Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 2. april 2020

Torsdagsbilledet #222

Vi har høje ambitioner om at vores materiel plejes og sikres for fremtiden. Derfor bør det stå indendørs. Det er en ambition vi har haft altid, men ikke til alle tider haft ressourcer til. Ugens torsdagsbillede er fra 1982. Igen er det Nils Bloch, der har fotograferet. Hedehusgård Station 4. september 1982. Der er godt fyldt op på stationsarealet, og det er tydeligt, at der er sket en del på stationen siden billedet blev taget!
Udsigt over Hedehusgård Station. Bagved de hensatte lokomotiver, skinnebiler og oplagerede materialer er passagererne i et af sæsonens sidste tog ved at finde deres pladser i C 260. Rækken af lokomotiver i forgrunden er fra højre: M 23, M 20, M 19 og FJ V. Bag FJ V ses en række Nymølle-tipvogne. Foto: Nils Bloch, 1982.

mandag den 30. marts 2020

Nyt fra maskinafdelingen #13-20 30/3:


Den nye, flotte bro til Nærheden blev indviet i fredags og jeg tog en prøvetur i det flotte vejr. 

Som forventet er aktiviteterne i maskinafdelingen stærkt neddroslet her under Corona-pandemien. De 4 fremmødte fordelte sig over flere værksteder, så vi, udover håndvask og afspritning, på den måde kunne følge retningslinjerne. Carsten syslede med samling af M30-motoren, der nu har alle fire stempler monteret. Bo fik tilpasset, afrenset og grundet en dækplade til kedlen i førerhuset på Vildmosen. Lars færdiggjorde et par lein til gangtøjet, så det kommer at køre perfekt og jeg fortsatte med en lang række maleopgaver på Superfos-lok. Blandt andet fik det ene dampføderør en omgang med kobberspray, såvel som flere låg til fedtkopperne også blev spraymalet.

Således kom vi et lille stykke videre i disse lavblus-tider. /Leif


Jernrør i solbeskinnet kobber-outfit

alle cylindre monteret - det går fremad med M30´s motor

Hans Henrik kom kort forbi og blev straks sat i arbejde...

De nye lejn til gangtøjets gliderstang

Den tilpassede plade får en grundig afrensning

Skorstensbånd, frontlygte og smørekopper med ny maling.

To lok på værksted. Da7 uden taget, der er ved at blive malet

søndag den 29. marts 2020

Nyt fra Bafd. 2020-03-28

Lørdagens arbejdshold i baneafdelingen fortsatte, hvor vi slap sidste lørdag: det nordlige skifte på Brandhøj. Med et hold på fem mand kunne vi arbejde på flere opgaver samtidigt. Det sikrede også en god afstand mellem hver mand. Dagens resultat var bl.a. et justeret og ballasteret skifte, en masse mindre opgaver løst og forberedelse af næste sporskifterenovering.
Sporskifte nummer 130 justeret og nyballasteret set fra nord. M 40 med ballastvogne kører væk i spor 2, mens banetoget holder i spor1.
Arbejdsdagen på Brandhøj startede med div. oprydning og fremfinding af dele til ombygningen af sporskiftet til den lille remise på Hedehusgård. Mens Steffen og Kenneth ryddede op, fandt Lars, Steen og Claus sporskiftetømmer og skinner til sporskiftet på Hhg. Det nye skifte til den lille remise bygges af dele fra det 17 kg/m skifte, der i mange år var den nordlige vej ind på skinnepladsen på Brandhøj. I forbindelse med bygningen af opbevaringshallen sløjfede vi den nordlige indkørsel og byggede en ny fra syd i forbindelse med sporviften foran hallen. Vi fjernede også de gamle, udvekslede sveller fra skifte 130.
Skiftedele læsses på deplorider. Inden længe genopstår delene som nyt 17 kg/m sporskifte på Hedehusgård Station.

De udtjente sveller fra det nordlige skifte læsses på deplorider, der bagefter blev rangeret på plads bag opbevaringshallen.
 Efter afholdelse af frokost i det fri, justerede vi skifte 130 til den ønskede beliggenhed. Vi brugte vores sæt med mirer og vedligeholder dermed en gammel metode til at justere spor. Understopningen foregik også med en metode fra HVBs barndom, med tryklufthamre. Efter anskaffelsen af stoppemaskinen bruger vi stort set kun metoden i sporskifter og til helt små opgaver.
Ved hjælp af de tre mirere sigtes beliggenheden ind og donkraftene hæves, så banechefen kun ser rødt fra sin position nærmest kameraet.

Understopning med trykluft. To donkrafte af hver sin type ses mellem Kenneth og Steffen.
Efter ballastering og fejning af skiftet ryddede vi arbejdsområdet. Derefter kastede vi os over demontering af det ene hjulsæt på stoppemaskinen. Maskinen er ret tung og derfor har vi valgt at gå lidt op i aksel- og hjuldimension. Vi fandt et nyt hjulsæt på lageret og læssede det, så det kan komme med til værkstedet på Hhg. for tilpasning og montage af tandhjul til stoppemaskinens fremdrivning.

Igennem dagen fik vi desuden tid til mindre vedligeholdelses- og opsmøringopgaver på noget af banemateriellet, vi fik kørt lidt skolekørsel med M 40 og en del bevoksning blev ryddet i den nordlige ende af Brandhøj.

Kl. 17 var vi tilbage på Hedehusgård med banetoget og deploriderne med skiftedele. Deploriderne sattes i spor 0, hvorefter vi rangerede på plads med resten af toget i museumshallen. De næste arbejdsdage helliger vi således sporombygning på Hedehusgård og klargøring af stoppemaskine.