Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 7. november 2020

Nyt fra Bafd 7/11:

 


Dagens første opgave var forboring af sveller. Et andet hold tog sig af at få gravemaskinen startet med startkabler og hjælp fra M12... Husk at tilslutte fremmednet!

En dejlig efterårsdag med pletter af solskin og så måtte Claus og Kenneth A bare sidde indendørs i mødelokalet, hvor de deltog i DVF-repræsentantskabsmøde via Teams. Banechefern var også travlt optaget med eget byggeprojekt, så jeg trådte til som vikar på holdet. Derfor mønstrede baneafdelingen denne dag fem mand til arbejdet med svelleudskiftningen på Rampen. Dagens første opgave var at forbore resten af svellestakken med de rette mål. Bagefter kørte vi en tur nedad og fordelte dem efter den udsendte instruks. Svellerne skal lægges med 5, 10 eller 15 mm ekstra sporvidde for at tage højde for banens kurver. Så kørte vi op med de tomme deplorider og kørte retur med gravemaskinen, der blev sat af ved Poulsens grusgrav. Herefter gik vi ellers i gang med alle løftestængerne og udskiftningen af sveller begyndte. Så foran maskine blev spigrene hevet op, svellerne skiftet og bagefter kom underlagsplader og spigrene på plads igen. Højeffektivt arbejde, der til sidst udløste en kaffepause. Så kom Claus, Kenneth og Peter H. med kaffe og kage og vi måtte forlænge pausen. Så blev vi enige i, at det først er næste lørdag at trykluftværktøjet kommer på banen. Så der er nu sporspærret, men i disse tider kommer der nok ikke mange særtogsbestillinger og juletoget er nu Corona-aflyst. Dog holder vi fast i håbet – og skulle forsamlingsforbuddet blive hævet til 30, så kan vi måske køre et par hyggelige tog alligevel. Ingen ved noget endnu… Men jeg ved dog at det var en herlig dag på banen! /Leif

Hans har -igen - imponeret med god energi og malespand.
Energivognen er shinet op, spormål og meget andet har fået en ordentlig omgang!


En grafittimaler taget på fersk gerning, mens de andre vender ryggen til... Hans tag var "15"

Søren og Lars tipper sveller af , mens Benjamin styrer hvilke og hvor. Steen holder foden på bremsen.

Supereffektivt holdarbejde.

Første delstrækning bliver trukket op. Et par spiger sad rigtig godt fast!

Svellescrawl? Spormål sættes og næste flok spigre trækkes op

Et af de genstridige viste sig at være med modhage. 4 mand på opgaven.


Så kom kaffeholdet med mere kage og besigtiger imponeret dagens indsats

Så kan maskinen trække sig tilbage efter en fin dag


torsdag den 5. november 2020

Torsdagsbillede (#233) fra Onsdagstoget...


Den 12 august kørte HVB et fint besøgt Onsdagstog, hvor vi også havde besøg af en forfatter, der signerede sin nye roman. Ved den lejlighed tog Rasmus en masse fine billeder og stak mig en USB. Nu fik jeg endelig set dem og så kan I også nyde gensynet med den dejlige solfyldte sommeraften! Det kan vi vel godt trænge til i disse køligere tider, hvor der måske er lang tid til næste togafgang...

M25 i de sidste solstråler og kvæget i baggrunden

Tak til Big Ras for billederne! 

 /Leif

Formanden har fået et signeret eksemplar af "Pigen på perronen"

M25 passerer Sølund Station


Fra modsat bred af Vinkelsø

Sidste tog ankommer til Hedehusgård St.

Kassen gøres op i billetsalget.


mandag den 2. november 2020

Nyt fra maskinafdelingen #38-20 3/11:

 

Lidt aftenrangering, så fladvognen kan komme under portalkranen


Sidst fik jeg ikke skrevet, men M30 har været prøvestartet med succes, så det går rette vej. Der har også været arbejdet hårdt på at udbore driv- og kobbeltappene på Sukkergris hjulsæt. Denne aften kom de sidste to så ud. Det er god work out at få et hjulsæt på plads og afbalanceret under søjleboremaskinen! Der skulle også rangeres en omgang for at få fladvognen ind under portalkranen. Herefter kunne Steen komme med sit præcise målegrej og sammen med Kjeld og Carsten, så blev vejningen af vogn + bogier hurtig udført. Vægten skal bruges til ibrugtagningstilladelsen, der gør at vi kan anvende vognen til de tiltænkte formål og ikke bare trille ind og ud af værkstedet. Vægten var i øvrigt 1883 kg… Jeg fortsatte oprydningen af malerlager/ radioværkstedet, som efterhånden trænger til det og der blev også syslet andre steder på Gården – uden jeg fik noteret hvad. Vi klarede lige at overholde forsamlingsforbuddet på 10, men var dog fordelt over hele Gården…

Vognen klar til vejning. Det gik så stærkt, at jeg ikke nåede forbi

Hjulsættet skal stå plant under boret


For at undgå at boret "ruffler", bores gennem
 en karklud. Så lærte jeg det trick.

De udborede tappe

- og et af de tapløse hjulsæt

Sidste tap bores ud


Nyt fra Bafd 31-10-2020

Torsdag ankom vores nye sveller, og lørdagen blev derfor brugt til at få fordelt stakkene og forberedt de næste mange ugers arbejde med svelleudveksling ned ad Rampen, dvs. km 0,2 til 0,5. En større logistik opgave skulle løses af de 5 fremmødte i Bafd.

Steen og Søren startede med at køre det ene sæt deplorider oplæsset med sveller ned til vognhallen på Brandhøj. Her kan de så afvente, at de skal bruges ude på strækningen. 

Samtidig begyndte Lars, Benjamin og jeg at adskille bundterne med sporskiftetømmer og stakke disse i rangerhovedet efter over 100 år gamle principper for stakning af nye sveller. Svellerne oplagres så der kan blæse luft ind mellem de enkelte sveller og samtidig er stakken forsynet med et slags tag, så det meste regnvand løber af stakken. 

Benjamin startede med at rydde lidt op i buskadset
langs med rangerhovedet. (LLZ)

Gravemaskinen blev flittigt benytte til at stakke de mange
stykker sporskiftetømmer. I baggrunden ses en tilsvarende
stak, hvor der er lagt et skråt "tag" på så regnen kan løbe af.

Sideløbende med dette fik jeg talt op, hvor mange sveller der skal bruges til den kommende udveksling, og ikke mindst fastlagt i hvilken sporvidde de skal forbores. I kurver har vi op til 15-20 mm sporviddeudvidelse, og det gælder således om på forhånd at bestemme hvordan fordelingen af sveller skal være. Til det kommende arbejde fik vi i løbet af dagen forboret ca. 175 stk. sveller i sporvidden 700-705-710 og 715 mm, og ca. 100 af disse blev aflæsset langs med sporet.

Næste lørdag fortsætter svelleudvekslingen.

Steffen   


Søren og Steen er i gang med forboring af svellerne. Der skal 
bores 6 stk. huller i hver svelle, så boremaskinerne får lov til
at arbejde for sagen.