Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 20. januar 2017

Visionsmøde for IBK/ HVB i Hedehuset den 19. januarFormanden og sekretæren havde indbudt alle til en medlemsaften, hvor vi ud over at have det hyggeligt også havde opfordret til at indsende egne visioner for de kommende 10 år. Der blev modtaget 8 forslag inden deadline og disse var hængt op rundt i lokalet. Men først blev der budt på kaffe, kager og dias som i gamle dage. En lang perlerække af fine fotos fra det forgående årti blev fremført med sikker hånd af formanden. Det er ellers ved at være nogen år siden diasfremviseren havde været i drift J Herefter gik medlemmerne rundt i summegrupper og betragtede de ophængte plancher og fik en masse gode snakke samtidig.
Herefter var der mere kaffe og fælles diskussion om vores visioner. Et stort emne blev medlemshvervning og mange gode ideér kom frem. Helt skidt går det dog ikke idet vi denne aften kunne byde velkommen til endnu et nyt medlem. Han havde modigt nok vovet sig til at komme med til mødet og vi derfor byder Peter meget velkommen.
Så var der endnu en runde dias fra 2002 hvor vi var værter ved FELDBAHNTREFFEN. Det var et flot gensyn med to damplokomotiver i forspand (B4 og Da7) med 17-18 roevogne efter sig.

Til sidst fik sekretæren lov at fremlægge skitserne til vores 40 års jubilæum, som afholdes 19-21. maj og ved samme lejlighed iværksatte hvervekampagne for folk der vil være med til at drive planlægningen endnu videre. Det blev en vellykket aften med 21 fremmødte og engagerede medlemmer.


Claus og Leif siger tak for en god aften.

(præsentationerne er udsendt til medlemmerne direkte pr. mail)Aftenens program præsenteres og dias-apparatet gøres klar!

De 8 flotte forslag hænger langs væggene rummet rundt

Forslagene studeres og diskuteres ivrigt.

torsdag den 19. januar 2017

Torsdagsbilledet #95

Ligesom vi på HVB har lokomotiver af mange størrelser, har vi også skinner i mange længder. På billedet ses den nok korteste skinne, der nogensinde har ligget i vores spor. I forbindelse med et sporarbejde lige nord for Sølund station i 2008 havde vi brug for at rulle et sæt deplorider over arbejdsstedet. Vi valgte at lave en midlertidig forbindelse med to skinnestumper.
En af den slags løsninger, det kan være nødvendigt at betjene sig af, når man er ude på strækningen og man bare skal over et hul i banen, man selv har lavet.

mandag den 16. januar 2017

Nyt fra maskinafdelingen #03-17 16/01:


Den nye beboer i værkstedet, M4, er allerede blevet adskilt en hel del; Onsdagsholdet havde afmonteret motorhus, tank og andre løsdele. Denne mandag aften gik derfor med at løfte topstykket af. Lokomotivet blev kørt over under portalkranen og da det var afmonteret, så kunne vi let se at der havde været vand i motoren. Den ene cylinder er belagt med rust og der ses også rust andre steder. Det ser dog ikke uopretteligt ud, så resten af motoren blev hevet op af rammen og gearkassen blev afmonteret. Delene bliver på lørdag transporteret til motorværkstedet, hvor en gennemgribende istandsættelse vil blive påbegyndt. Jeg fik desuden afrenset endnu et hjulsæt fra T1 og Niels fortsatte med at beskrive planerne for snedkerværkstedets istandsættelse. En fin og kold aften med 6 mand i gang og et par folk på kort visit.

Der skulle arbejdes noget for at få topstykket løsneet

Der ses tydelig rust og vand på stemplerne

Så hænger den der som en frisk fangst på krogen...

Og M4 står ret afpillet... Se trækkæderne

Gearkassen afmonteret og blokken på palle

Afrenset hjulsæt fra T1


Onsdagsholdets arbejde sat på palle


Og husk medlemsaften på torsdag 19/1 kl. 19 i Hedehuset! 

Det bliver hyggeligt!!!