Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 9. januar 2023

Nyt fra maskinafdelingen #02-23 09/01:

M30 er omringet af et servicehold

 Aftenen startede med årets første projektstatusmøde, hvor C3/C4 stadig er højest på listen. C3 mangler kun de nye bogier bliver helt klar og lidt malearbejder, samt endelig fastgørelse af trinbrædder. C4 mangler noget mere, men mange dele står klar og venter på at vi får malet rammen en ekstra omgang, så gulvet kan komme på plads. I snedkerværkstedet arbejdede Jan, Jan D, Bjarne med endeplader og andet træ til C4. Kjeld og Per byggede en TV-hylde til Damp á. Et rigtig fjernsyn er nu savnet en gang imellem… Klavs og jeg malede C4-rammen sort. Lars O. fik fuldsvejset de nye vognsko. John L afrensede og grundede reparationen på den ene bogie, mens Carsten og Fritz afklarede hvordan mellemskiverne til bogierne skal designes. Carsten fortsatte også på udfræsning af hullerne til pufferens koblingspind, mens Otto og Fritz fik drejet og varmet en afstandsring til M9´s aksel og fik den glat monteret. Rundt M30 var der også en flok med Gerts kølige overblik gik i gang med et serviceeftersyn, som alle enheder skal have med planlagte mellemrum. Vi var 18 mand på Gården, så jeg tabte lidt overblikket, men endnu en flittig dag på Gården. /Leif


OBS. Der afholdes møde i Maskinafdelingen den 28. januar kl. 12 i Damp á. Her skal planerne for 2023 (og frem) lægges, så de kan blive vedtaget på GF23. 

Definition af de mellemskiver, der lægges mellem vogn og bogie
 for at justere affjedringen
Hvad sker der i motorrummet? Det ser spændende ud...

Røg i køkkenet... Den varme ring er klar til montage

Vupti! Så kom den på plads på akslen.

Hygge i snedkeriet :-)

Afslibning af endepladen, så malingen kan fæstne

Designmøde af forbedret endekantliste. De nuværende er for kleine.

Så fik den sidste ende første omgang sort. Snart lægges andet lag, så gulvet kan komme på plads.


søndag den 8. januar 2023

Nyt fra Bafd. 07-01-2023

Første lørdag i det nye år bød vejrmæssigt på en overskyet, regnfuld og mørk arbejdsdag for baneafdelingen. På arbejdslisten stod følgende opgaver:

  • Støbning af trappefundamenter
  • Fortsat arbejde med ilægning af sporskifte foran museumshal
  • Opmåling af spor ved km 1,1 forud for underboring for vandledning
  • Adskillelse af den venstre excentrik på stoppemaskinen

Vejret virkede ikke afskrækkende, så fra morgenstunden fordeltes mandskabet i tre hold: Kenneth og Steen målte spor ved km 1,1, Steffen og Claus N påbegyndte arbejdet med trappefundament og Peter H, Claus B, Lars, Alexander og John kastede sig over sporskiftet ved museumshallen.

Fra førerhuset på gravemaskinen ser samling af spor således ud. Foto: Peter Hein.

På spornettet foran vognhalsbanegården etablerer vi mulighed for omløb i spor 20/21 via en ny transversal i sydenden af sporviften. Arbejdet har været undervejs i flere år som 'udfyldningsarbejde' og blev påbegyndt ved årsskiftet 2020/2021. I den forbindelse besluttede vi at ilægge det optagne skifte fra forbindelsen til det nedlagte spor 0 på Hedehusgård nærmest museumshallen. Et arbejdshold havde 31. december optaget det gamle skifte 115, gravet sporkasse og bugseret det nye skifte på plads. 

Mens almindelige mennesker bagte kransekage og pyntede nytårsbord, var et hold fra baneafdelingen i fuld aktivitet foran museumshallen. Foto: Peter Hein, 31. december 2022.

Denne lørdags arbejdshold ved sporskiftet kunne derfor gå direkte til opgaven med at placere skiftet helt nøjagtigt og tilpasse det til sporforløbet foran museumshallen. Støbeholdet kunne også fortsætte på baggrund af et godt forarbejde udført i løbet af ugen. Fundamentet, der skal bære ståltrappen til Damp A', var allerede færdiggravet og delvist støbt af et par hverdagshold. 

Gravemaskinen 'sidder af'. Carsten holder en pause i rangerarbejdet. Der var også gang i arbejdet på vogne i værkstedet, så året på HVB er begyndt med høj aktivitet.

Skiftet måtte lige løftes lidt til side for at justere højden på udgravningen. Heldigvis klares det let med maskinel bistand.

Overdækningen over fundamentet fjernes inden arbejdet påbegyndes. Den midlertidige kabelføring er allerede tilpasset støbearbejdet og den kommende uges trappemontering. Vejret kunne være bedre...

Da Steen og Kenneth havde klaret opmålingen ved km 1,1, hvor der skal underbores en vandledning, sluttede Kenneth sig til sporholdet, mens Steen kastede sig over afmontering af excentrikken på stoppemaskinen. Den er nu hjemtaget på filialværksted, hvor den efterses nærmere i løbet af ugen.

Det støbte kvadratiske fundament er afforskallet og det ene cirkulære fundament støbt. Nu hælder Steffen beton i det sidste fundament. Vildmose-maskinen holder i spor 1. Der blev rangeret om, så der er bedre plads til forårets arbejder i værkstedet.

Fundamenterne er støbt og arbejdsområdet ryddet. Den opgravede jord er fyldt i perronen ved spor 1, hvor også den sidste kabelbrønd blev slutmonteret. 

Foran museumshallen blev sporforbindelserne til det udvekslede sporskifte justeret og skinnerne samlet. Her lasker Kenneth to skinner sammen. Foto: Peter Hein.

Der er igen sporforbindelse til alle spor i museumshallen. Sporforløbet er blevet noget bedre end med det skarpe skifte, der før lå her. Det udvekslede skifte bliver i stedet placeret i transversalen bag fotografen i udtrækssporet til højre.

Trods mindre godt vejr kunne vi ved 17-tiden pakke sammen og glædes over en dags veludført arbejde. Vi nåede alle punkter på listen. Ikke en dårlig start på 2023!