Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 16. januar 2023

Nyt fra maskinafdelingen #03-23 16/01:

Så skal der skæres ud til hjul...

 Carsten og jeg startede før kaffen med at afgrate og ”Russergrunde” de færdige pufferhoveder og – plader, så de kunne få sort senere. Til M30 var ankommet en pressostat til olietrykslampen, som Per og John L monterede, efter kaffen var drukket. Alexander, Brian og jeg fik flyttet rundt på skabe i omklædningen. De stod i vejen, når der skal saves ud til døren ud til den nye trappe. Den forventes ankomme meget snart. Kjeld, Niels og Klavs sørgede for at Kjelds nyfremstillede hylder blev sat op over sandblæseren. Her vil man nu kunne anbringe lamper og andet, der ikke havde en fast plads før… John L. fik derefter renset slanger og rør på boremaskinens kølesystem. Der sad en ordentlig prop.  Otto og Fritz kom over på vognværkstedet, slæbende på rundstål, der skulle saves ud til de valsehjul, der skal sidde under vognen. De er en del af affjedringen, der kører mod fjederpladerne. Bagefter fik Otto begyndt afdrejning til hjul og Fritz slået det allersidste gevind på M9´s aksel 2. Carsten og Alexander fik vist repareret koldsaven og jeg fik malet en masse pufferdele sort, såvel som eftermalet C4´s ramme. Den fik jeg malet sort 2. gang i lørdags. Lars og Rasmus kiggede på gravemaskinens olie. Andet foregik sikkert osse, for vi var 15 fremmødte på Gården. /Leif

"Hjuldrejning"

Afretning og gevindslåning af M9 akslen

Hyldeopsætningsteamet godt i gang...

Pufferdele under farveskift fra hvid til sort

Prøvestart af M30 efter skift af pressostat


Prøvekørsel af boremaskinens kølesystem

Så er der skabt arbejdsplads til udsavning af ny trappedør.
 søndag den 15. januar 2023

Nyt fra Bafd. 14-01-2023

Vejrudsigten lovede spredte byger, blæst og gråvejr. Alligevel var et arbejdshold klar til banearbejde denne lørdag. De primære opgaver var opmåling ved km 1,1 og arbejde ved sporskifte 115 foran museumshallen. 

Peter H skærer skinner for tilslutning af skifte 115 til spor 20.

Steffen og Claus N forlod for en kort bemærkning Hedehusgård for opmåling af sporets tilstand efter underboringen for den krydsende vandledning. Som forventet kunne opmålingen ikke vise forandringer på sporet. På Hedehusgård havde Lars, Peter og Søren H i mellemtiden kastet sig over sporskiftet foran museumshallen. Efter hjemkomst sluttede Steffen og Claus sige til holdet, ligesom Alexander dukkede op lidt senere. Skinner til forbindelsen til spor 20 blev skåret med skinnesav og sveller udlagt. Vejret var ikke perfekt og når regnen tog for meget til, søgte vi ly i banevogn eller museumshal.

Steffen pakker målegrejet sammen efter opmåling af sporet ved km 1,1.

Peter og Søren sætter trækbukken på plads. 

Med gravemaskinen lægges ballast i skiftet.

En rum tid gik med boring af laskehuller og tilpasning af forbindelsen til spor 20. Hovedparten af laskerne blev spændt, men det er som sædvanligt et noget langsommeligt arbejde at få tilpasset skinner, lasker og hulafstand med den brede udvalg af lasketyper som vi har til rådighed til dette projekt.

Søren og Lars hjælpes ad med at få lasket en skinnesamling. Et sæt hænder er for lidt!

Arbejdsdagen går på hæld. Mens Alexander, Lars og Søren ser til jævner Peter skråningen øst for skifte 115. Sporskiftet der ses i forgrunden er det, der skal ilægges i den nye transversal mellem spor 20 og 21.

Næste lørdag håber vi at have modtaget de nye lejer til stoppemaskinens excentrikker, så vi kan komme videre med reparationen af maskinen. De gamle lejer, der var fremstillet i Sovjetunionen, overlevede dermed deres oprindelsesland med lidt over 32 år! Desuden arbejder vi videre foran museumshallen og kan forhåbentligt færdiggøre skifte 115.