Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 8. juni 2024

Nyt fra Bafd 8-6-2024

 Denne lørdag var banen også trafikeret med 3 særtog. Ingeniørforeningen gennemførte et meget velbesøgt arrangement med op mod 200 deltagere. Imidlertid ville vi gerne videre med slagleklipning af banen, så dagens arbejdshold bestående af Claus B, Peter og Steffen vovede sig ud i trafikken under ledelse af togføreren på særtoget. Vi startede med at hente slagleklipperen fra Brandhøj op til Hedehusgård, så den kunne blive drejet. Derefter kørte vi til Fem Ege, hvor vi afventede afgangen af det første særtog i retning mod Hedehusgård inden vi begyndte arbejdet. Vi nåede en del af strækningen til Rubjerg st, inden vi blev nødt til at krydse det næste  udadgående særtog på Rubjerg. 

Da særtoget atter havde passeret Rubjerg fortsatte vi arbejdet, inden vi afventede dagens sidste krydsninger på Rubjerg, og kunne slagle resten af strækningen til Brandhøj st. Hele banen er nu kørt igennem med slagleklipperen.

Slagleklipperen blev kørt i remise på Brandhøj, og dagen sluttede af med afprøvning af vores nyerhvervede benzindrevne skinneboremaskine. Med til øvelse kunne vi bore et Ø30 laskehul på omkring 1 minut, så det var yderst lovende.

Steffen

Der er nu slaglet på begge sider af sporet

Krydsning på Rubjerg st. med særtoget

Nogle steder fik vi slået i dobbelt bredde

Dagens særtog ved Rubjerg st.


mandag den 3. juni 2024

Nyt fra maskinafdelingen #20-24 03/06:

En sjælden gang i mellem må jeg melde afbud på en mandag, men så er det godt at andre kan bidrage med billeder. Tak til Brian for denne stribe fotos og en lille film af M4, der rangerer retur til remisen. Billederne må tale for sig selv – men jeg kan da se, at der igen skete en hel del den mandag aften. /Leif


søndag den 2. juni 2024

Plantog 2. juni 2024:


Damplokomotivet passerer på vej ud til vognhallen lige inden motortoget har afgang kl. 10.30

Endnu en køredag med sol og rimelig blå himmel lovede godt for dagen. Efter en lidt stille start, så var der fin belægning hele dagen: Der var et hyggelig fætter-kusinetræf, som holdt picnic i Lergraven, der var flere hold troldejægere, mange folk til Naturlegepladsen og en hel del, der aldrig havde hørt om os tidligere. Heldigvis var de alle meget begejstrede og nu planlægger at komme igen med resten af familien. Det var også dagen, hvor Brandhøjbanen indledte deres sommerkørsel og vi satte derfor en masse forventningsfulde børn af – og de var glade, når de atter kom ombord for at køre resten af turen med os. Vores stamkunder, som vi heldigvis også har mange af, kørte også med og det er jo altid hyggeligt at få en sludder med dem. Efter endt kørsel, så havde vi et planlægningsmøde om IFT24, hvor vi er værter. Inden var det dog tid til en gang grillede pøller med kartoffelsalat i den lune aftensol. Igen en herlig dag på banen /Leif


Dagens første krydsning foregår som altid på Rubjerg St.

På Brandhøj måtte damptoget vente en lille stund på motortoget...

- så fyrbøderen snuppede en kort lur i peronstøvlerne, der egner sig fint som sofa...

et fyldt motortog kommer og sporskiftet lægges om

En af vores stamkunder nyder også turen - igen :-)

Travl station med ankomst af flere tog...

en vognfuld picnic-gæster

der følges spændt med, mens damplokomotivet køres til den anden ende

endnu en glad flok, der har kørt tur med Brandhøjbanen, samles op på Stenager

- en god dag på banen sluttes af med en pølle 


Nyt fra Bafd 01-06-2024

Med flere dampsærtog fordelt udover lørdagen, var der dømt vanskelige arbejdsbetingelser for baneafdelingen. På trods af afgivelse af mandskab til særtogsmandskabet kunne afdelingen alligevel mønstre fire mand: Claus B, Børge, Lars og Steffen. Vejret var smukt og varmt på denne første danske sommerdag, hvor særtogsplanen blev studeret flittigt dagen igennem.

Steffen trækker med M 45 slagleklipperen ind på sidesporet til opbevaringshallen på Brandhøj Station. Foto: Claus B.

Det måske næsten aller vigtigste bidrag til arbejdsdagen var i løbet af ugen udført af Kenneth på HVB's filialværksted for elteknologi i Roskilde. Styreboksen til slagleklipperen var stået af, men det havde Kenneth fikset, så maskinen stod driftsklar lørdag morgen.

Baneholdet kørte med M 30 og banevogn fra Hedehusgård før første særtog og hentede slagleklipperen og arbejdede sig derefter tilbage mod Hedehusgård Station. Krydsning med første særtog gennemførtes på Sølund Station. Derpå fortsatte slaglingen på østsiden af banen til Hedehusgård, hvor frokosten ventede, idet Kjeld stod klar med kartoffelmos og grillpølser. Slagleklipperen blev vendt på drejeskiven og arbejdstoget stod klar i spor 3, da det returnerende særtog med gæsterne fra DieselHouse ankom i spor 1. Mens Da 7 rangerede, kunne arbejdstoget nu bevæge sig mod syd og slagle banens vestside. Næste særtog (med et tysk busselskab) overhalede arbejdstoget på Brandhøj. Fra Brandhøj kørte Steffen i forvejen på plænetraktor og slog græsset så tæt på sporet i vest-siden som muligt, helt fra kvægrist nord og til Rubjerg samt retur i øst-siden. Det returnerende særtog krydsede slagletoget på Rubjerg. 

Arbejdstoget klargøres i spor 3, mens Da 7 rangerer. Dele af det tyske selskab positionerer sig for bedste fotomulighed. Bemærk at billetsalget har fået nyt tag! Foto: Lars L.

Krydsning på Sølund Station. Vores mange krydsningsstationer giver mulighed for at køre flere tog på banen. Radiokommunikation gør det let at tilrettelægge kørslen.

Slagletoget i arbejde syd for Rubjerg Station. Foto: Lars L.

Banen er nu slagleklippet fra Brandhøj til Hedehusgård på østsiden og fra Hedehusgård til Fem Ege i  vestsiden. Arbejdet blev væsentligt hurtigere klaret end normalt ved at benytte plænetraktoren til strækningen over Sletten. Den metode vil vi benytte fremover.

På hjemturen med det tyske selskab var der indlagt fotostop flere steder. Her er stop på Sletten.

På rampen kørtes to fotokørsler. Selvom vi for nylig har mindsket stigningens stejlhed, er det alligevel imponerende, hvor gode lydeffekter dampslagene giver på den skovomkransede stigning. Efter passagen sagde tyskerne både 'Toll', 'Super' og 'Mächtig gewaltig', hvilket vi tolkede som udtryk for en vis tilfredshed.

Efter særtoget var rangeret på plads og slagleklipperen tilbage i opbevaringshallen, kunne togpersonale og arbejdshold smide benene op og nyde en kold øl sammen. En god dags arbejde på banen var slut på trods af særtogstrafikken. God kommunikation via radio hjælper væsentligt, erfarne aktive og gode krydsningsmuligheder bidrager også. En god og spændende dag på banen! 

LLZ/CN