs omkring km-sten og ikke mindst flishugget kvas fra Stærkendevejen og til Fem Ege. På vejen mødte vi en større flok rollespillere, der tilbragte sidste uge i to lejre ved Skibakken, og brugte tiden på drabelige slag på Sletten. 

Der sker altid noget spændende langs med sporet, og heldigvis er mange ved at få øjnene op for, hvad Hedeland også kan bruges til.

SteffenEt udvalg af de hærskarer der dominerede Sletten denne
lørdag. Uniformerne skulle være inspireret af uniformer 
brugt i de tyske fyrstedømmer omkring 1500-1600. (KHA)mandag den 26. juli 2021

Nyt fra maskinafdelingen #18-21 26/7:

Det er et langt tog, der skal rangeres bort for at få adgang til bordet.

 

Mens Carsten flyttede sit småværktøj til et nyt skuffedarium, så fik jeg endelig malet undervognen på M9 med 2. gang sort. Efter aftensmaden, så kom Kjeld og Lars O. og samlet gik de i gang med at finde materialer til at bygge en ny bastardkobling til M45. Brolæggerarbejdet afventer lige en pladevibrator, vi har fået lov at låne…

Lars gik i gang med at skære delene ud, mens Carsten og Kjeld fik rangeret et ”arbejdsbord” i 20 cm stål ud fra spor 4. En plan om etablering af et udendørs sted for afrensning af rust havde været et emne til kaffen. Så hurtig aktion! Indtil det er klart, så brugte jeg et par bukke og fik afrenset maling og rust af bladfjedrene fra M9, hvorefter de fik en gang Olsen-sort. Det samme fik M45 på dækket – 2. gang.

Mens Lars savede hjørnerne af stålpladen, så den kunne få mere form som en puffer, så borede Carsten et 41 mm hul i bærepladen dertil. Med alle disse opgaver blev klokken mange inden vi slukkede lyset denne varme aften. /Leif


Ikke til at se det, men 2. omgang sort på undervognen


Afrensning af fjedrene afslører flere lag forskellige farver


- men nu er de Olsen-sorte alle fire
En smed bevæbnet med en saks er et sjældent set værktøj,
men velegnet til udskæring af en skabelon til bastardkoblingen


Materiale til kobling på vej

I den ene plade saves; i den anden bores


41 mm hul undervejs