Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 19. maj 2022

Nattergaletur 17. maj 2022


Afstemning ved Flintebjerg, hvor vandreholdet lige er steget af toget på vej ud for at høre nattergalen

I det store, smukke naturområde Hedeland er der naturligvis også nattergale. En hyggelig måde at få dem at høre er med tog. Hedelands Veteranbane har derfor arrangeret et par ture ud i det grønne ved sen aftentid. Så kort før kl. 21 stod toget klar og gæsterne gik ombord. Det blev et næsten fyldt tog og folk så ud til at være forberedt på en hyggetur med små snackkurve og lidt at drikke. Vi forsynede alle med varme tæpper og så gik turen ellers ud til Brandhøj St. Her kunne vores to hidkaldte ornitologer Solveig og Søren underholde alle deltagerne – først med en fin, let forkortet version af H.C. Andersens ”Nattergalen” der godt beskriver, hvorfor vi alle finder denne lidt undseelige fugl så fascinerende. Bagefter kom der fakta på bordet, så vi bagefter vidste hvad der skulle lyttes efter og hvordan den lille fugl flyver langt frem og tilbage til Østafrika og at rederne placeres på jorden i det høje græs – og meget andet. Så delte vi os i to hold – et blev i nærheden af stationen og os andre kørte til Flintebjerg trinbræt, hvor togfolket vinkede farvel til ekspeditionen. De tog turen bagom og henover Tempelbjerget og Temple og Tokamak, mens toget kørte direkte til Rubjerg og vendte. Her holdt lokofører og togfører en kaffepause i togførervognen, men så puslede det udenfor og det tyste hold kom vandrende efter er fin tur. Søren mente de havde mødt 15 nattergalesangere undervejs! Vi tændte hyggelamperne i toget og så gik turen tilbage til Brandhøj, hvor vi samlede de andre op og holdt en lille hyggepause med mulighed for spørgsmål. Bagefter gik turen hjemover og jeg tror at alle havde en rigtig dejlig tur og formålet blev jo opfyldt til fulde: Masser af nattergalesang! /Leif

Vi håber at kunne gentage succesen når vi kører næste Nattergaletur den 16. juni. Se på ibk.dk hvordan du bestiller billetter!


Hedehusgården er stadig præget af ombygningen, men det skrider fremad!

Instruktion om sikkerhed og andet før afgang

Solveig læser en fin udgave af Nattergalen i skumringslysetSøren tilføjer fakta og besvarer spørgsmål fra toget

Stationsstakit 18 + 19-05-2022

Efter at stolper og lægter er på plads og malet, er næste etape af projektet med at fremstille et klassisk banestakit langs perronen ved spor nu i gang. De første 48 stave blev sat op tirsdag. Steen har benævnt det model 0, idet stavene er udviklingsmodellen, der skal give ideer og erfaring til hovedproduktionen. Knap havde Steen monteret stavene omkring billetsalget, før Hans tog fat med malerpenslen!

Steen runder et skarpt hjørne! Snart er personaleindgangen til billetsalget hegnet ind. Foto: Bruno Jensen.

Hans er under vejs med malingen af stakittet. Foto: Hans Nilausen.

I filialværkstedet syd for HVB, tog Hans og Bent fat på masseproduktionen af stave onsdag. Værkstedet var på grund af det dejlige vejr rykket udendørs. Med det rigtige værktøj lykkedes det at fremstille ikke mindre end 308 stakitstave, der nu skal monteres.

Stavene starter som brædder, der efterhånden som de bearbejdes bliver kortere, smallere og til sidst ender som stave til banestakittet. Den smukke belægning af chaussesten fremhæves af savsmuldet. Foto: Steen Larsen.

Bent borer hul til monteringsskrue i en stav. En lære sikrer, at hullet bores nøjagtigt. Foto: Steen Larsen.

Der arbejdes på Hedehusgård Station med sporjustering og perronopfyldning fredag aften og lørdag, hvor der også kører særtog på banen.

mandag den 16. maj 2022

Nyt fra maskinafdelingen #17-22 16/05:

Den "præfabrikerede" tagkonstruktion er klar til at blive transporteret over til C3

Vognprojektet kom denne aften et synligt skridt videre, idet en større flok fik transporteret tagkonstruktionen til C3 fra snedkerværkstedet til værkstedsremisen. Inden det kunne komme på, skulle Jan dog lige udføre det sidste finish på tagbuerne med overfræseren. Imens blev der lagt en midlertidig vognbund af paller, så vi kunne stå solidt under montagen. Da fræsearbejdet var udført, så fik vi båret taget ind og sat på de nymalede tagstolper og det passede perfekt! Herefter kunne montagearbejdet fortsætte: Støbeplader blev afrenset og lagt som midlertidigt arbejdsgulv.  Lars O. finpudsede de flotte pufferhoveder, så de snart kan sandblæses og males – men der var kommer stålspåner i sandet og vi måtte udskifte og rense maskinen, så det måtte vente til næste gang. Ved drejebænkene stod Otto og Fritz og fik afsluttet gevindskæring til stag for første vogn – og alle fire pufferstokke. Så Fritz kunne derefter sætte aksel nr. 2 til M9 i drejebænken, så den er klar til videre forarbejdning. Brian og jeg udskiftede batterier i Da7, da de gamle var klappet sammen og forsøgte at få den staionære radio til at køre igen – men der må være en fejl mere, som vi kigger på næste gang… Mere end det skete nok osse, for vi var igen en hel del friske folk på værket - jeg talte 14 mand. /Leif

Lufttransport...

den sidste finish på buerne

Taget i vognen - klar til at blive løftet på plads

Det sidder lige hvor det skal!

Et bedre, midlertidigt arbejdsgulv etableresFire færdigsvejste, flotte puffere - klar til finafgratningSidste gevindrynke på sidste pufferstokke er snart slået


søndag den 15. maj 2022

Sommerens første køredag 15. maj 2022

Årets første plantog er afgået og damplokomotivet er klar til at køre til perron 3

 

Som at sætte føl på græs 😊 Vejret viste sig fra bedste side – fin blå himmel, smuk sol og let vind: Så blev det endelig sommer og de første tog kunne afgå fra Hedehusgården – men det store stationsprojekt var dog ikke helt klar til brug endnu på trods af en kæmpe indsats fra alle mand. Det er dog tæt på nu – mon allerede fra næste søndag. Togene måtte derfor i stedet afgå fra spor 3, men trods en lidt mere omstændig rangervej, så afgik alle dagens tog til tiden uden vanskelighed. Det var let at mærke at også vores stamkunder havde glædet sig – der kørte mange kendte ansigter med toget i løbet af dagen. Der var dog også en hel del, der ikke havde været med før - og de fik også en god oplevelse. Jeg tror vi får flere at se igen i løbet af sommeren, for de smilede efter den gode tur. Det samme gjorde de tjenestegørende, for det blev en god dag med pænt fyldte tog – uden dog at slå nogen rekorder. Det kan være, at det sker i løbet af sommeren…  Vi kører Nattergaletur tirsdag aften – der er stadig ledige billetter at købe og ellers kører togene igen på søndag – måske fra perron 1? /Leif

Første motortog er pænt fyldt, så det tegner godt for dagen...

Damperen retur med anløb ved spor 3, da byggearbejdet stadig står på

Afgang fra Fem Ege

Udsigt over Vinkelsø - der ser ud til at have fået mere vand i sig

Snart klar til endnu en afgang


lørdag den 14. maj 2022

Nyt fra Bafd. 14-05-2022

 Lørdag arbejdede vi videre med at klargøre spor og perronanlægget på Hedehusgård st. Dagens hold bestod af Claus N, Klavs, Steen, Peter, Benjamin, Rasmus, Lars og Steffen. Først skulle der afholdes prøver i SR for nogle af deltagerne, så Steffen og Klavs kørte ud på strækningen for at gennemføre oprensning af overkørsler og foretage sporskifteeftersyn. Et par spande spigre blev hentet på Brandhøj og lidt over middag var hele holdet samlet igen på Hedehusgården.

Rasmus havde forberedt en fantastisk kartoffelsalat og grillet pølser til hele holdet. Således mætte kastede vi os over arbejdet. Sporskiftet ved vognhallen blev fejet, spor 2 blev spigret færdig og spor 1 blev ballasteret og understoppet, således at det kunne bruges til omløb om søndagen. Ligeledes blev der sat afspærring op, så vores passagerer sikkert kunne benytte den eksisterende perron ved spor 3.

Næste lørdag arbejder vi videre med opfyldning af perronen og understopning af spor 2.

Steffen

Et par overtallige skinner fjernes fra perronen ved spor 3

De sidste par sveller spigres i spor 2, og der er herefter forbindelse gennem dette.

Sporrillen i grusbelægningen blæses med trykluft

Den nye overdækning i bagkanten af perronen tager form. Stolper af azobé skal bære det kommende
tag. Bygningen bliver 12x24 m og bliver meget attraktiv som ventesal på dage med nedbør. Til venstre ses stolper og remme i det nye stakit i bagkanten af perronen. Der er ca. 1 m forskel i niveau mellem perronen og gulvet i den nye bygning.


torsdag den 12. maj 2022

Nyt fra Bafd 09 + 10-05-2022

Tirsdag tog et hold bestående af Peter Post, Bent, Hans-Henrik og Steen på klargøringstur på banen. Som ved den slags 'forårsrengøring' fik de vasket skilte og samt smurt driftssporskifter på Brandhøj, Rubjerg og Fem Ege. Der blev smurt både med olie og fedtsprøjte. Hvor det var nødvendigt, blev der også blæst rent med løvsugeren inden smøring. Senere på ugen blev dele af gennemgået af banechefen, så der alene udestår den foreskrevne opmåling af sporskifter. 

Hans-Henrik og Peter ved smøring af det nordlige skifte på Rubjerg Station. Foto: Steen Larsen.

Onsdag fortsatte et hold med arbejdet på stationsstakittet på Hedehusgård. Da holdet tog hjem, var både øvre og nedre lægte monteret og malet. En stor præstation! I næste uge laves de lodrette lister til stakittet - måske nogle af dem også når at komme på plads på stakittet? 

Bent og Hans i fuldt vigør ved stationsstakittet på Hedehusgård. Foto: Steen Larsen.

Så langt, så godt! Foto: Steen Larsen.

Lørdag regner vi med at gennemføre justeringsarbejde i spor 1, endelig færdiggørelse af spor 2 og afprøvning af de nye spor, der skal anvendes i driften. Fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at der serveres kold kartoffelsalat og pølser eller frikadeller fra bål.

mandag den 9. maj 2022

Nyt fra maskinafdelingen #16-22 09/05:

Klar til afgang med sommertogene på søndag den 15. maj. Banneret er ihvertfald kommet op at hænge!

 Der er stadig fuldt aktivitet på Gården af både Bafd og Mafd nærmest alle ugens dage, så vi kan være klar til afgang på søndag! Denne mandag malede Hans de stakitlægter, som Steen har fået sat op og Niels nivellerede brønddæksler. PR-afdelingen fik også opsat de sidste bannere, køreplanen og fyldt pamfletholderne. I maskinværkstedet var alle drejebænke optaget; Bo drejede en målfast stang, der så påføres slibepasta til tilpasning af en ventil, senere dukkede Otto, Fritz og Jens op og fortsatte med afdrejning og gevindslåning på pufferstokke og stagene til pufferarrangementerne. I værkstedsremisen var der også fyldt godt op; Henning foretog en grundig afrensning og støvsugning af sporrillerne; på C3 gik Niels i gang med at male tagstolperne første omgang med hvid og Lars O. afgratede de færdigsvejste pufferhoveder. Carsten fik prøvesamlet et pufferarrangement og det ser godt ud. Kjeld opsatte flere grene på den nye reol. Undervejs holdt vi projektstatusmøde med Gert og der er fremdrift på de fleste opgaver – hvor vognbygning er den største lige nu, men Kenneth fortsætter med tætning af røgkammerlågen på Da7 og fik den også malet med sort, varmefast maling. John L, Brian og jeg gjorde de to togførervogne klar til søndag – hvor alt inventar i gm62 skulle genmonteres efter den er blevet malet indvendigt. Dog må gulv og udvendig nu vente lidt… Lars klargjorde og smurte gravemaskinen, så den er klar til stor indsats på lørdag. Vi var 16 mand i Mafd denne fine sommeraften. /Leif

Drejning af målfast specialværktøj

Prøvemontage af pufferarrangement på C3

Så er der skåret huller til pufferstokken i fjederkurvene


Aktivitet i værkstedet


Første stolpe på C3 får første lag maling

Afgratning af pufferhoveder


Gevindslåning på stagene til pufferarrangementernesøndag den 8. maj 2022

Spejdersærtog 8. maj 2022

 

Billederne viser et af de længste togsæt vi har kørt med længe. Der er plads til over 100 passagerer, og egner sig fortrinligt til firmaarrangementer, store fødselsdag og lignende.

Mellem 70 og 100 unge spejdere havde sat vort ekstra lange særtog stævne ved Rubjerg station for at de kunne få en tur til Fem Ege, Hedehusgård og tilbage til Rubjerg.

 De skal alle med til Spejdernes Landslejr i juli 2022, og nu ville de benytte lejligheden til at besigtige det store område.

 Vi havde pyntet parken op med de smukkeste grønne forårsfarver og fået solen til at skinne lidt ekstra på vore gæster. Alle havde en super dag!

 Vi nærmer os første køredag i sæsonen - der er på næste søndag, den 15. maj, og takket være en super indsats fra Steffen og hans håndgangne svende lørdag, havde de gjort det muligt for os at løbe om på Hedehusgård, der er under ombygning. Det lettede vort arbejde enormt. Se mere om ombygningen andet steds på bloggen.

 Bruno Jensen

Dagens lokofører

Vi løber om på Fem Ege.

Nyt fra Bafd. 07-05-2022

Efter en travl uge med masser af indsatser på Hedehusgård fortsatte arbejdet lørdag med at færdiggøre spor 2. Lidt blæsende forårsvejr med en del sol ledsagede arbejdsholdet gennem dagen. Lars, Steffen, Klavs, samt Claus B og N udgjorde styrken, der skulle duellere mod genstridige 17,5 kg/m skinner i sejt tysk stål og varierende fordeling af laskehuller. Lad os kalde resultatet uafgjort!

Igen i dag var der også særtog. Toget befordrede et fødselsdagsselskab med flere kørestolsbrugere. Oprangeringen var M 25 - 9 - C 1 - C 2 - 1758 - 3907.

Skinnerne til spor 2 var lagt til rettet i løbet af ugen og arbejdet med at laske dem sammen begyndte fra morgenstunden. Skinnelængderne udviste en imponerende variation af afstande mellem laskehullerne og det ville være synd at sige, at de passede til de lasker vi have fundet frem. De første skinner blev justeret en smule i længderetningen og enkelte nye laskehuller blev frembragt. Derefter monterede vi spormål og gjorde klar til samling. De næste skinnelængder krævede mere arbejde og Steffen måtte med M 12 en tur til Brandhøj for at finde passende lasker.

Vi måtte holde frokost uden at have påbegyndt samling af sporet og efter pausen fortsatte kampen for at få lasket spor 2 sammen.

Mens særtoget afventer passagerernes ankomst i spor 3 arbejdes der i spor 2. Claus N borer laskehuller i forgrunden, Klavs henter spigr på kompressorvognen og Steffen gør klar til arbejdet i næste laskesamling. Foto: LLZ.

M 12 i spor 1 mens OY-FHA (den ene af Hjemmeværnets to Britten-Norman BN-2B-21 Islander-maskiner) passerer på vej mod hjemmet i Roskilde Lufthavn.


Særtoget er vendt hjem og nu har Claus B og Lars overtaget boremaskinen i den næste laskesamling.

Dagen bød også på udskiftning af den pensel, vi benytter til at stryge anlægsfladerne på lasker med en blanding af grafitpulver og olie. Ingen kan sige, at vi ikke kører grejet helt i bund!

Efter en del mas lykkedes det endeligt at få lasket skinnerne i spor 2 sammen og samlingen kunne begynde. Vi måtte til stor irritation og en ikke lille professionel ydmygelse notere os, at vi manglede spigr til de sidste 4 sveller. En logistisk bet, der betød at dagens forventede program ikke kunne fuldt afsluttes.

Vi afsluttede arbejdsdagen med at fjerne de sidste jordbunker foran billetsalg og ved overkørslen. Fyldet blev brugt til perronudjævning omkring støttemuren ved billetsalget. Desuden fyldtes ballast i størstedelen af det færdiggjorte spor 2.

Samlingen af spor 2 er begyndt. I forgrunden gør Steffen tryklufthammeren klar, mens Klavs blæser rent omkring spigr og underlagsplader. I baggrunden spænder Claus B og Lars de sidste laskebolte.

Claus B retter de sidste ujævnheder ud ved overkørslens østside.

Med en lav sol på vognhallens vestside forsynes spor 2 med ballast fra de opgravede bunker.

Som i sidste uge sker der også noget på stationsarealerne i denne uge og lørdag er det planen at justere spor 1 og 2 og gennemføre de sidste perronarbejder.