Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 7. marts 2019

Torsdagsbilledet #196

Ugens torsdagsbillede er 10 år og et par måneder gammelt. Det viser et arbejdshold i færd med at etablere fundament for vores opbevaringshal. Renden er gravet og nu stabler holdet fundablokke. Pallerne med blokkene er leveret i midten af byggefeltet så der er let adgang til dem.
Brandhøj Station set fra spor 2. I fundamentsrenden står Steffen. På overfladen skimtes fra venstre bl.a. Jan, Lars, Panum, Anders og Villy mens Morten ses til højre.

onsdag den 6. marts 2019

Nyt fra maskinafdelingen #10-19 06/03:

Så er vi endelig kommet så langt med E28, at vi har fået den færdigsamlet.

Nu skal vi så teste den grundigt, inden den vi kan sætte den i drift. Det er vi begyndt på i dag i forbindelse med, at vi er gået i gang med årets eftersyn af trafikvognene, således at vi er klar med dem inden sæsonens start i maj.
Vi skal bl.a. teste anvendelighed: hvor nem er den at manøvrere med og hvor meget kan den trække.

Vi tester også acceleration, topfart og udholdenhed: Hvor hurtigt er den oppe i fart med belastning - hvor hurtigt kører den - og hvor længe kan den holde sig kørende, inden den har forbrugt så meget af batteriets kapacitet,  at den skal lades op på ny. Og endeligt: hvor lang tid går der med at oplade til fuld kapacitet igen, efter at den er kørt i bund.

Når alt er klart, kan vi så endelig ansøge Trafikstyrelsen om Ibrugtagningstilladelse.
Der er gået et stykke tid og medgået en hel del arbejde, siden vi hentede den ud af mørket på Brandhøj i juni 2017.

Nu mangler vi bare lidt skilte: Fabriksskiltet på siden samt klubbens litranummer.mandag den 4. marts 2019

Nyt fra maskinafdelingen #09-19 04/03:

Projekt ”Nye bogier” er efter opskæring af jern, nu kommet til samle-delen. Carsten har derfor fundet skabelonen frem, hvori stumperne til hjulophæng kan fixeres før sammensvejsningen. Først skulle profilet hvor lejekassen skal sidde dog lige fræses til. 

Fikstur til samling af lejekasseporte med de løse dele prøvesamlet.
Jeg gik videre med 2. runde maling med sort på C523 og i snedkeriet gik de i gang med at montere håndlisterne på side-stykkerne. Når malingen er tør, så kan montage af gulvplanker og sider begynde. Hans fortsatte med el-montagen af E28 og sidst på aftenen fik han hjælp af flere med at få de tunge batterier på plads. De første fire er nu forbundet sammen og laderen tændt! I maskinværkstedet blev der bl.a. arbejdet med samling af siderne på D10-motor og Niels er ved at fremstille et værktøj til skærebakker – men alt det nåede jeg ikke at se, da Kjeld, Carsten og jeg foretog et større rangerarbejde i regnvejret, med det formål at rokere om på Da7 og No3, samt hente de to første vogne til eftersyn. Dette vigtige arbejde påbegyndes på onsdag efter en fin plan som Bjarne har lagt, så alle vogne kan blive efterset og klar til en forhåbentlig travl sæson. Der bliver ihvertfald arbejdet på flere fronter for at gøre opmærksom på vores fortræffelige bane! Vi var 12 mand, der knoklede løs på værkstederne denne regnvejrsaften.

Slutforarbejdning og montage af håndlister på snedkeriet


Opmåling til træramme, der skal holde batterierne

Batterikassen kom lige af et øjeblik, mens der blev arbejdet på kabel-tilslutningerne
De tunge batterier på deres plads i kassen


Ud med Vildmosen og ind med Da7 i den lille remise


Ud med de to vogne, der skal efterses - og retur med Bafds-kompressorvogn, 
der midlertidigt står i udstillingshallen, mens der arbejdes på sporene foran hallen.

2½ personvogn og et El-lok, der snart er færdigsamlet i værkstedet
D10´s motor i blank udgave - men det er vist planen at den skal males :-)


søndag den 3. marts 2019

IBK Generalforsamlingen 2019 – i fotos:Bestyrelsen som den så ud før valget...

En stor del af klubbens aktive dukkede op til årets generalforsamling, lørdag den 2. marts 2019.

Faktisk mødte der 30 medlemmer op, hvilket er det højeste antal jeg har registreret gennem årene.

Som vanligt startede vi med kaffe og kringle på tallerkenen og Bjarne blev valgt som dirigent. Med myndig hånd styrede han os gennem alle dagens punkter, hvor formandens beretning kom som det første. Efter en fin gennemgang af alle årets mange begivenheder og foreningens generelle status på foreningssiden, som blev godkendt med applaus, så overtog kassereren og fik med sikker hånd fremlagt både regnskab og budget. Herefter blev det alle afdelingernes tur til at gennemgå status på de planlagte arbejder i 2018 og fremlægge planerne for 2019. Med alle planer vel modtaget og godkendt af forsamlingen, så skulle der vælges bestyrelse, hvilket hurtigt blev overstået med genvalg til alle og derefter var det tid til Eventuelt. Det hele tog nu alligevel en stund, idet vi først sluttede 14.30…

Alle tal, planer og andre detaljer kan som vanligt læses i de forskellige numre af Tipvognen og der kommer naturligvis også et referat med hovedlinjerne fra formandens beretning, samt kommentarer fra medlemmerne til dagens forskellige drøftelser i næste nummer. 
Som foreningens sekretær vil jeg gerne takke for endnu et godt og spændende år i foreningen og glæde mig til det nye. Tak for gode debatter og god ro og orden under mødet  /Leif


Inden mødet går i gang skal der sørges for kaffe og kage

Formanden fremlægger sin beretning for året 2018

Bane- og bygningschefen fremlægger planerne for 2019


Bestyrelsen som den så ud efter valget :-)
Nyt fra Bafd 2-3-2019

Lørdag d. 2. marts fik vi afholdt klubbens årlige generalforsamling med et stort fremmøde og diskussionslyst. Der var derfor først midt på eftermiddagen, at vi vendte tilbage på Hedehusgården. Peter arbejdede videre med at fremstille nye ventilkegler til sikkerhedsventilerne til Vildmoselokomotivet, mens Lars, Kenneth og jeg fortsatte sidste lørdags arbejder foran vognhallen. Spor 26 var sidste lørdag blevet klargjort med nye sveller, men der manglede boring og isætning af spigrene. Vi fik i løbet af et par timer spigret samt tilrettet sporet , så det fik et nogenlunde fornuftigt forløb.

Steffen

Nu er hele spor 26 og 27 fornyet med nye sveller. LLZ