Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

onsdag den 30. marts 2022

Vogn- og bogierammer til C3 og C4 ankommet til Hedehusgården 30. marts

Så oprandt dagen hvor de nybyggede vogn- og bogierammer til C3 og C4 ankom til Hedehusgården!


De er resultatet af en intens proces, da der november 2020 pludselig viste sig muligheder for at klubben var berettiget til at ansøge om støtte fra Omstillingspuljen i forbindelse med manglende indtjening grundet corona-restriktionerne. Et projekt med at få tegnet og beskrevet vogne  og bogier af samme type som vores egenbyggede vogne C1 og C2 fra 2005 blev sat i værk. De skulle sættes i udbud hos mindst tre lokale virksomheder og vi skulle selv yde egenfinansiering på 25 % af det samlede beløb. For at støtten kunne blive udbetalt, så skulle opgaven være afsluttet og leveret inden 1. april 2022. Og det blev den så!

Rammen sættes ned på et på et par bogier, så de kan flyttes rundt under bygningen


Bogierammerne sættes af på fladvognen

Jeg synes det er flot gået og herfra en tak for indsatsen til alle jer, der lige har givet den et nøk ekstra. Nu starter den spændende opgave med at færdigbygge vognene med puffere, gulv, sider, bænke og tag. Og bogierne skal have fjedre og balancer. Hjul og aksler skal samles til hjulsæt og monteres derpå. Så der bliver nok at tage fat på i den kommende tid! Vi ses på værkstederne :-) /Leif

Tak til HC for at sende de fine fotos af aflæsningen!

Senere samme dag ankom en arbejdsvogn fra roebanerne, der har stået i en privat have som fuglehus. Den er nu doneret til IBK og skal en dag sættes i stand... Og pludselig var det snevejr...

Vognkasse med roevognsramme underneden
De nye vogne med sne på...

 


 

mandag den 28. marts 2022

Nyt fra maskinafdelingen #11-22 28/03:

Bogier og fladvogn står klar til at modtage de nye rammer onsdag. Bagved står tipvognene fyldt med støbemix klar til at få gjort det nye betongulv færdigt.

Projektgennemgangen er slut og straks er folk på vej til værkstederne

På en dejlig forårsaften strømmede der folk til Gården. Aftenen startede med et kort projektgennemgangsmøde, hvor Damp á var fyldt godt op. En af de spændende emner er de nye vogn- og bogierammer til C3 ogC4, der forventes ankomme onsdag. Vi gennemgik alle de dele, der allerede er fremstillet og alle dem, som vi skal i gang med nu. Mødet sluttede derfor hurtigt, så vi kunne komme på værkstederne. Otto og Fritz fik afrundet arbejdet med M9-akslen for at gå i gang med pufferstokke og stag til C3/C4. Det samme gjorde John L. og Klavs, der savede flere dele ud dertil – og Lars O. tilpassede en bukkeform til styrebeslag, som pufferstokken skal sidde i. Alt dette foregik samtidig med at Niels og Kjeld gik amok med lufthammeren og fik banket det sidste stykke udskiftningsmodent betongulv op. Nu skal det være færdigt, så vi har et solidt gulv at køre på, når vognene skal samles færdige. Henning og Brian fik afrenset og sandblæst propper og haner til M24-tryklufttankene, som jeg fik givet en sidste omgang maling. I snedkeriet blev der forberedt til onsdagens arbejder og aftenen blev også brugt på mere planlægning af vognbyggeriet. Grundet gulvarbejdet stod GM62 og M24 udenfor, så dem blev der ikke arbejdet så meget på. Jeg talte 18 mand på værkstederne, så der skete en masse denne aften. Det skal blive spændende at komme i gang med de nye vogne! /Leif


Der skal saves jern til mange dele. I forgrunden jern til pufferstokkene

- her sidder det så i drejebænken og ændrer delvist form fra firkantet til rundt...

Ophuggerholdet er næsten i mål. Imens er der også gang i resten af værkstedet

Bukkeform til styrebeslagene til pufferstokkene

- og så fik tryklufttankene til M24 en sidste omgang maling i et støvfrit og varmt værksted.Nyt fra Bafd 26-03-2022 og 27-03-2022

Som led i perronbygning og omlægning/fornyelse af spor 1 og 2 på Hedehusgård Station, havde banechefen indkaldt til arbejdsweekend. En række opgaver med sporskifteflytning samt fjernelse af gammel overkørsel og bygning af en ny, stod på arbejdsprogrammet. Udover en masse arbejde ventede også panderkager bagt over bål lørdag og gryderet fra brændekomfur søndag. De kulinariske sider af udendørs arbejde i baneafdelingen er godt for trivslen!

Lørdag formiddag startede vi med at fjerne afspærring og grave ud til sporskifte 106. De gamle sveller blev optaget, en kort sporramme lagt i, og derpå begyndte vi at lægge sveller ud til sporskiftet. Adskillige skinneender blev afkortet og forsynet med nye laskehuller. Vi fik også gravet ud til sporkassen hen mod overkørslen, så alt var klart til søndagens arbejde.  

Svellerne er lagt ud til sporskiftet og om lidt lægges skinnerne på plads (RBJ)

Rasmus er ved at bage pandekager til alle aktive (RBJ)

Der mases på med tilretning af sveller (RBJ)

Situationen lørdag aften, hvor solen er ved at gå ned (RBJ)

Søndag morgen fortsatte udgravningen til forbindelsessporene fra skiftet mod spor 1 og 2. Overkørslen blev frilagt og skinnerne løsnet. Sideløbende blev der udlagt sveller, først i mellemdepoter og derefter i de klargjorte sporkasser. Vores naboer i rideklubben havde doneret en overtallig telefonpæl, der fremover skal bære en del af perronbelysningen. Pælen blev frigjort for halogenbelysning og kabel og er nu klar til nedgravning. 

Med skinnerne fra overkørslen fjernet kunne de sidste sveller udlægges og to sporrammer i spor 1 blev samlet, ligesom en ramme i spor 2 kom på plads. Tvangsskinerne nåede vi ikke at få ilagt, så de må eftermonteres. En godt krydret chili con carne udgjorde frokosten. Vi spiste naturligvis udendørs i det fine vejr. 

Søndag kl. 10.30. Steffen og Lars justerer sideskinnerne i sporskifte 106. Claus B graver sporkasse.

Søndag kl. 12.08. Efter opgravning rundt om skinner og tvangsskinner er alle skinnerne løsnet, og trækkes væk med en kombination af gravemaskine og rå muskelkraft.

Søndag kl. 14.07. Overkørslen graves op og sporkasse med det rette fald mod spor 1 etableres. Lars dirigerer og Claus B er maskinfører.

Mens sporrammerne blev samlet, ballasteredes det byggede spor successivt. For ikke at spærre indgangen til Hedeland skulle vi have genetableret overkørslen. Derfor var det nødvendigt at justere sporet i højden og understoppe det. Vi fik overkørslen genopbygget og efterlod den med et lag af stabilgrus. Det blev en lang arbejdsdag, for vi var ikke færdige med at rydde op før klokken var henad 18.30. Vi nåede dog i mål med de vigtigste opgaver og de mindre solskoldninger er nok væk mandag-tirsdag.

Søndag kl. 15.03. Sporet i overkørslen er klar til samling. I forgrunden borer Steffen huller til spigr, mens Lars i baggrunden slår dem i med mukkert. Claus B er ved at ballastere det allerede samlede spor.

Søndag kl. 17.11. Sporet understoppes efter det er hævet med donkrafte. (RBJ)

Søndag kl. 17.22. Mens Rasmus sætter lægtehegn op ud for skifte 106 er Claus B ved at lægge sidste hånd på grusvejen. På vognhalsbanegården er Lars ved at køre kompressorvognen i hus.

Næste lørdag fortsætter vi arbejdet ved overkørslen. Det nye sporskifte 106 skal samles og justeres, ligesom vi skal have bygget de manglende ca. 13 m spor for at kunne tilslutte spor 1. Når det er gjort kan vi begynde at fjerne overskydende grusmaterialer i området samt de udvekslede sveller.

Steffen og Claus