Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 31. december 2015

Torsdagsbilledet #41

Klubben har gennem årene ejet et antal uindregistrerede lastbiler. De har alle været udstyret med hydraulisk kran og løftet mange opgaver langs banen og omkring vores værksteder. Det var til tider et mas at holde bilerne kørende og de var nok ikke altid i den bedste stand. Efterhånden gik vi over til at anvende gravemaskiner i stedet og de er i sig selv måske en historie værd på et senere tidspunkt?
Volvo-lastbil på parkeringspladsen bag Hedehusgård station 1983. Bilen er læsset med en nyankommen melisvogn.

Bedford-bilen i arbejde ved spor 3 og 4 på Hedehusgård station i 1992. Lars Petersen betjener kranen i en sky af udstødningsrøg fra det alt for korte og hullede udstødningsrør. Jan Olsen ses yderst til højre. I baggrunden anes John Dyrkilde højt til vejrs på en stige. Lastbilens bemaling skyldtes nogle kåde, yngre medlemmers forvirrede tilstand en søndag formiddag.

mandag den 28. december 2015

Nyt fra Bafd 28-12-2015


Efter 3 travle weekender med juletog var der atter mulighed for at samle Baneafdelingen til en arbejdsdag med afvekslende opgaver. 4 mand var mødt frem og vi startede med at flytte M25's motor fra værkstedsremisen ind i maskinværkstedet, hvor den skal undergå en større renovering. Da gravemaskinen alligevel var opstartet benyttede vi lejligheden til at trække et stort træstød op ved kulgården samt til at tømme kulgården for de sidste kul, således at vi i løbet af foråret kan få støbt et betonunderlag i denne.

Lyskæder fra julekørslen blev nedtaget og gemt væk inden vi delte os i to hold. Peter og jeg udførte eftersyn på et par tipvogne, der ikke havde været benyttet et stykke tid, mens Lars og Kenneth kørte overskydende planker fra drejeskivedækket ned på Brandhøj. Da vi atter var samlet sluttede vi dagen af med at save sne-fældet træ langs med sporet og lægge dette på plads i brændeskuret.

Claus og Mikkel var også forbi gården med nogle nyerhvervede arkivskabe.

På gensyn i det nye år
Steffen

Motoren til M25 var klargjort til transport og skulle blot læsses på en vogn (KHA)
Ved overkørslen overtog gravemaskinen transporten af motoren. I baggrunden
holder M25 i adskilt stand (LLZ).
Det sidste stykke ad vejen skulle der håndkraft til (KHA).


En gammel stub vrides og lirkes op med skovlen på gravemaskinen. Det ville have
været noget af en opgave at udføre uden maskinkraft (LLZ).

torsdag den 24. december 2015

Torsdagsbilledet #40

Når dette torsdagsbilledet offentliggøres, er det nok de færreste, der har tid til at tjekke HVB-bloggen. Når kalenderen viser 24. december er der meget andet at gøre! Men ingen skal snydes for torsdagsbillede nummer 40 - juleaften eller ej. Slet ikke når billedet viser Hedeland, som det så ud en forårsaften for mere end 30 år siden.

Når man i dag kører gennem Hedeland, kan det være lidt vanskeligt at begribe, at området tidligere var grus- og lergrave. For 30 år siden var det noget mere synligt! Nedenfor er sporlægningen nået frem til km. 1,5, hvor omgivelserne er præget af nyregulerede skråninger og en ny banedæmning.
Her til og ikke længere. M 25 med et arbejdstog i Hedelands nøgne landskab, 1984. På bakken til venstre i billedet ligger Brandhøjbanen. Vores strækning på dette sted fik i efteråret nye sveller, blev justeret og understoppet og forsynet med supplerende ballast.

mandag den 21. december 2015

Nyt fra maskinafdelingen #45-15 21/12:


Glögg, æbleskiver og julebio for smalsporede!


Traditionen tro, så blev der serveret glögg og æbleskiver på sidste mandag før jul og førend flere aktive går på lidt juleferie. Det skal nok ikke hindre en flok eller to at dukke op inden året går på hæld. Sikkert er det at Bafd allerede mødes inden nytåret skydes ind og vi skal sætte et nyt årstal på den næste omgang Nyt fra maskinafdelingen .  Det blev som altid en hyggelig aften og Per havde taget flere gode optagelser fra foreningens tidlige år. Det er virkelig imponerende hvor langt klubben er nået og hvor meget træerne er vokset siden det blot var gold grusgrav. Her er tre collager, der deler året op og så kan man måske se hvor langt vi nåede med projekterne i 2015 J

Redacteuren holder juleferie, ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg ser frem til mange hyggelige og produktive arbejdsdage i 2016!

Klik på foto for større billede >>

IBK Mafd januar - marts 15 (1)
IBK Mafd marts-august 15 (2)
IBK Mafd august - december 15 (3)

søndag den 20. december 2015

Juletog, weekend 3 - en fin juletogsdag!

HVB Juletog 20. december 2015 :-)  Klik for større foto
Så kørte årets sidste juletog i remisen efter en rigtig fin dag. Årets juletog har igen været en stor succes for både togfolk og spejdere og vi glæder os allerede til næste år. Heldigvis kommer der dog en lang sommer imellem, hvor der også skal køres masser af tog! Dagens tog havde en fin belægning hele dagen igennem og vejret viste sig fra den milde side med jævn vind og ingen byger. På gensyn! /TogLeif

torsdag den 17. december 2015

Torsdagsbilledet #39

Dette billede fra 1990 kan udstråle samme kaos, som der var i landegrænserne rundt om i Europa i netop det år. Nogle vil måske sige, at det også udmærket kunne illustrere ordsproget 'for mange kokke fordærver maden'. Men sporet de mange flittige medlemmer er i gang med at bygge på billedet, ligger stadig på Hedehusgård station og opfylder sin mission. I midten ses den store skinnebukker vi brugte den gang. Man gjorde klogt i at holde sig i god afstand, når det store håndtag roterede - det slog hårdt!
Et travlt hold på sporarbejde. Fra venstre ses: Steffen Lyngesen, Lars Petersen, Hans-Henrik Nielsen, Finn Sørensen, Peter Hein (signalerer han 'tag det nu lige roligt'?) og bag ham Henning Dyrkilde.

mandag den 14. december 2015

Nyt fra maskinafdelingen #44-15 14/12:
Lørdag morgenstund drillede M24 ved ikke at starte, idet forglødningen kortsluttede den 70 amperes automat-sikring. Således måtte M23 tage de to første ture. Carsten og Hans fik dog liv i maskinen med lidt dieselstart, så resten af dagen gik fint. Et hold fik derfor skilt styringen for at finde årsagen, hvilket ikke fuldt lykkedes, men forskellige slidte ledninger blev udskiftet på mistanke. På onsdag fortsættes arbejdet, så M24 kan være klar til lørdagens juletog. Vi håber på sol og mange mennesker, så et fuldt tog bliver nødvendigt. Carsten og  jeg arbejdede videre på deploridernes akselvanger; Carsten fræsede anlægsflader til møtrikkerne og jeg sandblæste og grundede dem efterfølgende. Hyggelige folk kom forbi og så på arbejdet, så 9 mand var forbi Gården denne kolde aften, hvor Da7 stod for opvarmningen i remisen – klar til lørdagens juletog!

Otto har optaget en førerums-video i M24 fra sidste lørdag juletog. Se den her >>

Se samtidig Ottos fine film fra en sommerdag på værkstedet med M15 og M24. Så kan man da kun glæde sig til at det igen bliver varmt og dejligt! Se filmen her>> Den er ret god sat sammen :-)
Fejlsøgning i M24 controller


Fejlsøgning i M24 controller


Diagrammet gennemgås for at finde årsagen.
Emnet fræses rent rund hullerne for bedre anlægsflade

Maling med Russer-grunder af vangerne

søndag den 13. december 2015

Juletog; weekend 2: Tog i solskin :-)

Søndagsbilleder fra juletogene 13/12 (klik på foto for større billede)
En fantastisk weekend med sol begge dag gav banen mange glade rejsende, der tog ud til spejderne og købte en masse flotte juletræer. I nissebyen blev der også serveret hundredevis af æbleskiver og varme drikke. Både bane og spejdere havde en herlig dag med de mange flinke gæster, der var i fint julehumør. Vi manglede blot et lille drys sne, men det bliver vist ikke i år...

torsdag den 10. december 2015

Torsdagsbilledet #38

Vi har før set billeder fra strækningen over Sletten. Her er endnu et. Morten Banke og Nils Bloch er i fuld gang med at fordele lasker og spirg til 24 kg. skinner fra klubbens Bedford-lastbil. IBK har været ejer af et par lastbiler igennem tiderne og alle medvirkede (trods deres ikke altid fantastiske stand) ved transport af fx. spordele. Lastbilerne får lidt omtale senere.

Det er sommer 1989. Nils Bloch er på besøg fra Jylland og tager naturligvis en tørn på HVB. Nils er udover banebørste og et af klubbens første medlemmer desuden forfatter til adskillige jernbanebøger - herunder den uundværlige 'Hedehusene og jernbanerne' fra 2005. Morten døde i november 2011.

mandag den 7. december 2015

Nyt fra maskinafdelingen #43-15 07/12:Med værkstedet fyldt op med driftsmateriel til at køre juletog, så var der ikke lige plads til at rokere mere rundt med M25´s motor, så det arbejdshold holdt en velfortjent fridag denne mandag. Der er nu plads til at få motoren flyttet til motorværkstedet - efter M24 reservemotor fik plads på en lagerhylde ude i vognhallen i lørdags. Men det er mere en opgave, der egner sig til dagslys at få flyttet motoren derned. Vejret og kulden var til gengæld egnet til at teste det nymonterede varmeapparat i M15, så efter montagen blev lokomotivet kørt udenfor og startet. Hurtigt kom der varme ud af det lille apparat, der kan reguleres via en lækker, tretrins blæserkontakt på instrumentpanelet. Bagefter blev det fjedrende sæde monteret og testet med forskellige vægtklasser og det virker solidt J Der resterer nu montage af motorhus og dør, samt pyntelister om vinduer og dør. Lagerregistreringen af lejer blev færdiggjort, sådan at der kan fremstilles labels og udtjekningslister til alle kasserne. Det skulle gerne betyde, at vi altid undersøger om vi er lagerførende i en lejetype, før der bliver bestilt nye indkøbt. Sådan gik det på værkstederne en kold aften i december, hvor vi var 7 der kiggede forbi.
M25 motor hænger til tørre i den nye vugge :-)

Test af varmeapparat ude i kulden. Det virker!


Sædemontage...

- med efterfølgende belastningstest
Lejelager etableret i boltlageret.

lørdag den 5. december 2015

Årets første juletog sendt afsted med fyldte vogne :-)

En lille sammenfatning fra dagen.

Så fløjtede vi afgang for årets første juletog og trods blæst og lidt regn, så havde vi mange, glade gæster med togene dagen igennem. De fleste i fornuftigt tøj og glade for at låne et par varme tæpper. Spejderne fik også solgt de første juletræer og en masse æbleskiver i deres hyggelige nisseby smile-humørikon De var også fint tilfreds med dagen!

Første tog afgår. Flaget står flot!

Juletræerne på vej mod roevognen og gæsterne på vej om bord
Et fyldt motortog på vej retur til Hhg

Den tunge sne forleden (21-22/11) har været hård ved træerne langs banen

juletræer fældet på utraditionel vis


torsdag den 3. december 2015

Klar til julekørsel

Med banen ryddet for væltede træer, materiellet på plads i remisen og kiosken klargjort venter vi nu på passagererne til sæsonens første juletog. Sidste år begyndte vi en intensiveret PR-indsats for juletogene og igen i år har vi forsøgt at gøre så mange som muligt opmærksomme på vores juletog. Der er delt brochurer ud, opdateret Facebook- og hjemmesider og en mængde aviser er kontaktet med information om juletogene.

Taastrup Avis' omtale af HVB's julekørsel. På billedet ser vi Ole Bredberg på Da 7 få udleveret æbleskiver.En af de Facebook-sider, hvor vi har delt informationer om juletogene.
God julekørsel til alle - både passagerer og personale!

Torsdagsbilledet #37

Indtil videre har vi primært set gamle billeder fra baneafdelingens arbejder. Naturligvis ikke fordi der ikke foregik noget i maskinafdelingen i gamle dage. Grunden er den simple, at Claus primært opholdt sig udendørs i den friske luft. Billedet her er fra 1993 og viser hvilken improvisationsevne det kræver at være aktiv i maskinafdelingen. Kedlen til Da 7 er prøveopfyret og man har forsynet skorstenen med en skorstensadapter, der tillader montage af en skorstensforlænger med dekorativ opslidset top. Da 7's kedel er siden erstattet af en nybygget.
Stolte mænd i værkstedsporten. Fra venstre (altid fra venstre): Carsten Hansen, Henrik Gregersen, Lars Petersen og Bo Jørgensen.

mandag den 30. november 2015

Nyt fra maskinafdelingen #42-15 30/11:


Så er det næste lørdag at årets juletog kører den første tur! Aftenen blev derfor anvendt på at rydde op og gøre plads til M24 og Da7, som får remiseplads her de kommende weekends. Derfor skulle M25´s motor - som blev lagt flot ned på siden i onsdags – også rykkes til side. Den ligger nu på et stabilt leje, så man får fin arbejdshøjde når sumpen og bundkarret skal afmonteres og krumtappen efterses. Lars tog endnu en runde på akslen til T1. Nu er den opgave næsten i mål! Poul og jeg fik sorteret mange flere lejer og båret dem på lageret. En sidste oprydningsdag udestår…

11 medlemmer var forbi Gården denne aften, så snakken gik flittigt på vores hyggelige julefrokost sidste fredag. Vi fik også set smugpremiere på Rudolfs Films nye video om smalspor i Danmark, del 1. Det er en fin film, som kommer godt rundt i landet! Vi kommer dog først med i 2éren! Tak til Niels for en god film om et vigtigt emne for os med jernbaneinteresse!

Maskinstativet til M25s motor besigtiges

Rangering i forbindelse med oprydning. Drejeskiven er klar til julen

Motordele til M25 flyttes rundt. Remissekatten kigger med!

søndag den 29. november 2015

Nyt fra Bafd 28-11-2015

Klubbens årlige julefrokost blev afholdt fredag d. 27 november med god mad og højt humør. Dagen efter mødte der trods dette, et par stykker frem på Hedehusgården til dagens store opgave bestående i oprydning efter det voldsomme snefald weekenden forinden. End ikke et regnvejr kunne forhindre os i at arbejde os gennem banen og fjerne alle de træer og buske der var væltet ind over sporet under snepresset. Henover middag klarede det heldigvis op og i løbet af eftermiddagen kom vi frem til Rubjerg, hvorved opgaven med rydning til juletrafikken var løst. At der så siden har passeret en regulær storm er en anden historie, som et lille hold vil tage sig af tirsdag.

Undervejs fik vi også smurt sporskifter og renset overkørsler foruden hentet de roevogne, der siden sommersæsonen har været henstillet i hallen på Brandhøj.

Lars har leveret dagens billeder.

Steffen
Dagens arbejdstog blev kørt med M24. Ved sporskiftet står sprøjten med sporskiftefedt.

Ved Lergraven var der væltet mange træer, men de er nu ryddet af vejen

Et kig ud ad banen mod Plantagen trb.

torsdag den 26. november 2015

Torsdagsbilledet #36

Puha! Det var hårdt. En gruppe aktive medlemmer puster ud en forårsdag i 1995. Opgaven har været at understoppe kurven ovenfor rampen lige syd for Hedehusgård station. Vi er et par år før vi anskaffede vores østtyske understopningsmaskine, der lettede stoppearbejdet betydeligt. Medlemmerne har derfor god grund til at være glade for at arbejdet er vel overstået.
Der er spæde knopper på træerne og grønne pilsnere i kassen. Fra venstre ses Henrik Gregersen, Søren Hein (liggende), Per Møller Nielsen, Carsten Hansen, Finn Sørensen, Peter Hein, Henning Dyrkilde (i hvide bukser), Henrik Sørensen, Mikkel Møller Nielsen og Jan Olsen. Sporets overhøjde ses tydeligt.

tirsdag den 24. november 2015

Nyt fra maskinafdelingen #41-15 23/11:

Sne til juletog? Kan vi gemme lidt?

Årets første sne faldt lørdag aften og det meste må være landet ved Hedehusene. Der var ikke ryddet på P-pladsen, andet end et par trampestier, så bilerne måtte klemme sig sammen og holde oppe ved bommen. Nogen valgte endda at gå i stedet…

Carsten afrensede hjulene fra deploriderne og Hans fik dem grundet. Mikkel fik skåret kaninørerne af de gamle jern og sat på de nye. Hans fik også malet pladen, der skal sættes mellem rude og inderside af M15 for at stabilisere væggen. Bjarne og Per manglede Jan til deres opgave med at vende motoren fra M25, men så lagde de en masterplan til onsdagens arbejde. Jeg fik sat hylderne over vaskekarret op, så man ikke længere skal bruge vaskekarrets top til hensætning, men kan åbne låget helt op. Trods den megen sne var vi 7 mand og en gæst, der hyggede på værkstedet. Arbejdet sluttede dog tidligt, for Hans lokkede med en unik film om DSB´s elektrificering af Kystbanen, som vi så i Damp a´ sammen med kold kaffe, som Hans også havde medbragt J


Her ryger endnu et kaninøre...

Strategisk planlægning! De nye hylder ses i baggrunden...

Picasso ville være misundelig!!

søndag den 22. november 2015

Nyt fra Bafd. 21-11-2015

Sneen har nu lagt en tyk dyne over det meste af Sjælland, men lørdagens arbejde nåede heldigvis netop at blive afsluttet inden sneen væltede ned. Sporarbejdet mellem Sølund og Brandhøj er derved afsluttet for denne gang og der er klar til årets juletrafik, dog med en enkelt hastighedsnedsættelse ved "Knallertvejen", da selve overkørslen først lægges om til foråret.

På lørdag klargører vi resten af banen til juletrafikken, hvilket forventeligt omfatter en kraftig indsats med at fjerne træer, der pga. snepresset er væltet ned over sporet.

Steffen


Stoppemaskinen arbejder sig gennem kurven ved Brandhøjbanen og bagefter
følger ballastfordelingsholdet (CN). I baggrunden holder M40 med ballastvogne.


En lille video der viser stoppemaskinen i aktion. Foran maskinen graves der ud til donkrafte så sporet
kan løftes på plads og der kan indlægges overhøjde. (CN)
Der arbejdes med sporstykket op til Knallertvejen (OPB)
Efterballastering langs med den nu udtørrede sø (OPB)

torsdag den 19. november 2015

Torsdagsbilledet #35

Igen er vi på tur med et af HVB's arbejdshold. Denne gang til Ringsted. Vi sorterer og henter kilometersten til brug for vores bane i Hedeland. Selvom vi ikke fandt alle de sten, vi havde brug for, udgjorde dagens 'høst' et godt grundlag for kilometerinddelingen af HVB. Km. 92,4 der ses i bunken til venstre, er faktisk gravet ned på HVB. Den står for enden af udtrækssporet ved vognhallen på Hedehusgård st. - sat ned med et blink i øjet!
Aktive medlemmer under stensortering på Ringsted station. Fra venstre ses Henning Dyrkilde, Jørgen Panum, Steffen Lyngesen samt Bo Pedersen. Dagens arbejdshold var noget større - de øvrige arbejder ude af syne til venstre.